YDS Sıkça Sorulan Sorular

Sponsor Bağlantılar

 

1.YDS NEDİR? 

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk kez 7 Nisan 2013 Pazar günü gerçekleştirilen merkezi bir lisan sınavıdır. YDS, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk olarak 7.04.2013 tarihinde uygulanmaya başlanan, nisan ve eylül ayları olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirmektedir.

2. YDS’YE KİMLER GİREBİLİR? 

1.Kamu Kurumlarin Yurtdışı Teşkilatlarında sürekli göreve atanacak memurlar ile diger kamu görevlileri.

2.657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak mütercim veya tercümanlar ile çözümleyici ve programcıları.

3.657 sayılı kanun, 926 sayılı TSK Personel kanunu, 2802 sayılı Hakim ve Savcılar kanunu, 2914 sayılı Yüksekögretim Persone Kanunu, 3466 sayili Uzman Jandar Kanuna göre çalışmakta olanlar ile 399 sayılı KHK’nin 3/C maddesine göre çalıştırılan sözlesmeli personel olarak çalışanlardan YDS tazminatı almak isteyenler.

4.Doçentlik sınavına girecek adaylar.

5.Doktora ve sanatta yeterlik sınavına girecek adaylar

6.Araştırma görevlisi kadrolarına atanmak isteyenler

7.YÖK kanalıyla yurtdışına lisansüstü ögrenim görmek isteyenler

8.Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

9.Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

10.Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan ataması yapılacak olanlar.

11.Yurt dışında öğrenim görüp de diploma denklik işlemleri için YDS sonuçlarından yararlanmak isteyen adaylar.

12.Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

13.Kamu personeli olmak amacıyla KPSS’ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

14.Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.

15.Lisede öğrenimini sürdüren adaylar( kazandıkları üniversitede hazırlık sınıflarından muaf tutulmak amacıyla) Önemli: Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürmek istedikleri üniversite (enstitü) yetkilileri ile yüz yüze görüşerek, yüksek lisans programları için üniversitenin (enstitünün) YDS sınav sonuçlarını kullanıp kullanmadığını ve eğer kullanıyor ise, bunun şartlarını öğrenmeleri gerekir.

3.YDS’DE KAÇ SORU VARDIR, HER SORU KAÇ PUAN DEĞERİNDEDİR VE SINAV SÜRESİ NE KADARDIR? 

YDS’de 80 soru vardır ve her bir doğru cevabın değeri 1.25 puan üzerinden hesaplanmaktadır (1.25 x 80 = 100). Buna göre, 100 üzerinden 65 puana ihtiyaç duyan bir adayının, YDS sınavında en az 52 doğru cevap bulması gerekmektedir (52 x 1.25 = 65). Soru türleri arasında puan değeri açısından fark olmayıp herhangi bir kelime sorusunun değeri (1.25 puan) ile herhangi bir metin inceleme (paragraf) sorusunun değeri (1.25 puan) eşittir. YDS’de toplam sınav süresi 2.30 saat (150 dakika), her bir soru için ayrılabilecek ortalama süre ise 1 dakika 52.5 saniyedir (112.5 saniye).

4. YDS’NİN İÇERİĞİ NASILDIR?

YDS 11 bölümden oluşmaktadır. Kelime bilgisi – 6 soru Gramer – 10 soru Cloze test – 10 soru Cümle tamamlama – 10 soru İngilizce – Türkçe çeviri – 3 soru Türkçe – İngilizce çeviri – 3 soru Paragraf tamamlama – 4 soru Anlam bütünlüğünü bozan cümle – 5 soru Karşılıklı konuşmalar – 5 soru Yakın anlamlı cümleler – 4 soru Okuma parçaları 20 soru

5.YDS’ DEN KAÇ PUAN ALMALIYIM? 

Doçent adaylarının YDS’den 100 üzerinden en az 65, doktora / sanatta yeterlik adaylarının ise 55 puan almaları gerekir. (100 üzerinden 65 puan = 80 üzerinden 52 doğru cevap; 100 üzerinden 55 puan = 80 üzerinden 44 doğru cevap).Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan yapılacak atamalarda YDS’den 50 puan şartı aranmaktadır. Yabancı dil okutmanları için YDS barajı 80 puandır.

6. YDS Mİ, TOEFL MI? 

TOEFL; kelime, gramer ve okuma – anlama becerilerinin yanı sıra adayların dinleme, konuşma ve yazma becerilerini de sınayan oldukça geniş kapsamlı bir sınavdır. Devlet okullarından mezun, İngilizce temelleri daha çok literatür (bilimsel makale) takibine dayanan ve bu nedenle çeviri (okuma – anlama) becerileri gelişmiş olan adaylar, YDS’ye kıyasla TOEFL sınavında daha çok zorlanabilirler. Ayrıca ÖSYM’nin çoktan seçmeli testlerine alışmış bir aday için, TOEFL’ın sistemine ve farklı soru formatına uyum sağlamak oldukça uzun bir zaman alabilir.

7. YDS İSTATİKLERİ NE ANLATIYOR?

ÖSYM tarafından yayınlanan istatistiklere göre, 7 Nisan 2013 İngilizce YDS’ye yaklaşık 300.000 kişi katılmış ve Türkiye not ortalaması 30 olmuştur. Yine ÖSYM tarafından yayınlanan istatistiklere göre, 1 Eylül 2013 İngilizce YDS’ye yaklaşık 162.000 kişi katılmış ve Türkiye not ortalaması 36 olmuştur. 6 Nisan 2014 YDS’nin ortalaması ise 31.5 puan olarak açıklanmıştır. Kısaltılan sınav süresinin bu sonucun alınmasında etkili olduğu açıktır. Ancak bir önceki maddede ve sitemizdeki bazı dosyalarda ifade ettiğimiz gibi, bu bir ilk değildir. Geçmişten bugüne ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İngilizce sınavlarında, bu türden düşük başarı oranlarına çokça rastlamak mümkündür.

8. YDS’DE YANLIŞLAR DOĞRULARI GÖTÜRÜR MÜ?

Hayır, götürmez! Ancak, bir YDS adayının cevabını bilemediği sorularda gelişigüzel işaretleme yapmaması lehine olacaktır. Çünkü yanlışların doğruları götürmediğini bilen bir aday, kendi düzeyine uygun olup olmadığını dikkate almaksızın her soru ile uğraşır, hatta boğuşur. Bu nafile bir çabadır. Şöyle ki; herhangi bir sorunun sınadığı bilgiye sahip olmayan bir aday, o soru üzerinde yorumlar yaparak, fikirler yürüterek cevap bulamaz. Bu sırada kaybedeceği süre ve moral ise diğer sorulardaki başarısını kesinlikle olumsuz etkiler. Özetle, yanlışlar doğruları götürmese bile, ortalama bir adayın sınırlarını iyi tayin etmesi ve YDS’de cevabını bulamayacağı sorularla gereksiz yere vakit kaybetmemesi KESİNLİKLE yararına olacaktır.

9. YDS HANGİ ALANLARDA YAPILIR?

YDS üç temel bilimden de (fen, sağlık, sosyal) sorular içermektedir. ÜDS’den farklı olarak, YDS’de bilim dalı ayrımı yapılmamakta; hangi alanda eğitim almış olursa olsun, bütün adaylar aynı sınava tabi tutulmaktadır.

10.YDS HANGİ DİLLERDE YAPILIR? 

YDS; başta İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere birçok dilde gerçekleşmektedir. Ancak Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dışındaki dillerden sınava girmek isteyenlere, yılda sadece bir sınav hakkı tanınacağı ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulmuştur. Aşağıda YDS’nin kapsama alanına giren yabancı dillerin listesini bulabilirsiniz: Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca 1. not: Yukarıda belirtilen dillerin herhangi birinden sınava başvuran adayların sayısı, ÖSYM tarafından belirlenmiş olan barajın altında kalırsa (yani o dil için az sayıda başvuru yapılırsa) adaylara çoktan seçmeli değil, çeviri usulü bir sınav uygulanmaktadır (örneğin, Türkçe – Sırpça; Sırpça – Türkçe).

11.YDS’YE İSTEDİĞİM BİR DİLDEN GİREBİLİR MİYİM? 

Doçentlik başvurusu için İngilizce, Fransızca ve Almanca dışındaki bir yabancı dilden girmek isterseniz; Bu dilin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından geçerliliğinin kabul edilmiş olması gerekir. Bu dilin, YDS’de sınanan dillerden biri olması gerekir. YDS’de bu dile ait sınavdan 100 üzerinden 65 (veya üstü bir) puan almanız gerekir. Doktora ya da yüksek lisans başvurusunda sadece İngilizce, Fransızca ya da Almanca YDS sonucunuzu kullanabilirsiniz. Bu üç dilin dışında herhangi bir başka dilden elde ettiğiniz YDS sonucunuz, doktora ya da yüksek lisans başvurusunda geçersiz sayılır. Bilim dalı bir yabancı dille ilgili olanlar -akademik çalışmalarını aynı dalda sürdürmek isterlerse- yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorunda kalabilmektedir. Örneğin, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde görevli bir doçent adayının, YDS’ye İngilizceden değil, Almanca ya da Fransızcadan girmesi gerekmektedir. Ancak enstitüler arasında kimi yorum farklılıkları da olabilmektedir. Bu nedenle, bilim dalı yabancı dil olup da akademik çalışmalarını aynı dalda sürdürmek isteyen adayların, bağlı oldukları enstitülerden şahsen bilgi almaları kesinlikle önerilir. Bir hatırlatma: İngilizce, Almanca ve Fransızca dışındaki diller, bilim dili olarak çok fazla kabul görmemektedir. Farklı bir dilden (Rusça, Bulgarca vs.) sınava girmeye karar vermeden önce, öğrenim gördüğünüz / göreceğiniz enstitüye mutlaka danışınız.

12. BİR DÖNEMDE BİRDEN FAZLA YABANCI DİLDEN SINAVA GİREBİLİR MİYİM?

Hayır, giremezsiniz! Adaylara, bir dönemde sadece bir yabancı dilden sınava giriş hakkı tanınmıştır (örneğin, YDS İngilizce).

13. ESKİ ÜDS/KPDS SONUÇLARI NE KADAR SÜRE BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK? 

Eski ÜDS/KPDS sonuçları doçentlik başvurularında müktesep (kazanılmış) hak olarak kabul edilmekte ve süresiz geçerli sayılmaktadır. Ancak yüksek lisans ve doktora başvurularında farklı uygulamalara tanık olunduğu için, bu konuda eğitim almayı düşündüğünüz enstitüye doğrudan danışmanız önerilir. TUS ve DUS başvurularında ÜDS/KPDS ve YDS sonuçları 5 yıl geçerli sayılmaktadır. Daha önceki dönemlerde elde ettiğiniz ÜDS/KPDS sonuçları, KPSS puan hesaplamasında dikkate alınmamaktadır. Herhangi bir dönemde alınan YDS puanı, ancak izleyen KPSS sınavında elde edilecek puan hesaplamasında kullanılabilmektedir.

14.YDS AKADEMİK KADROLARA BAŞVURUDA KAÇ YIL GEÇERLİDİR? 

ÖSYM Başkanlığı, herhangi bir dönemde alınacak YDS puanının süresiz geçerli olacağını bildirmiştir. Buna göre, akademik kadrolara (örneğin doçentliğe) başvuruda bulunmak isteyen bir adayın, YDS sonucunu herhangi bir süre sınırlaması olmadan kullanabileceği anlaşılmaktadır. Ancak, üniversitelerin, kimi özel ya da resmi kurumların bu konuda farklı uygulamaları olabilmektedir. Bu nedenle, YDS sonucunuzun geçerliliği konusunda, başvuruda bulunmayı düşündüğünüz üniversite ya da enstitüden şahsen bilgi almanızı kesinlikle öneririz.

15. YDS DİL TAZMİNATINDA KAÇ YIL GEÇERLİDİR? 

ÖSYM Başkanlığı, YDS’nin dil tazminatı için 5 yıl süreyle geçerli olacağını açıklamıştır.

16. YDS 2015 İLKBAHAR VE SONBAHAR SINAV TARİHLERİ17. BİRDEN FAZLA YDS PUANINDAN HANGİSİ GEÇERLİ OLACAK? 

Eğer YDS’ye aynı dilden birden fazla kez girer ve birbirinden farklı puanlar alırsanız, bu puanlar içinde en yüksek olan geçerli sayılıp diğerleri dikkate alınmaz.

18.ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI (E-YDS) NEDİR? 

E-YDS çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir testtir. E-YDS nin içeriği YDS sınavıyla aynıdır. 13.10.2014 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile bilgisayar ortamında uygulanan dil sınavıdır. E-YDS ilk olarak 20.09.2014 tarihinde yapılmıştır. YDS ye giren adaylara sağlanan tüm haklar E-YDS ye giren adaylar için de geçerlidir. ÖSYM sitesinden yapılan açıklamaya göre E-YDS ye başvuran adaylara bilgisayar eğitimi verilmeyecektir. Bu nedenle sınava başvuracak adayların bilgisayar kullanma bilgi ve becerisine sahip olmaları gerekmektedir. E-YDS ye girecek adayların sınav uygulamasını görmek amacıyla ÖSYM nin sitesinde bulunan E-YDS deneme uygulamasından yararlanmaları tavsiye edilmektedir.

19. E-YDS SINAV TARİHİ 20. E-YDS SINAV SÜRESİ

Sınav süresi 150 dakikadır.

21. E-YDS SINAV ÜCRETİ 

Sınav ücreti 2015 için 130 TL olarak belirlenmiştir.

22. E-YDS SINAV MERKEZİ

Ankara’da ÖSYM Merkez Binada bulunan Elektronik Sınav Uygulama Salonunda (Bilkent-Ankara) yapılmaktadır.