Anaokulu Rehberlik

REHBERLİK SERVİSİNİN ÇALIŞMA SİSTEMİ

Sponsor Bağlantılar

1- Okul Rehberlik Çerçeve Planının Hazırlanması:

Bağlı bulunduğunuz Rehberlik ve Araştırma Merkezinin hazırladığı rehberlik çerçeve planı Çarşıbaşı Anaokulunun koşulları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak her sene başında rehber öğretmen tarafından hazırlanır. Sınıf rehberlik planları sınıf öğretmenleri tarafından düzenlenir. Planda yer alan rehberlik etkinlikleri rehber öğretmen koordinesinde aylık olarak sınıf öğretmenleri tarafından uygulanır.

2- Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu Çalışmaları: Sene içinde en az 3 kere yapılan rehberlik faaliyetleri değerlendirilir ve yapılabilecek olan çalışmalar belirlenir.

3- Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni kayıt olan öğrenci ve velilere gerekli yardım süreci gerçekleştirilir.

4- Öğrenci Gözlemleri: Velinin ya da sınıf öğretmeninin rehberlik birimine başvurması ile öğrenci gözlemleri yapılır.

5- Ailelere Broşürler: Her ay düzenli olarak, velilerin ihtiyaç duyacağı düşünülen konular hakkında bültenler hazırlanır ve velilere yollanır.

6- Sevgi Menüsü: Rehberlik biriminin hazırladığı okul-aile etkileşim programıdır. Aylık olarak velilere gönderilen sevgi menülerinde velilerin çocuklarıyla birlikte yapmaları istenen ödevler yer alır. Veli ve öğrenci arasındaki nitelikli vakit geçirmeyi daha da güçlendirmek amacıyla yapılır. Daha sonra bu ödevlerden bazıları rehberlik panosunda sergilenir.

7- Rehberlik Panosu: Bilgilendirici yazılar ve duyurular bu panoda sergilenir.

8- Bireysel Görüşmeler:Okulumuzda hafta içi her gün 08.30-14.30 saatleri arasında velilerimizin ihtiyaçları üzerine veya Rehberlik Birimi’nin gerekli gördüğü durumlarda randevu sistemi ile bireysel rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verilmektedir. Okul psikolojik danışmanı görüşmeler sonrasında gerekli gördüğü durumlarda öğrencileri RAM’a ya da çocuk psikiyatrisine yönlendirebilir.

9- Gelişimsel Testler: Rehber öğretmenin gerekli bulduğu durumlarda ve sınıf öğretmeninin yönlendirmesiyle, ihtiyaç halinde, öğrencinin gelişim alanlarını değerlendiren test çalışmaları yapılır.

Bu testler şunlardır:
-Okula Hazırlık Değerlendirme Testi
-Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
-Ankara Gelişim Tarama Envanteri
-Koppitz İnsan Çizim Testi
-Peabody Resim Kelime Testi
-Bender Gestalt Testi
-Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
-Benton Kognitif Fonksiyonlar ve Görsel Hafıza Testi

10-Aile Ziyaretleri: Sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen öğrencilerin ev ortamındaki halini gözlemlemek üzere ev ziyaretleri yapar. Okul öncesi; çocukların birçok alanda hızla geliştiği ve büyük oranda gelişimlerinin tamamlandığı bir dönemdir. Bunun bilinciyle hareket eden ” Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz ” çocuklarımızın kayıtlarından itibaren yanında bulunarak, okul-aile işbirliği çerçevesinde çocuklarımıza ve velilerimize yönelik çeşitli çalışmalar yapmaktadır