Dönüşüm – Franz KAFKA – Kitap İnceleme

Rehberlik Servisi
1.605 Görüntüleme - Mart 3, 2017
Sponsor Bağlantılar
Örnek Resim

Dönüşüm – Franz KAFKA

Kafka tüm eserlerinde olduğu gibi Dönüşüm adlı eserinde de insan oğlunun yaşadığı dönemin kendisi üzerinde bıraktığı etkiyi yansıtmaktadır. Kafka bu eserinde toplum içindeki varoluş trajedisini ve bu trajediyi yaşarken muhtemel olarak karşılaşacağı(karşılaştığı) yalnızlık, ölüm ve dışlanma kaygısı ve bu anlamda varolmanın “saçmalığı” üzerinde durmaktadır.

Eserin kahramanı Gregor Samsa’nın yaşamı normal(sıradan) bir insanınki gibi normalken “dönüştükten” sonra toplumun ve toplumun temel yapıtaşı sayılan ailenin onun üzerindeki etkisini gözler önüne sermektedir. Gregor’un burada dönüştüğü şey yaratık, böcek ve yahut farklı tarzda şeylere benzetilsede bunlar sadece semboliktir. Gerçekte “başkalaşım”, özünde ise toplumun var olan hakim düzenine bir başkaldırıdır.

Kafka burada insanoğlunun kendi yaşamının içinde kendi doğasını bulmaya çalışırken gerek dışındaki etkenlerin gerek kendi iç dünyasında ki (bitirilmemiş işler gibi) etkenlerin onun karşısına çıkardığı engelleri gülünç ve trajedik bir şekilde yansıtmaya çalışıyor.

Kafka yine aynı şekilde sanayi devrimi ve miras bıraktığı kapitalist sistemin o dönemin şartlarına göre toplum ve toplum içindeki bireyin üzerinde bıraktığı etkiye sürekli göndermeler yapar. Son olarak bir alıntıyla noktalamak isterim:

“Gregor olağanüstü bir şeyin olmadığını, aksine sadece bir iki mobilyanın yerinin değiştirildiğini

söyleyip dursa da çok geçmeden kendi kendine itiraf etmek zorunda kaldığı üzere, kadınların bu gidip gelmeleri, birbirlerine seslenişleri, mobilyaların döşemeyi çizmesi, Gregor’un üzerinde yine de büyük, dört bir yandan beslenen bir kargaşa etkisine neden oldu; kafasıyla bacaklarını kendine ne kadar sıkıca çekerse çeksin, gövdesini yere bastırırsa bastırsın, bütün bu olup bitenlere daha fazla dayanamayacağını söylemekten kaçınamadı. ”

 

Bekir ÇETİN
Psikolojik Danışman
new.world48.nw@gmail.co

Sponsor Bağlantılar

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Sponsor Bağlantılar