İlkokul Rehberlik

Psiko-sosyal varlık olarak kabul edilen insan, her yönden gelişmeye açık bir özellik gösterir. Modern dünyada hızla gelişen teknolojik imkanlar, insanın büyük ölçüde işini kolaylaştırıyor olsa da, beraberinde farklı psikolojik, biyolojik ve sosyolojik sorunları getirmekte olduğu müşaade edilmektedir. Bireylerin sağlıklı birer kişilik geliştirmesi isteği yönlendirici rehberliği zorunlu kılmıştır. Böylelikle rehberlik, eğitimin bir parçası haline gelmiştir.

Sponsor Bağlantılar

Rehberlik, bireyi tamamen yönlendirmek, belirli bir kalıba sokmaya çalışmak değildir. Rehberlik, bireyin kendisini ve çevresini tanımasını, kendisinde var olan gizli potansiyeli ortaya çıkarmasını sağlaması için yürütülen sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir. Rehberlik hizmetleri bireyi merkeze alır ve bilimsellik ilkesine dayanır.

Rehberlik eğitim uygulamaları öğrencilerin zihinsel bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini desteklemeyi hedefler.

Rehberlik Servisi olarak, öğrenciyi tanımaya ve onun da kendisini tanımasına sağlamaya özen gösterilmektedir. Rehberlik hizmetleri kapsamında beklenen hedefe ulaşmak ancak bu sayede mümkün olabilmektedir. Bireyin kendisini tanımasını sağlamak için öncelikle onu tanımak gerekir. Bu düşünceden hareketle öğrenciler yakından tanınmaya çalışılmaktadır. Kendisini tanıyan, anlayan ve kabul eden birey, çevresini ve potansiyelini de farkına varır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

Öğrencilerin, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur.

REHBERLİK SERVİSİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Öğrenci Görüşmeleri

1-Bireysel Görüşmeler:

Problem odaklı bir danışmalık anlayışından öte, tüm öğrencilerle görüşülmesi gerekliliği ilkesi doğrultusunda problemi olsun veya olmasın, tüm öğrencilerle rehberlik odasında görüşülmek hedeflenmektedir. Okulumuzda yürüttüğümüz rehberlik çalışmalarında önleyici rehberlik anlayışla hareket edilmeye gayret gösterilmektedir.  Problemi olan çocuklar  gerekli belli sıklıkta görüşmeye alınarak, gerekli görüldüğü takdirde, gerekli olduğu kadarıyla ilgili öğretmene ve veliye geri bildirim verilmektedir.

2-Grup Görüşmeleri:

Belli aralıklarla öğrencilerle planlanan grup etkinlikleri yapılmaktadır.

Veli Görüşmeleri

Veliyi Tanıma Çalışmaları

Öğrenciyi tanıma Çalışmaları

Oryantasyon Çalışmaları

Veli Ziyaretleri

Öğrencileri ve aile ortamlarını daha yakından tanımak amacıyla öğrencilerin evlerine veli ziyaretleri düzenlenmektedir. Rehber öğretmen olarak sınıf öğretmenleri eşliğinde  bu ziyaretlere iştirak edilmeye gayret edilmektedir.

 

ÇALIŞILAN KONULAR

Öğrencinin Ders Başarı Takibi

Akademik Başarının Önündeki Engellerin Tespiti (öğrenme güçlüğü, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı vb.)

Ebeveyn-Çocuk İlişkisi

Öğrencinin Gelişimine Yönelik Çalışmalar

Okul Başarısında Ailenin Rolü

Çatışma Çözme Becerisi

Sosyal ve Duygusal Gelişim

Arkadaşlık İlişkileri

Sosyal Beceri Eğitimi

Öğretmen Görüşmeleri

Rehberlik birimi, derse giren tüm öğretmenlerle dirsek teması içerisinde olmalıdır.

Öğretmen ve rehberlik servisinin işbirliği içerinde çalışması öğrenciyi yakından tanıma ve takibini yapmak açısından önemli bir uygulamadır.

Belli aralıklarla öğretmenlerle sınıftaki tüm öğrenciler hakkında rehberlik odasında  görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Edinilen bilgiler ışığında çalışmalar yürütülmektedir. Gerekli görülen durumlarda öğrencilerle görüşülmekte veliye bilgi verilmektedir.

Seminerler

1- Öğrencilere Yönelik Seminer Çalışmaları

2- Velilere Yönelik Seminer Çalışmaları