Görme Yetersizliği

GÖRME YETERSİZLİĞİ

Sponsor Bağlantılar

Görme gücünün kısmen ya da tamamen yetersizliğinden dolayı bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.

Nasıl Fark Edilir?

 • Gözlerini ovalayabilir, nesneleri bulanık görebilir.
 • Göze yakın iş yaparken kaş çatabilir, rahatsız olabilir.
 • Göz kırpabilir.
 • Gözleri çapaklanabilir.
 • Işığa karşı normalden fazla duyarlı olabilir.
 • Göz yanmasından yakınabilir, gözleri sulanabilir.
 • Göz- göz kapağı altı kabuk bağlayabilir, şişebilir.
 • Şaşılık olabilir.
 • Göze yakın iş yaparken baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık ve çift görmeden yakınabilir.
 • Sık sık tökezleyebilir, yürürken ufak engelleri göremeyebilir.
 • Kitap veya küçük oyuncakları göze yakın tutabilir.
 • Uzak veya yakına bakarken vücudunda gerilim duyabilir, yüzünü kırıştırabilir.
 • Renkleri seçemeyebilir, yazıları karışık ve fazla eğik olabilir.

Öğretmene Öneriler

 • Bağımsızlık duygusu geliştirilmelidir. Örneğin, kendi kitap ve araçlarından sorumlu tutulabilir.
 • Sınıftaki diğer öğrencilerden yardım isteyebilir. Fakat bağımlı olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Gören öğrencilerden farklı davranılmamalıdır.
 • Görenlerle görme yetersizliği olan öğrenciler arasında sosyal ilişkiler cesaretlendirilmelidir.
 • Görme engelli öğrenci sınıftaki her etkinliğe katılmalı, bunun için cesaretlendirilmeli, eğer mümkün olmuyorsa ek etkinlikler düzenlenmelidir.
 • Görme yetersizliği olan çocuklara da görenlere verilen özel görevlerin benzerleri verilmelidir.
 • Satır çizgileri belirgin defterler kullanılmalıdır.

Az Görenler İçin Öğretmenlere Öneriler;

 • Sınıfta yeterli ışıklandırma yapılmalıdır.
 • Öğrencinin tahtayı ve diğer materyali daha iyi görebilmesi için sınıf içinde düzenleme yapılmalıdır.
 • Açıkça görülmeyen resimlere yer verilmemelidir.
 • Görsel materyalin zeminindeki dikkat dağıtıcı unsurlar ayıklanmalıdır.
 • Tahtaya açık ve büyük harflerle yazı yazılmalıdır.
 • Görme engelli öğrenci tahtanın tam ortasına gelen en ön sıraya oturtulmalıdır.
 • Sınıfta tutulan notların görme engelli öğrenciyle paylaşılması sağlanmalıdır. Örneğin karbon kâğıdı / fotokopi makinesi kullanmak gibi.
 • Tahtaya yazı yazılırken yüksek sesle okunmalıdır.
 • Ödevini tamamlayabilmesi için ek süre tanınmalıdır.
 • Fen Bilimleri ve Coğrafya öğretimi için ek düzenlemelere ihtiyaç duyulabilir. O nedenle görme engelliler okullarından materyal ve bilgi alınmalıdır.
 • Okulun özelliklerine ilişkin şema ve planlar yapmasına ve çevresini tanımasına yardımcı olunmalıdır.
 • Öğretimde en yüksek düzeyde öğrenmeleri sağlanmalıdır.
 • Bağımsızlık duyguları cesaretlendirilmelidir.
 • Sınıf arkadaşlarıyla uyum sağlaması için oyunlara dahil edilmelidir.
 • Grup çalışmalarında sorumluluk alması sağlanmalıdır.
 • Eğitsel kollarda aktif görev alması sağlanmalıdır.
 • Okula geliş ve gidişlerinde sınıf arkadaşlarından yardım almaları sağlanmalıdır.
 • Öz güveninin gelişmesi için sınıf içinde sorumluluklar verilmelidir.
 • Defterlerin satır çizgileri belirgin, net olmalıdır.
 • Büyük puntolu çalışma kâğıtları hazırlanmalıdır.

Anne-Babaya Öneriler

 • Doğduğu andan itibaren çocuğun görsel duyusu kontrol edilip, herhangi bir problem özellikle katarakt varsa tedavi ettirilmelidir.
 • Özellikle kullandıkları materyalleri, oyuncakları gözlerine yakın tutuyorlarsa dikkat edilmelidir.
 • Çocuk hiç görmüyorsa sözel olarak ya da birlikte yaparak beceriler ve kavramlar öğretilmelidir.
 • Çok az görüyorsa görmesinden yararlanarak beceriler ve kavramlar öğretilmelidir.
 • Becerileri bağımsız olarak yapmasına imkan verilmelidir.
 • Çocuğa her defasında sadece bir beceri ya da bu becerilerin bir bölümü öğretilmelidir.
 • Beceri gerçekleştirildiğinde mutlaka ödüllendirilmelidir.
 • Farklı ortamlarda sosyal aktivitelere yönlendirilmelidir.
 • Çocuğun çarpacağı ya da takılacağı eşyalar ortadan kaldırılmalıdır.
 • Eşyaların yerleri değiştirildiğinde çocuğa söylenmelidir.
 • Büyük puntolu ve resimli kitaplardan faydalanılmalıdır.
 • Çocuğun odası ve eşyaları yetersizliğine göre seçilmelidir.