Problem Tarama Envanteri Uygulanması, Değerlendirilmesi

16.12.2016
8.618
Problem Tarama Envanteri Uygulanması, Değerlendirilmesi


PROBLEM TARAMA ENVANTERİNİN UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sene başında hazırladığım sınıf rehber öğretmeni rehberlik kitapçığında 19. Sayfada 49 soruluk problem tarama envanteri bulunmaktadır. 18. Ve 20 sayfalarda anket ile ilgili açıklamalar mevcuttur.

https://drive.google.com/file/d/0B-p-Lk2927NXaHNOVEZVUzFGUjA/view?usp=sharing

ANKETİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 • Anketin değerlendirilmesi ise kendimin oluşturduğu excel formatına göre yapılmaktadır.

DEĞERLENDİRME EXCEL TABLOLARIM

https://drive.google.com/drive/folders/0B-p-Lk2927NXbHlPUmFPakV1UG8?usp=sharing

 • Excelde oluşturulan tabloda solda öğrenci isimleri üstte maddeler altta toplam ve yüzdeler verilmektedir.
 • Öğrenci isimlerini e okul sisteminden öğrenci listeleri excel formatında indirilmiş ve isimler kopyalanıp yapıştırılmıştır.
 • Üstte maddeler ilgili alanlara göre bölünmüştür.
 • İşaretleme yapan öğrencinin o maddesine 1 konulacaktır.
 • Sınıf mevcuduna göre ekleme ve çıkarma yapabilirsiniz farenin sağına tıklayın ve ekle deyin veya sağa tıklayıp silin (bir sınıf 33 öğrenci diğeri 38 öğrenci ise )
 • Soldan sağa boş iken toplam formülü konularak öğrencinin işaretlediği madde sayısı sağda verilmiştir.
 • Sağlık 1. Madde kutucuğundaki sağ alttan sağa doğru maddeler seçilerek toplama kadar seçilir sonra en üstteki sigma işaretine basılarak formül atılır.
 • Kişinin formülü atıldıktan sonra yine kutunun sağ altından + işaret görülünce 1 den örneğin 40. Kişiye kadar çekilir ve tüm kişilere formül atılmış toplamları alınmış olur.
 • Maddelerin toplamı da aynı şekilde 1.kişiden alta doğru yine kutunun sağ altından + işaret görülünce 1 den örneğin 40. Kişiye kadar çekilir ve tüm maddelere formül atılmış toplamları alınmış olur.
 • Yüzde ise =100/40*F48 yani 100 bölü 40 kişi çarpı toplam işaretleme sayısı
 • Yüzdeler sınıf mevcuduna göre yenilenmelidir. Yenilemede 100bölü/ …öğrenci sayısı* toplam
 • Tüm işaretlemeler sonunda sınıfın sorun haritası ortaya çıkacaktır fosfoslu kalem ile riskli maddelere işaretleme yapan öğrenciler ve görüşülmesine karar verilen öğrenciler işaretlenir. Sınıf genel ortalaması ve yüzdeleri zaten altta ortaya çıkacaktır.
 • Sınıf sonuçlarındaki toplamlar alınarak okul değerlendirmesi yapılabilir.
 • Tabii grafikde hazırlanabilir grafik hazırlama biraz daha zor gelebilir.
 • Grafik hazırlanmak istenen alan yani toplam seçilir ekle kısmından grafik ekle sütun ekleye basılır çıkan grafiğin düzenlenmesinde önce (farenin sağ kısmı) değerlere tıklanır ekseni biçimlendirden en küçük 0 en büyük 100 ana birim 10 yapılır. Grafiklere gelip farenin sağına tıklanır ve verileri ekle denir. (SAĞ TARAFDAKİ SERİ YAZISINI SİLEBİLİRİZ)
 • Grafiklerin hazırlanmasında bilgisayar öğretmeninden deste alabilirsiniz.

ÖRNEK PROBLEM TARAMA ENVANTERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

https://drive.google.com/file/d/0B-p-Lk2927NXMUVJUHdSVUdlaTQ/view?usp=sharing

OTOBİYOGRAFİ

Otobiyografi bir kişinin şimdiki ve geçmiş yaşamını yazılı olarak anlatmasıdır.

Genellikle kişi yaşam öyküsünü anlatırken kendince önemli gördüğü özelliklerini ve bu özelliklerine karşı tutumunu, bunların oluşmasında rol oynayan geçmiş olaylara ve kişilere verdiği önemi yansıtır.

Yaşam öyküsü kısaca anlatıldığı zamanlar birey kendisi için en önemli olayları dile getirir.

Buda bireyi inceleyen kişiye onun değerleri, beklentileri, ihtiyaçları ve çatışmaları kısaca kişilik dinamiği hakkında ipuçları verir.

Otobiyografide kişi geçmişte ne gibi gereksinmeleri olduğunu, bunları nasıl ifade ettiğini ve nasıl doyurduğunu, çevrenin beklentilerini ne ölçüde ve nasıl karşıladığını, güçlüklerle nasıl baş ettiğini, kimlerden destek gördüğünü ya da göremediğini, kimlerle çalıştığını ya da kimlerden hoşlandığını yansıtabilir.

Bireyin başkaları tarafından nasıl görüldüğünden çok onun kendini nasıl gördüğünün önemli olduğunu, bireyin davranışlarının onun kendini ve çevresini algılama biçimini belirlediği görüşünü benimseyen kimseler için otobiyografi uygun bir “bireyi tanıma” yöntemidir.

Otobiyografi yazdırmada en etkili yol öğrencilerin birinci tekil şahıs kullanarak ve kendilerine verilen konu başlıklarına bağlı kalarak kendilerini anlatmalarını sağlamaktır.

Öğrencilerden hayatlarını yazmaları istenir.

Öğretmen yazılanların okunacağını ama öğrencilere geri verilmeyeceğini ve yazılanların gizliliğine saygı duyacağını açıklar.

Öğrenci “özgür anlatımı” etkileyici her türlü etkiden uzak tutulmaya çalışılır.

Otobiyografi bireyin benlik kavramını gizli kalmış duygu ve düşüncelerini, geleceğe yönelik planlarını anlatması, isteklerini ortaya koyması ve rahatlaması yönünden yararlı bir tekniktir.

Bu tekniğin duygusal ve sosyal yönlerden tedirgin olan öğrenci kendini olduğu gibi ifade edemez.

Olumlu yönlerini anlatmaya çalışır.

Birey yanlıdır, biz onu, onun bize gösterdiği şekilde görmek zorunda kalırız.

Otobiyografinin subjektif bir teknik olduğu unutulmamalı bu nedenle değerlendirmede daha titiz ve dikkatli davranılmalıdır. Öğrencinin her sözcüğüne olduğundan daha fazla anlam verilmemelidir.

OTOBİYOGRAFİ YAZDIRMADA GÖZÖNÜNE ALINACAK NOKTALAR:

Amacımıza uygun bir otobiyografinin yazılması ve öğrenciler arasında birlik sağlanması yönünden sınıfa bir plan verilmesi uygun olur bu planda şu konular yer alır.

Kendi kendinizi nasıl tanımlarsınız? Size göre yeterli ve yetersiz olan yönleriniz nelerdir.

Yaşamınız boyunca etkisi altında kaldığınız olaylar nelerdir.

Aile ve okulda sizi devamlı tedirgin eden sorunlarınız varsa nelerdir?

Kişiliğinizi yeterli bulmuyorsanız bundan kimleri sorumlu tutuyorsunuz?

Ailenizin size nasıl davranmasını istersiniz?

İlgilendiğiniz konular, geleceğe ilişkin planlarınız nelerdir?

Geçmişinizle ilgili neler söylersiniz.

Otobiyografinin değerlendirilmesi

Otobiyografinin yorumlanması öğrencinin yaşam öyküsünü yazarken objektif davranamayacağı nedeniyle güçtür. Çünkü öğrencinin anlatacağı şeyler onun duyguları, düşünceleri gibi öznel yanıdır.

Kendi istemediği benimsemediği duygularını, davranışlarını olduğu gibi yansıtmaktan kaçınır.

Daha çok toplumun kabullendiği iyi özellikleri yazmaya çalışır.

Otobiyografinin yorumlanmasında şu hususlara dikkat edilmelidir:
Otobiyografinin uzunluğu:

Otobiyografi yazımı için verilen zaman yazının uzunluğunu etkileyen önemli bir faktördür.

Otobiyografi yazımı için verilen belli bir sürede bazı kimseler diğerlerinden daha uzun otobiyografi yazmışlarsa bu onların yaşantılarını başkalarıyla paylaşmaya istekli olduklarının bir işareti sayılabilir.

Ancak uzun yazılan bir otobiyografinin doğruyu her zaman yansıttığı söylenemez.

Sürenin çok uzun olmaması gerekmektedir. Bir rehberlik saati yeterli olacaktır.

Kısa bir zaman biriminde kendini anlatma durumunda olan bireyler ilk akıllarına gelenleri yazarlar ilk akla gelenler ise bireyi en çok meşgul eden sorunlar ya da kendilerine ilişkin  en çok dikkati çeken hususlardır.

Kısa zamanda otobiyografi yazan birey yazdıklarını sansürden geçirme olanağı bulamadığından daha büyük olasılıkla gerçeği anlatmış olacaktır.

Yazının düzeni:

öğrencinin çeşitli konuları hangi sıra içinde kaleme aldığı, onun bu konulara verdiği önemi yansıtır.

Diğerlerinden daha fazla bilgi verilen alan kişinin üzerinde konuşmak, düşüncelerini paylaşmak istediği bir alan olabildiği gibi, rahatça başkalarına açabileceği, kendisini rahatsız etmeyen ve saklamak gereği duymadığı bir alanda olabilir.

Bu nedenle üzerinde hiç durulmayan ya da uzun uzun anlatılan özellikleri ya da olayları dikkatle incelemekte yarar vardır.

Yazının genel havası:

yazı genellikle öğrencinin nasıl bir duygu durumu içinde olduğu halinden hoşnut olup olmadığı hakkında ipucu verir.

Anlatım düzeyi:

Öğrencinin anlatım düzeyi, yaşına ve görmüş olduğu eğitim düzeyine göre değişir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus kişinin otobiyografiyi ne derece ciddiye aldığıdır. Olayları, özenle sıraya koyan, bunları uygun sözcüklerle açıklamaya çalışan bir kimsenin duygu ve düşüncelerini doğru olarak iletmeye çalıştığına çünkü bunu istediğine hükmedebiliriz.

Eğer bir kimse sadece olgulardan bahsediyor, duygularını açıklamıyorsa bu onun ya kendini anlatmaya ihtiyaç duymadığını ya da ihtiyacı olmasına rağmen güvenemediği için açılmadığını gösterir. Bu husus üzerinde durulmalıdır.

Yazıdaki eksiklikler:

Bir otobiyografide öğrencinin her şeyi aynı uzunlukta yazması beklenemez, ama hayatında önemli olduğu bilinen olayları atlamış olması üzerinde durulması gereken bir husustur.

Yazının tutarlılığı:

Öğrencinin yazdıkları arasında ne ölçüde bir tutarlık olduğu da araştırılması gereken hususlardan biridir.

Bu tutarsızlıklar çok kere bilinçdışıdır.  Bu şekilde yazılar danışmana bireyin iç çatışmalarını incelemede önemli ipuçları olabilir.

Bazı öğrenciler danışmanı yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak çelişik bilgiler verirler bunlar genellikle yüzeysel bilgilerdir ve sadece olguları yansıtırlar.

Aralarındaki çelişkiyi görmek ve danışanın maksadını anlamak bu bakımdan zor olmaz.

Sınıf öğretmenleri yazdırılan otobiyografileri dikkatle okumalı, gerekli notları almalıdırlar.

Sorunları olan öğrencilerle ayrı ayrı ilgilenip ailesi, ders öğretmenleri ve psikolojik danışman ile görüşüp öğrencilerine çözüm bulmada yardımcı olmalıdır.

Bireylere otobiyografi yazdırılırken iki türlü yol takip edilebilir:

1)           Kontrolsüz ya da sınırsız otobiyografi: Bireyin kendisi hakkında her konuda istediğini serbestçe yazabilmesidir.

2)           Kontrollü ya da sınırlı otobiyografi:  Bireyin belli bir konu etrafında sözgelimi aile özgeçmişi ve ilgileri hakkında serbestçe yazabilmesidir.

PROBLEM-TARAMA-ENVANTERİNİN-UYGULANMASI-VE-DEĞERLENDİRİLMESİ İNDİR

PROBLEM TARAMA 2013 SONUÇ RAPORU  İLETİŞİM E-DERGİ 8 SERVET AKAYDIN İLKOKULU&ORTAOKULU İNDİR

YAZAR BİLGİSİ
Rehberlik Servisi
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.