1-Seminerler

Psikolojik danışmanlığın en önemli amaçlarından biri de insanlarda farkındalık oluşturmak, kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmaktır.  Bu amaç doğrultusunda yıl içerisinde öğrencilere ve velilere yönelik olarak çeşitli seminerler düzenlenmektedir. Seminerler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi uzmanlarımız ya da konu ile ilgili kurum dışından uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Sponsor Bağlantılar

1- Öğrenciye Yönelik Seminer Çalışmaları

Öğrencilerle yapılan seminer çalışmaları, farkındalık kazanmalarının yanı sıra öğrencilerin ihtiyacı olduğu konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sorun yaşadıkları konuya yönelik öğrencilere destek sağlayabilmek amacıyla yapılır. Seminerler sadece bulunulduğu zamana odaklı olmayıp öğrencileri yaşama hazırlamayı da hedeflemektedir. Yıl içerisinde ihtiyaç doğrultusunda seminer çalışmaları yapılmaktadır.

Verimli Ders Çalışma Teknikleri

Test Çözme Stratejileri

Akran Zorbalığı

Temizlik ve Hijyen ( Bedensel Temizlik, Sınıf İçi Temizlik, Çevre Temizliği)

Mahremiyet ve İstismar

İnternet Dost musun Düşman mı?

Olumlu Davranış Kalıpları

2- Velilere Yönelik Seminer Çalışmaları

Velilerle yapılan seminer çalışmaları, farkındalık kazanmalarının yanı sıra öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemini göz önünde bulundurarak öğrencileri anlama konusunda farklı bakış açıları kazandırmaktır. Yıl içerisinde ihtiyaç doğrultusunda seminer çalışmaları yapılmaktadır. Seminer çalışmalarından örnekler;

– 1.Sınıfa Başlayacak Olan Çocuğa Nasıl Yaklaşılmalıdır?

– Dil ve Konuşma Bozuklukları

– Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

– Okul Fobisi Yaşayan Çocuğa Nasıl Yaklaşılmalıdır?

– Anne-Baba Tutumları ve Çocuk Üzerindeki Etkileri

– Özel Yetenekli Öğrenciler

– Ebeveyn ve Çocuk İlişkilerinde Aile Dinamikleri

– Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi ve İstismar

– Çocuklarda Duygusal Zeka “EQ”

– Gelişen Teknoloji ve Değişen Dikkat

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları

Yıl içerisinde hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak, öğrencilerin başarılarının takibini yapmak ve değerlendirmek amacıyla  gerekli görüldüğü zamanlarda sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik ölçek, test ve envanterler uygulanır. Envanterler derse girilmek koşulu ile rehber öğretmen tarafından yapılır.

Ayrıca sınıf içi etkinliklerde “Zaman Yönetimi”, “Verimli Ders Çalışma Teknikleri”, “Sınavlara Etkili Hazırlanma” ,” Ders Çalışma Planı Yapma ve Uygulama”, “Öğrenmeye Güdülenme” , “Öğrenme Engellerini Aşma” ve “Arkadaş İlişkileri”, “Olumlu Davranış Kalıpları”,  kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.