YDS Konuları ve Soru Dağılımı

YDS Konuları ve Soru Dağılımı 2020

Bu yazımızda 2020 yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan YDS sınavının konularını ve soru dağılımını paylaşacağız.

Sponsor Bağlantılar

YDS yani Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı ÖSYM tarafından yılda 3 kez yapılan bir merkezi sınavdır. Yapılan sınavlar şu şekildedir;

 • İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1),
 • İkinci sınav “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2),
 • Üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.

YDS Konu Dağılımı

2020 YDS sınavında soru gelecek konuları şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Kelime – Phrasal Verb Soruları
 2. Tense – Preposition – Dilbilgisi  Soruları
 3. Cloze Test Soruları
 4. Cümle Tamamlama Soruları
 5. Çeviri Soruları
 6. Paragraf Soruları
 7. Diyalog Tamamlama Soruları
 8. Yakın Anlamlı Cümle Soruları
 9. Paragraf Tamamlama Soruları
 10. Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle Soruları

YDS Soru Dağılımı

Konuların yanı sıra hangi konudan kaç soru geldiği ve soruların hangi şekilde sorulduğu hakkında da bilgi verelim:

1- Kelime – Phrasal Verb Soruları (6 Soru)
Sınavın ilk 6 sorusunda, sizden verilen cümleyi uygun sözcükle / ifadeyle tamamlamanız istenir. Bu sorular doğrudan kelime bilgisini ölçmektedir.

2- Tense – Preposition – Dilbilgisi  Soruları (10 Soru)
Sınavın 2. başlığında 3 Tense, 2 Preposition (Edat) ve 5 Dilbilgisi (Bağlaç) Sorusu sorulmaktadır.

3- Cloze Test Soruları (10 Soru)
Sınavın 17-21 ve 22-26 sorularında size iki adet paragraf verilerek, paragraf içerisinde boş bırakılan beş kısmın her biri için uygun düşen kelimeyi bulmanız istenir.

4- Cümle Tamamlama Soruları (10 Soru)
Sınavın 27-36. Sorularında size bir cümle verilerek, bu cümleyi anlamca tamamlayan diğer yarımı bulmanız istenir.

5- Çeviri Soruları (6 Soru)
Sınavın 37-42 arasında ki soruların yarısında size İngilizce bir cümle verilerek Türkçe doğru ve tam çevirisini, diğer yarısında ise Türkçe bir cümle verilerek İngilizce doğru ve tam çevirisini bulmanız istenir.

6- Paragraf Soruları (20 Soru)
Sınavın 43-62. Soruları arasında, beş adet paragraf verilerek, her bir paragraf için 4’er soru sorulmaktadır.

7- Diyalog Tamamlama Soruları (5 Soru)
Sınavın 63-67. Sorularında, 5 adet karşılıklı konuşma verilerek, diyaloğun içerisinde boş bırakılan kısma uygun düşen sözü bulmanız istenir.

8- Yakın Anlamlı Cümle Soruları (4 Soru)
Sınavın 68-71. Sorularında bir İngilizce cümleye anlamca en yakın olan cümleyi şıklardan seçmeniz istenir.

9- Paragraf Tamamlama Soruları (4 Soru)
Sınavın 72-75. Soruları arasında, cümlelerinden biri çıkarılmış 4 adet paragraf bulunur ve bu paragrafların her biri için anlatım bütünlüğü sağlayan cümleyi bulmanız istenir.

10- Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle Soruları (5 Soru)
Sınavın 76-80. Soruları arasında 5’er cümleden oluşan 5 paragraf verilerek, numaralandırılmış cümlelerden hangisinin parçanın anlam bütünlüğünü bozduğunu saptamanız istenir.

Son olarak soru dağılımlarını kafanızda somut biçimde kalması için tablo şeklinde verelim:

YDS Soru Dağılımı
Konu Adı Soru Sayısı
Kelime – Phrasal Verb Soruları 6
Tense – Preposition – Dilbilgisi  Soruları 10
Cloze Test Soruları 10
Cümle Tamamlama Soruları 10
Çeviri Soruları 6
Paragraf Soruları 20
Diyalog Tamamlama Soruları 5
Yakın Anlamlı Cümle Soruları 4
Paragraf Tamamlama Soruları 4
Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle Soruları 5
Toplam 80