KPSS Soru dağılımı

Sponsor Bağlantılar

 

2017 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin 2016 – 2017 Eğitim Yılı’nda uygulayacağı sınav takvimini açıklamasıyla, en çok beklenen sınavlardan biri olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’nın da tarihi belli oldu. 21 Mayıs 2017’de ilk oturumu düzenlenecek olan sınavın diğer oturumları da birer hafta arayla düzenlenecek.

KPSS’ye girecek olan adayların en çok merak ettiği konuların başında ise sınavdaki soruların dağılımı yer alıyor. Adayların Genel Kültür ve Genel Yetenek olmak üzere iki kategoride de 60’ar sorudan 120 soru çözmesi gerekirken, bu başlıklardaki sorular da çeşitli konulara ayrılıyor.

Genel Yetenek kategorisinde 30 adet sözel, 30 adet ise sayısal sorusu sorulurken, bu başlıklarda konulara göre soru dağılımları ise şöyle olacak:

Sözel Başlıklar

Dil Bilgisi

Yazım Kuralları

Sözel Akıl Yürütme

Mantıksal Akıl Yürütme

Paragraf Oluşturma ve Tamamlama

Cümlede Anlam

Cümle Oluşturma ve Tamamlama

Sayısal Başlıklar =

Problemler

Sayısal İşlemler

Temel Geometri

Tablo ve Grafik Okuma

Sayısal Akıl Yürütme

Genel Kültür alanındaki sorular ise yine 60 tane olmakla birlikte biraz daha sözel konulara ağırlık basıyor. Bu alandaki soruların genel başlıklar altındaki dağılımı ise şu şekilde =

Tarih = 25 – 30 soru (Selçuklular’a kadarki Türk Devletleri, Selçuklular, Osmanlı Dönemi, Atatürk İlke ve İnkılapları, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi)

Coğrafya  = 15 – 20 soru (Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri, Türkiye’nin Fiziki Özellikleri, Türkiye’nin Beşeri Özellikleri)

Temel Yurttaşlık Bilgisi 10 soru (Kamu Hukuku, Anayasa, İdare)

Türkiye ve Dünya’daki Kültürel ve Güncel Konular =  5 soru

3 sınavdan oluşan KPSS’de, yukarıdaki konu ve kategorilerin bulunduğu ilk sınav  21 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenecek. 2.aşamada yer alan ve Alan Bilgisi sorularının sorulacağı KPSS 28 Mayıs 2017’de yapılacakken, 3.ve son aşamadaki Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise 16 Temmuz 2017’de uygulanacak.

Yukarıda ilk sınavda sorulacağı belirtilen konular ve soru dağılımları, geçmiş KPSS’lerdeki soru dağılımları dikkate alınarak düzenlenmiştir. Sınavdaki soru dağılımları değişiklik gösterebilir.

2017 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımı

Ön lisans KPSS’ye üniversitelerin iki yıllık öğrenimi olan ön lisans bölümlerinden mezun olanlar girebilir. Bu sınavda adayların farklı alanlardaki kabiliyetleri ölçülmektedir. Sınav 60+60 olmak üzere genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşmaktadır. Adaylar ortaöğretim ve üniversitede gördükleri konulardan sorumlu tutulurlar. Puanlama sistemi yanlışların doğruları götürdüğü “net” hesabına göre yapılır.
2016 KPSS Ön Lisans Genel Yetenek Testi Konuları ve Soru Dağılımları
Genel yetenek testi 60 sorudan ibaret olup genel anlamda 30+30 olarak Türkçe, Matematik ve Mantık alanlarından sorular çıkmaktadır.
Testin konu kapsamı; Türkçe’de kelime ve cümlede anlam bilgisi, dil bilgisi, paragrafta anlam bütünlüğü, paragrafın ana fikri, okuduğunu anlama yetenekleri, sözel mantık, sayısal olarak; sayılarla hesap yapma, özel formülleri kullanma, problem çözme yetenekleri, görsel şekilleri yorumlama kabiliyeti, geometri bilgileri test edilir.
2016 KPSS Ön Lisans Genel Yetenek Soru Dağılımları 
Kelime anlamı: 2
Paragrafta cümle karşılaştırması: 1
Paragrafta cümle anlamı: 4
Dilbilgisi yeteneği: 4
Yazım ve noktalama: 1
Düşüncenin akışını bozan cümle: 1
Paragrafta anlam: 2
Paragraf tamamlama: 1
Atasözü ve deyimler: 1
Paragrafta okuduğunu anlama: 4
Tek paragrafa bağlı sorular: 5
Sözel mantık: 4
Rasyonel sayılar: 2
Üslü ifadeler: 1
Köklü ifadeler: 2
Sıralama sorusu: 1
Çarpanlara ayırma: 1
Mutlak değer: 1
Eşitsizlikler: 1
Fonksiyonlar: 2
Kümeler: 1
İşlem: 1
Modüler Aritmetik: 1
Doğal sayılar: 1
Problemler: 8
Pay dağılım grafiği: 2
Olasılık: 2
Geometri: 2
Aritmetik geometri: 1

2016 KPSS Ön Lisans Genel Kültür Konuları ve Soru Dağılımları
Bu test 60 sorudan ibaret olup genel anlamda 30+30 olarak tarih, coğrafya, anayasa, hukuk ve güncel bilgi alanlarından sorular çıkmaktadır.
Sınav konu kapsamı bakımından; ilk Türk islam devletleri, Osmanlı ve inkılap tarihi, genel coğrafya bilgisi, Türkiye iklimi bilgisi, Türkiye sanayisi, ekonomisi, hayvancılık ve yer altı kaynakları bilgilerinin yanında anayasa, hukuk ve güncel bilgileri test eder.

2016 KPSS Ön Lisans Genel Kültür Soru Dağılımları
Türk kavimleri: 1
Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları: 2
Osmanlı Tarihi: 8
İnkılap Tarihi: 14
Yakın Tarih: 2
Türkiye iklimi: 2
Türkiye’de karstik araziler: 1
Türkiye’de toprak özellikleri: 1
Türkiye’de bölgeler: 6
Türkiye’de dağlar: 1
Türkiye’de göçler: 1
Türkiye’de sanayi ve yeraltı kaynakları: 3
Türkiye’de turizm ve endüstriyel ekonomi: 1
Türkiye’de ulaşım ve karayolları: 1
Enerji kaynakları: 1
Anayasa ve hukuk: 9
Genel kültür: 4
Güncel bilgiler: 2

2017 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) her yıl ortaöğretim, ön lisans ve lisans branşlarında yapılmaktadır. Bu sınavda adayların farklı alanlardaki kabiliyetleri ölçülmektedir. Ortaöğretim KPSS’ye liseden mezun olanlar girebilmektedir. Adaylar ortaöğretim süreci boyunca öğrendikleri konulardan sorumludur. Sınav 60+60 olmak üzere genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşmaktadır. Sınavın puanlama sistemi yanlışın doğruyu götürdüğü “net” hesabına göre yapılır.
2016 KPSS Ortaöğretim Genel Yetenek  Konuları ve Soru Dağılımları
Genel yetenek testi 60 sorudan ibaret olup genel anlamda 30+30 olarak Türkçe, Matematik ve Mantık alanlarından sorular çıkmaktadır.
Testin konu kapsamı; Türkçe’de kelime ve cümlede anlam bilgisi, dil bilgisi, paragrafta anlam bütünlüğü, paragrafın ana fikri, okuduğunu anlama yetenekleri, sözel mantık, sayısal olarak; sayılarla hesap yapma, özel formülleri kullanma, problem çözme yetenekleri, görsel şekilleri yorumlama kabiliyeti, geometri bilgileri test edilir.
2016 KPSS Ortaöğretim Genel Yenenek Soru Dağılımları
Kelime anlamı: 3
Cümle anlamı: 3
Dilbilgisi yeteneği: 6
Düşüncenin akışını bozan cümle: 2
İkinci paragrafın başladığı cümle: 1
Anlatım teknikleri: 1
Paragraf tamamlama: 1
Paragrafta okuduğunu anlama: 4
Tek paragrafa bağlı sorular: 5
Sözel mantık: 4
Rasyonel sayılar: 1
Ondalık sayılar: 1
Üslü ifadeler: 1
Köklü ifadeler: 1
Tek bilinmeyenli denklem: 1
Çift bilinmeyenli denklem: 1
Gerçek sayılarda sıralama: 1
Çarpanlara ayırma: 1
Mutlak değer: 1
Fonksiyonlar: 1
Kümeler: 1
İşlem: 1
Modüler Aritmetik: 1
Eşitsizlikler: 1
Problemler: 7
Şekil okuma: 1
Olasılık: 2
Asal sayılar: 2
Geometri: 3
Aritmetik geometri: 1

2016 KPSS Ortaöğretim Genel Kültür Konuları ve Soru Dağılımları
Bu test 60 sorudan ibaret olup genel anlamda 30+30 olarak tarih, coğrafya, anayasa, hukuk ve güncel bilgi alanlarından sorular çıkmaktadır.
Sınav konu kapsamı bakımından; ilk Türk islam devletleri, Osmanlı ve inkılap tarihi, genel coğrafya bilgisi, Türkiye iklimi bilgisi, Türkiye sanayisi, ekonomisi, hayvancılık ve yer altı kaynakları bilgilerinin yanında anayasa, hukuk ve güncel bilgileri test eder.
2016 KPSS Ortaöğretim Genel Kültür Soru Dağılımları
Asya Hun Devleti: 1
Abbasiler: 1
Selçuklular: 1
Osmanlı Tarihi: 8
İnkılap Tarihi: 11
Yakın Tarih: 4
Türkiye’de bölgeler ve özellikleri: 5
Türkiye’de dağlar ve göller: 2
Türkiye’de akarsular: 1
İklim ve bitki örtüsü: 2
Türkiye’de ovalar: 1
Türkiye’de tarım ve hayvancılık: 3
Türkiye’de turizm ve endüstriyel ekonomi: 2
Türkiye’de ulaşım ve karayolları: 1
Rüzgar enerjisi: 1
Coğrafi genel kültür: 1
Anayasa ve hukuk: 9
Güncel bilgiler: 3
Paralel ve meridyenler: 1
Sanat ve film tarihi: 2

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Sponsor Bağlantılar