Popüler Meslekler

04.08.2020
4.863
Popüler Meslekler

Günümüzde çok cazip olan bazı bölümler

1 – Mimarlık Bölümü

Karizmasının yüksek olduğu mesleklerden ve bölümlerden biridir. Devlet kurumlarında ya da özel sektörde görev alabilen mimarın mesleki sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;Bina tasarım önerileri hazırlamak ve müşterilere sunmak,Hem elle hem de bilgisayar destekli tasarım (CAD) uygulamalarını kullanarak bina tasarımları ve detaylı çizimler oluşturmak,Bina ve kullanıcılarının ihtiyaçlarını değerlendirmek, müşteriye projenin pratikliği hakkında tavsiyede bulunmak,Gerekli malzemelerin niteliğini ve kalitesini belirlemek,Başından sonuna kadar bir projeyi kontrol etmek,Mimari projenin çevresel etkilere uygunluğunu denetlemek,Projenin zamanında ve planlanan bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlamak için düzenli saha ziyaretleri gerçekleştirmek,

2 – İç Mimarlık Bölümü

Özellikle son yıllarda tanınmış ve ilgi duyulmuş mesleklerden birisidir. Aynı mesleklerden/bölümlerden biri olan ‘’İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı’’ bölümü ise EA puan türü ile tercih edilmektedir. Müşterinin hedeflerini ve projenin gereksinimlerini belirlemek,Mekanın nasıl kullanılacağını planlamak,Elektrik düzenleri de dahil olmak üzere ön tasarım planlarını çizmek,Aydınlatma, duvar kaplaması, döşeme ve sıhhi tesisat armatürleri gibi malzemeleri belirtmek,Bilgisayar destekli tasarım programları ve el çizim becerileri kullanarak proje sunmak üzere eskizler, çizimler ve kat planları üretmek,İç tasarım projesi için zaman çizelgesi oluşturmak,Malzeme ve işçilik dahil olmak üzere proje bütçesi belirlemek,Yerinde gözlem gerçekleştirmek ve devam eden tasarım projelerini kolaylaştırmaya yardımcı olacak önerilerde bulunmak,Müşterinin memnun olmasını sağlamak için projeden sonra müşteri ile iletişim kurmak,

3 – Yazılım Mühendisliği

Tıpkı diğer mühendislikler gibi Yazılım Mühendisliği de sayısal puan türü ile alım yapmaktadır. Çağımızın en iyi ve tutulan popüler bölümlerinden biridir. Özel sektörde bile yüksek maaşlarının olduğu bilinmektedir. Yazılım mühendisliği (Software Engineering), yazılımlarla ilgilinen bir bilim dalıdır. Bu bilimin temsilcileri olarak yazılım mühendisleri, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak yazılımın gereksinimlerini, tasarımını ve yapısını inceler ya da programlama dillerini kullanarak yazılımı meydana getirirler. Yazılım mühendisliği bölümü mezunları bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı, geliştirildiği her sektörde çalışabilirler. Bankacılık, telekomünikasyon, otomotiv, hastane vb. sektörler bir yazılım mühendisinin çalışabileceği sektörlere örnek verilebilir. Sektörde yazılım mühendisliği alanında bilgi birikimine sahip çalışan sayısının az olması nedeniyle rahatlıkla iş bulunabilmektedir.

4 – Odyoloji Bölümü

Odyoloji bölümü, herkes tarafından tavsiye edilen, atanması ya da iş bulması en kolay bölümlerden sayılan bölümlerden biridir. Odyoloji mezunları, konulan tanılar ilgili uzman hekimlerce teşhis ve tedavi konusunda hastaların yönlendirilmesini sağlar. Bu yönlendirmeler eşliğinde birtakım testler gerçekleştirilir ve ortaya çıkan sonuçlara göre hastaya işitme cihazı gibi destekleyici ürünler verilir. Odyologlar, sağlık sektöründe oldukça fazla talep görmektedir.

5 – Tıp Fakültesi

Geçmişten beri maaşı en yüksek  bölümlerden biri olarak bilinmektedir. Diğer bir avantajı ise bölümden mezun olanların hemen işe başlaması ve kendi muayenehanesini açanların, çoğu defa yüksek kazançlar elde etmesidir.

6 – Hukuk Fakültesi

İşe başlama imkanlarının kolay olduğu bölümlerden birisidir. Aynı zamanda mezuniyet sonrasında hakim, savcı, avukatlık meslekleri edinildiği için kariyeri olan bölümlerden biridir. Maaşlarının da yüksek olduğu söylenebilir. Bilinen dezavantajı ise okunmasının biraz zor olduğudur.

7 – Diş Hekimliği

Eski popülerliğini koruyamamış olsa da en çok tutulan bölümlerden biri olarak sayılmaya devam etmektedir.

8 – Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

MEB’e bağlı okullarda psikolojik danışman olarak çalışan bu bölüm mezunlarının Devlet okullarında ve özel okullarda,Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde,Anaokulu, kreş ve dershanelerde,Aile ve çocuk mahkemelerinde,Sağlık ve gençlik bakanlığında,Özel eğitim ve araştırma merkezlerindeİŞirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışabilirler.

9-Psikoloji

Psikolojinin herhangi bir anabilim dalında yüksek lisans yapan psikologlar ise uzman psikolog olmaya hak kazanır. Psikologlar uzmanlık alanlarına göre adliye, okul, hastane, klinik ya da ordu gibi farklı alanlarda çalışabilir.

10 – Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Geleceği olduğu düşünülen güzel bölümlerden biridir. Havacılık ve Uzay Mühendisleri sistemleri oluşturan bileşenleri kullanarak AR-GE çalışmaları yapar, araç üretiminde, geliştirilmesinde, analiz edilmesinde ve tasarımında yer alırlar, araçların onarım ve bakımlarını yaparlar. Havacılık ve Uzay Mühendisleri mezun olduktan sonra birçok çeşitli havacılık kurumunda kendilerine yer bulabilirler. Mezun bireyler devlet kurumlarında, TSK, Havayolu Şirketleri, Türk Hava Kurumu başta olmak üzere birçok yerde kendilerine iş bulabilirler.

11 – Beslenme ve Diyetetik

Günümüzde obezitenin giderek artması, buna karşın, insanların obeziteye karşı daha bilinçli olması ve çeşitli diyetlere ve diyetisyenlere başvurması, bu bölümden mezun olmuş diyetisyenlere duyulan ihtiyacı artırmıştır. İlk senelerde çok daha popüler olan bölümün mezun sayısı arttıkça, eski popülerliğini kaybetmeye başlamıştır. Ancak buna rağmen en iyi 4 yıllık bölümlerden birisi sayılabilir.

12-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

İş İmkanları ve Çalışma Alanları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü iş imkanları arasında en önde gelen kurumlar hastanelerdir. Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastanelere, özel Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, spor merkezleri, bölümün okutulduğu her çeşit üniversite, büyük kaplıcalar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumları, özel özel eğitim kurumları bölümün başlıca çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi mezunların en çok çalıştığı yerler hastanelerdir.

13- Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesinden, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konularda strateji geliştiren bir disiplinidir. Tanım olarak böyle söylenen bu meslek kabaca enerjiyi ucuz ve kaliteli hale getirecek şekilde sistemler,araç ve gereçler kullanan mühendislerdir. Gelecekte enerjinin efendileri olacaklardır. Bu meslek dünya ve ülkemizde de bilinmeye başlamıştır. Bu disiplin dalını bitirecek öğrenciler üniversitelerinden Enerji Sistemleri Mühendisi diploması ve ünvanı alacaklardır. Ayrıca bölümün en büyük avantajı (bence) enerji ile alakalı bütün özel ve kamu şirketlerinde çalışabilme olanağıdır.

Enerji Sistemleri Mühendislerinin çalışabileceği şirket ve kamu kuruluşlarının bazılarını örnek vermek istiyorum.

Özelsektördeenerjisistemlerivteknolojileriileilgilitümalanlar,

•Mekanik-Tesisatçılık(Isıtma,Soğutma,Havalandırma,SıhhiTesisat),

•EnerjiveTabiiKaynaklarBakanlığı,•EnerjPiyasasıDüzenlemeKurumu(EPDK),PetrolİşleriGenelMüdürlüğü(PİGM),• Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü(MTA),•BorEnstitüsü,•ElektrikİşleriEtüdİdaresi(EİE),•ElektrikÜretimA.Ş.(EÜAŞ),•TürkiyeElektrikİletimA.Ş.(TEİAŞ),

•TürkiyeElektrikDağıtımA.Ş.(TEDAŞ),

•DevletSuİşleri(DSİ),

•TürkiyeKömürİşletmeleri(TKİ),

•TürkiyePetrolleriAramaOrtaklığı(TPAO),

•TürkiyeBoruHatlarıTaşımaA.Ş.(BOTAŞ),

•TürkPetrolRafineleriA.Ş.(TÜPRAŞ),

•TürkiyeAtomEnerjisiAraştırmaKurumu(TAEK).

•TEMSAN

•BMHidrojenEnstitüsü•TaşKömürüİşletmeleri•TCDD

•MEB’daTeknikÖğretmen

Bu kadar çalışma imkanı varken de ya iş bulamazsam korkusu size de artık yok artık dedirtecektir.Ayrıca diyorsanız ki “ben patron istemiyorum,kendi işimin patronu olacağım”, o zaman da kendi şirketinizi kurabilirsiniz. Bu mesleğin en büyük avantajlarından biri de opsiyonlarının fazla olması.Kesinlikle bir çok fırsat karşınıza çıkacaktır.Fakat mezun olupta tamam bu kadar çok para kazanacağım demek hayalden öteye gidemez. Her ne kadar bu bölümü bitirmiş olsanızda kendinizi geliştirmenizin maaşınıza + katkı yapacağından emin olabilirsiniz.Örneğin yabancı dil üzerine kendinizi geliştirirseniz büyük şirketler de çalışabilir,yabancı şirketlerle anlaşmalar yapabilir ya da yabancı şirketlerde proje bazlı çalışabilirsiniz.

14-Özel Eğitim Öğretmenliği

  Özel Eğitim Öğretmenleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara eğitim vererek onlara zihinsel, duygusal ya da fiziksel eksikliklerini hissettirmeden eğitim verebilmektir.

15-Dil ve Konuşma Terapisti Kimdir?

Dil ve Konuşma Terapisti, çeşitli seviyelerde konuşma, dil ve iletişim sorunları olan ya da yutma, içme ve yeme zorluğu bulunan bebek, çocuk ve yetişkinleri tedavi eder. Yarık damak, kekemelik, konuşmada gecikme ve ses bozuklukları gibi bir dizi rahatsızlığı tedavi etmek de görevleri arasındadır.

16:İlahiyat

İlahiyat mezunları, almış oldukları din eğitimlerini nesillere aktarmak adına birçok farklı alanda kariyerlerine devam edebilirler. Kimi mezunlar kariyerlerine akademik boyutta devam etmeyi tercih ederken kimi mezunlar;Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği,İmam,Vaiz,Müftü,Diyanet MemuruGibi unvanlarla çalışabilirler. Söz konusu işler devlet bünyesinde yer alan kurumlarda çalışabilirler. Bu tür kurumlarda istihdam elde edebilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edilecek puan belirleyici olur.

17-Makina Mühendisi

Makine mühendisi, temel fizik kanunları ve diğer disiplinlerin prensipleri ile bir enerji türünü bir diğerine çeviren makineler üzerine çalışır. Sanılanın aksine elektronik cihazlar olan bilgisayar gibi aletler makine mühendisinin çalışma alanında yer almaz. Makine mühendisleri genellikle uzmanlık alanlarına göre farklı şirket, özel kurum, fabrika ya da kamu kurumlarında çalışır.

Not: Burada yazıp anlattığımız bölümler tamamen kendi düşüncelerimize göre belirlediğimiz bölümlerdir. Bölümlerin güzel olması görecelidir. Bizim gayemiz sadece fikir vermektir. Sizler, iyi bir araştırma sonucunda kendinize en uygun bölümü bulabilirsiniz.

En Popüler  Mühendislikler

Mühendislik her zaman en gözde mesleklerden biri olmuştur. Güçlü bir teknik eğitim veren mühendislik bölümleri farklı kulvarlarda devam etmek isteyen adaylar için de iyi bir temel oluşturuyor.

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik sistemler taşımadan ameliyatlarda kullanılan hassas robotlara, barkod sistemlerinden  otomatik pilotlara kadar bir çok alanda kullanılmaktadır. Makina, elektronik, kontrol ve bilgisayar sistemlerinin kesişme noktasından bulunan Mekatronik Mühendisliği  gelişmiş ürün, işlem ve sistemleri kurmak için kullanılan ürünlerin tasarımı ile ilgilenen disiplinlerarası bir mühendisliktir.

Mekatronik Mühendisliği  karmaşık işlerin içinden çıkmayı seven, ayrıntılara dikkat etme konusunda kendini yetenekli bulan adaylar için ideal bir seçenek.  Mekatronik Mühendisleri otomotivden madenciliğe kadar geniş bir yelpazede iş bulma olanağına sahipler.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

İçinde bulunduğumuz iletişim çağında artık hepimiz cep telefonları, diz üstü bilgisayarlar ya da tabletler sayesinde her zaman ulaşılabilir, hatta çevrim içi durumdayız. Sevdiklerimize bir “alo” uzakta olmamızı, ya da arkadaşlarımızla bir kısa mesaj sayesinde buluşacağımız noktayı belirleyebilmemizi sağlayan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği işaret ve görüntü işleme sistemlerinden, elektromanyetik ve mikrodalgalara kadar geniş bir yelpaze ile ilgilenen bir disiplindir.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği sayısal düşünebilme yetenekleri yüksek, yaratıcı ve yeniliklere açık, sorumlu ve takım çalışmasına yatkın adaylar için ideal bir kariyer seçeneği. Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri radyo-televizyon ve internet hizmeti veren şirketlerden kamu ve özel sektörde bankacılıktan eğlenceye kadar çeşitli alanlarda iş bulabilirler.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 100 yılı aşkın bir süredir giderek artan bir hızla hayatımızın her alanına girmiş ve yeni birçok alanın doğmasına neden olmuş bir mühendislik. Enerji ve güç sistemlerinden elektronik ve iletişime kadar geniş bir alanı kapsayan Elektrik-Elektronik Mühendisliği devre tasarımı, duyargalar, elektrik sinyallerinin işlenmesi, iletişim sistemlerinin tasarımı, elektromanyetik dalgalar ve antenler ve optik-elektronik-mekanik karma sistemlerin tasarım ve geliştirilmesinde önemli rol oynar.

Tasarım ve üretim gibi daha aktif rollerin dışında raporlama ve teknik kılavuzların incelenmesi gibi masa başı işlerde de çalışabilen Elektrik-Elektronik Mühendisleri mobil iletişim şirketlerinden savunma sanayiine kadar birçok sektörde iş bulabilirler. 

Endüstri Mühendisliği

Küresel ekonomide gittikçe artan rekabet şirketleri üretim ve hizmetlerini en etkin biçimde vermeye zorlamaktadır. Bu sebeple ürün ve hizmetlerin en verimli şekilde üretim ve dağıtımı, makine, iş gücü, hammadde, bilgi, enerji, çevre ve para gibi kısıtlı kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarımı, işletilmesi ve yönetilmesi, ve bu sistemlerin üretkenliğinin ve rekabet gücünün geliştirilmesini sağlayan Endüstri Mühendisliğine olan ihtiyaç gittikçe artıyor.

Gıdadan sağlığa, havacılıktan finansa birçok sektörde kariyer yapma imkanı bulunan Endüstri Mühendisleri analitik düşünebilen ve problem çözme becerisi olan yaratıcı bireyler için ideal bir kariyer seçeneği.

İnşaat Mühendisliği

İnşaat mühendisliği, insanoğlunun ihtiyaçları ile doğmuş temel mühendislik dallarından birisidir. Barınma amaçlı konutlardan, iş amaçlı yüksek katlı binalara, alışveriş merkezlerinden otoyollara kadar her çeşit yapının inşaası ile zemin etüdlerinin gerçekleştirilmesi, yapılarda kullanılan malzemelerin  belirlenmesi,üretimi, büyük çaptaki projelerin planlanması ve ekonomik etüdleri gibi çok çeşitli faaliyetler İnşaat Mühendislerinin işidir.

Yaratıcı, detaycı, analitik ve meraklı bireylerin parladığı İnşaat Mühendisliği ekonominin dinamosu olan sektörlerden biri olan yapı sektörünün yükseliş ve düşüşlerinden de etkileniyor. Adaylar kamu kurumlarında ya da büyük inşaat firmalarında deneyim kazanabilecekleri gibi girişimci yanlarıyla kendi şirketlerini kurup  müteahhitliğe de başlayabilirler.

 Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesinden, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konularda strateji geliştiren bir disiplinidir. Tanım olarak böyle söylenen bu meslek kabaca enerjiyi ucuz ve kaliteli hale getirecek şekilde sistemler,araç ve gereçler kullanan mühendislerdir. Gelecekte enerjinin efendileri olacaklardır. Bu meslek dünya ve ülkemizde de bilinmeye başlamıştır. Bu disiplin dalını bitirecek öğrenciler üniversitelerinden Enerji Sistemleri Mühendisi diploması ve ünvanı alacaklardır. Ayrıca bölümün en büyük avantajı (bence) enerji ile alakalı bütün özel ve kamu şirketlerinde çalışabilme olanağıdır. Enerji Sistemleri Mühendislerinin çalışabileceği şirket ve kamu kuruluşlarının bazılarınıörnekvermekistiyorum.

Özelsektördeenerjisistemlerivteknolojileriileilgilitümalanlar,

•Mekanik-Tesisatçılık(Isıtma,Soğutma,Havalandırma,SıhhiTesisat),

•EnerjiveTabiiKaynaklarBakanlığı,•EnerjPiyasasıDüzenlemeKurumu(EPDK),PetrolİşleriGenelMüdürlüğü(PİGM),• Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü(MTA),•BorEnstitüsü,•ElektrikİşleriEtüdİdaresi(EİE),•ElektrikÜretimA.Ş.(EÜAŞ),•TürkiyeElektrikİletimA.Ş.(TEİAŞ),

•TürkiyeElektrikDağıtımA.Ş.(TEDAŞ),

•DevletSuİşleri(DSİ),

•TürkiyeKömürİşletmeleri(TKİ),

•TürkiyePetrolleriAramaOrtaklığı(TPAO),

•TürkiyeBoruHatlarıTaşımaA.Ş.(BOTAŞ),

•TürkPetrolRafineleriA.Ş.(TÜPRAŞ),

•TürkiyeAtomEnerjisiAraştırmaKurumu(TAEK).

•TEMSAN

•BMHidrojenEnstitüsü•TaşKömürüİşletmeleri•TCDD

•MEB’daTeknikÖğretmen

Bu kadar çalışma imkanı varken de ya iş bulamazsam korkusu size de artık yok artık dedirtecektir. Ortalama 2000-5000 TL arası maaş alabilirsiniz.Ayrıca diyorsanız ki “ben patron istemiyorum,kendi işimin patronu olacağım”, o zaman da kendi şirketinizi kurabilirsiniz. Bu mesleğin en büyük avantajlarından biri de opsiyonlarının fazla olması.Kesinlikle bir çok fırsat karşınıza çıkacaktır.Fakat mezun olupta tamam bu kadar çok para kazanacağım demek hayalden öteye gidemez. Her ne kadar bu bölümü bitirmiş olsanızda kendinizi geliştirmenizin maaşınıza + katkı yapacağından emin olabilirsiniz.Örneğin yabancı dil üzerine kendinizi geliştirirseniz büyük şirketler de çalışabilir,yabancı şirketlerle anlaşmalar yapabilir ya da yabancı şirketlerde proje bazlı çalışabilirsiniz.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

İş imkanları açısından oldukça geniş bir bölüm. Genel anlamda döküm ile ilgilenir (çelik ve aluminyum). Bunların iş alanları ve kullanım alanları oldukça geniş olduğu için üretimin her basamağında iş imkanına sahipsiniz. Bu kısmı özellikle bölüme “Metalurji” isminin katılmasının nedeni. Bir de malzeme kısmı var. Seramik, beyaz eşya, otomotiv, uçak ve savunma sanayii, güneş enerjisi ve biyomateryal gibi sektörlerde çalışma imkanlarınız var, görüldüğü gibi çalışma sektörü açısından oldukça geniş bir bölüm.

Ayrıca tahribatsız muayene ve benzeri işlerde görev alarak, yine bir çok sektörde Kalite-Kontrol alanında çalışma imkanınız var.

Hatırlatma: Burada yazıp anlattığımız bölümler tamamen kendi düşüncelerimize göre belirlediğimiz bölümlerdir. Bölümlerin güzel olması görecelidir. Bizim gayemiz sadece fikir vermektir. Sizler, iyi bir araştırma sonucunda kendinize en uygun bölümü bulabilirsiniz.

Psikolojik Danışman
Hakan KARATAŞ

YAZAR BİLGİSİ
Çukurova Üniversitesi 2000 PDR mezunuyum. Adana'da Meb de lise kademesinde çalışıyorum.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.