2-Öğrenci Görüşmeleri

Öğrenci Görüşmeleri

Sponsor Bağlantılar

1- Bireysel Görüşmeler:

Öğrencilerin eğitsel-sosyal ve ruhsal gelişim alanlarında yaşadıkları sorunların tespitinde ve çözümünde kullanılan, öğrencileri tanımaya ve kendilerine tanıtmaya yönelik çalışmaların planlandığı ve uygulandığı, gerekli görüldüğünde çeşitli test, envanter ve ölçeklerin yapıldığı görüşmelerdir. Bireysel görüşmeler üç şekilde gerçekleştirilmektedir;

– Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda psikolojik danışma ve rehberlik servisimize başvurmaları yoluyla,

– Psikolojik danışma ve rehberlik servisinin gözlemleri sonucu gerekli gördüğü durumlarda,

– Öğretmenlerin ve velilerin isteğiyle.

2- Grup Görüşmeleri:

Öğrencilerin sınıf içi ve dışı davranışlarını düzenlemede, akademik başarılarını arttırmada, çevreye uyumlarını sağlamada benzer sorunlar yaşayan öğrencilerin bir araya getirilerek çeşitli rehberlik çalışmalarının uygulanması esasına dayanır.