Milli Savunma Üniversitesi

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARA, DENİZ VE HAVA HARP OKULLARINA
GİRMEK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE!

GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

Sponsor Bağlantılar
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 1. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,
 2. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
 1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
 1. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,
 1. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tâbiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihâle ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,
 1. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 2. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
 1. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği“nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
 1. Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında kusuru bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak, gözlük-lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık-renk körlüğü bulunmamak, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak vb.),
 1. 2017 Yılı Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak,
 1. En fazla 20 yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu) (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır),
 1. 11 Mayıs 2000 tarihli, 4566 Sayılı Harp Okulları Kanunu’nun 36’ıncı maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Şartlarını” taşımak,
 1. Lise ve dengi okullardan 2017 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 yılında mezun olmak,
 1. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
 1. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),
 1. Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
 1. Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin
  Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
 1. Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının % 90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve % 5 kontenjanına giren adaylar Harp Okullarına girmeye hak kazanacaktır.
 1. Harp Okulları seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ ayrılmak diğer yüksek öğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.
 1. Harp Okullarına başvurmak isteyen adayların,www.msb.gov.trinternet adresine girerek her bir harp okulu için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir.
 1. Milli Savunma Bakanlığı kılavuzun bu bilgilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.