Narsist Başarısız Olduğunda

21.12.2020
3.580
Narsist Başarısız Olduğunda

Narsistlerin başarısızlığa nasıl tepki verdiklerine dair;

Sebepsiz değil, kötü huylu narsisizm, kısmen internette en çok aranan konulardan biridir, çünkü görünüşe göre bizi olumsuz etkileyen  özelliklere sahip görünen çok sayıda insan var. Bu bireyler hayatlarımızı istikrarsızlaştırdıkları, bizi güvensiz, değersiz, değersiz veya önemsiz hissettirdikleri için kötü şöhrete sahipler, bizi duygusal, fiziksel ve hatta maddi olarak mağdur edebilirler. Hayatımıza aile üyeleri, arkadaşlar, sevgililer, eşler, iş arkadaşları, patronlar ya da en kötüsü ulusal liderler olarak girerler. Yörüngemize girdikten sonra, ne kadar uzak olursa olsun, toksisite ortak noktalarıdır ve her zaman arkalarında insan ıstırabının enkaz alanını bırakırlar.

Şimdiye kadar, bu bireylerin ne kadar tehlikeli olduklarını tam olarak anlıyoruz çünkü patolojileri, onların kötü davranışlarının çoğunu özellikle de başkalarına yönlendiriyor. Bunların ortak özellikleri: aşırı şişirilmiş bir yetki duygusu, görkemli üstünlük veya benzersizlik duyguları, yanılmazlık yanılsamaları, gerçeği hiç durmadan göz ardı etme, başkalarından faydalanmak için uzun süreli kandırılma ve plan yapma, kuralların ve kanunların geçerli olmadığını hissetme gibi ortak özellikleri onları ve tabii ki başkalarını aşağılama ihtiyacı, duyarsızlıkla birleştiğinde, sadece bizi etkilemekle kalmaz, yıkıcı sonuçlar da doğurabilir.

Kötü huylu narsist söz konusu olduğunda nadiren konuşulan alan, başarısız olduklarında ne olacağıdır? Özel yaşamda, işte veya narsistin liderleri olarak başarısızlık , geri kalanımız için travmatik değilse de oldukça rahatsız edici olabilir . Bu bireyler o kadar ciddi bir şekilde “karakter kusurludurlar” ki, başarısızlığı sizden ve benden çok daha farklı halletiyorlar çünkü onlar içe dönük değiller veya reform yapamıyorlar ve başkalarına empatiden yoksunlar .

Narsistleri çoğu zaman parlak terimlerle endüstrinin başarılı liderleri veya devlet başkanları olarak görüyoruz ve yine de, çoğu zaman, kötülükleri muhtemelen zamanla kendi çöküşlerini, başarısızlıklarını ve hatta tutuklanmalarını sağlayacaktır.  Ve bu nedenle, felaket vurduğunda veya bir tür başarısızlık kaçınılmaz olduğunda, narsistin nasıl tepki vereceği ve eylemlerinin potansiyel kurbanları olarak görmeyi bekleyebileceğimiz şey, bu yazıın konusu.

Pek çok  kişilik bozukluğunda olduğu gibi , ciddi şekilde karakter kusurlu olanlar, ama özellikle narsist olanlar, toplumda utançla karşılaştıklarında, suçlu olarak gösterildiklerinde veya kötü davranışlarından ötürü ortaya çıktıklarında veya çok kamuya açık bir şekilde başarısız olduklarında – işte o zaman Bizi aile, arkadaşlar, iş arkadaşları, şirketler, halk ya da ulus olarak en büyük tehlikeye sokarak yarı kararlı hale gelir. Narsist için işler kötüleşmeye başladığında, burada bekleyebileceğimiz şeyler şunlardır:

 1. Yanlış bir şekilde her şeyin yolunda olduğunu ve yanlış bir şey olmadığını iddia edecekler. Önce bizi yanlış yönlendirmeye çalışacaklar veya iddialar veya koşullar hakkında hiçbir şey olmadığını iddia edecekler.
 2. Kanıt sunulursa, onu geçersiz kılmaya çalışacaklar veya yanlış, sahte ya da belirsiz komploların bir ürünü olduğunu iddia edecekler, ancak kesinlikle doğru olmayacaklar.
 3. Sunulan herhangi bir kanıt ve bunu sunanlara saldırgan ve kinci bir şekilde saldırılacaktır. Kanıt ne kadar iyi olursa saldırı o kadar agresif olur. Suç teşkil eden eylemleri, etik olmayan davranışları veya başarısızlıkları bildirerek doğru şeyi yapan bireyler gözden düşürülmeli, aşağılanmalı, takip edilmeli ve zorbalığa maruz bırakılmalıdır – gerekirse aileleri bile bağışlanamaz. Narsist, kaniş benzeri davranışlarını omurgasız dalkavuklarınki gibi utanç verici bir şekilde ifşa etse bile, destekçileri veya destekleyicileri, kanıt veya kanıt sunanlara eşzamanlı olarak saldırmaya teşvik edecektir.
 4. Kusursuz kanıtlar yanlış olarak gösterilecek ve şunların sonucu olacaktır: sersemlik, kıskançlık, kötü aktörler, kötü niyetli kişiler, olumsuzluk, nefret edenler, düşmanlar, kaybedenler, komplocular, muhalefet, kazanç arayanlar, inançsızlar (genellikle dini gruplarda veya tarikatlarda görülür) veya şu anda Amerikan siyasetinde gördüğümüz gibi , ” sahte haberler ” veya “derin devlet” aktörleri. Her zaman suçlanacak büyük bir insan grubu vardır, narsist, hangi anlamsız iddianın, özellikle de destekçileri arasında yankı uyandırdığını görmek için geniş bir yelpazede bulunur.
 5. Kötü niyetli narsist, intikamcılıkla savaşırken, kendileri hakkında parıldayan terimlerle konuşmaya devam edecek; gerçek durumlarına bakılmaksızın, iç gözlem yapamadıkları için çok daha az pişmanlık duyarlar. Büyüklüklerini, başarılarını (gerçek ya da hayali), sahte yanılmazlıklarını ve hatta kendilerini hakaretten çok saygı görmeye layık olarak tasvir edecekler.
 6. Sorunları veya çöküşleri için suçlayacak birini, tercihen kendini savunamayan birini bulmaya çalışacaklar. Günah keçisi her zaman faydalıdır ve gerçek bir günah keçisi olmadığında icat edilir. Terfi edilmezler veya kovulmazlarsa, bunun nedeni işteki bir kabalın onlara karşı olmasıdır. İş ortaklarını aldatıyorlarsa, bunu hak ettikleri içindi. Eş, çocukları boşanma anlaşmasına götürürse, bunun sebebi onun iğrenç davranışları değil, alçak avukatıdır. Bir seçimi kaybederlerse, bunun nedeni kampanya yöneticileri, takdire şayan seçmenler, hile, dolandırıcılık veya bir komplo adına yapılan başka türden bir kötülüktür (komplolar narsist için faydalıdır çünkü uygun bir şekilde kanıt gerektirmezler). Hakikatle evli olmadıkları için, her şeyi işaret eden sayısız temelsiz gerekçeyle gevezelik edecekler,
 7. Koşullar kötüleştikçe, narsist hiçbir sorumluluk almayacaktır – ASLA! Yanlış giden her şey başkalarının sorumluluğundadır. Eşleri büyüklüklerine haksızlık etmekle suçlayacaklar, ölçüsüz cahil meslektaşları, vefasızları (vefasızları suçlamayı severler), ironik bir şekilde kurallara ve yasalara uydukları için kurallara ve yasalara uyanları, ya da narsistin çok özelliğini açıkça anlamayanlar. Narsistin başarısızlığından ya da düşüşünden herkes ve uzun zamandır gitmiş insanlardan, çevreye bağlı, dünyadan ayrılanlara kadar herkes suçlanacak. Bir kez daha asla onların suçu değil.
 8. Suçlama sürecinde, en sadık ve sadık olanlar bile, gerekirse sürüngenlerin kayıtsızlığı ile atılacak ve aşağılanacaktır. Kötü huylu narsist için yalnızca “iyi” vardır – işe yarayan körü körüne sarsılmaz sadakat sağlayanlar ve düşman, işe yaramaz ve dolayısıyla “kötü” olan herkes. İçeride ya da dışarıda, iyi ya da kötü, tarih, dostluk , fedakarlıklar ya da geçmişte ne kadar iyi performans gösterdiğiniz tarafından belirlenmez – narsistin kaprisli ve bencil ihtiyaçları tarafından belirlenir ve bu değişebilir. bir an.
 9. Yalanların artmasını ve katlanarak tekrarlanmasını bekleyin. Aksine gerçek kanıtların ışığında bile, daha bol ve kararlı bir şekilde yalan söyleyeceklerdir. Yalanlar kötü huylu narsistin bir numaralı aracıdır ve her zaman olacaktır. Şimdiki tek fark, başarısızlıkla veya alay konusu ile yüzleşirken, yalanların sıklığı ve cüreti şüphe noktasına kadar artması gerektiğidir. Narsist, taraftarların, etik olmayanların ve olanak sağlayanların onlar için yalan söylemesini veya hatta makul müttefikler yaratmasını bekleyecektir. Başkalarını yalan söylemeye zorlayarak tehlikeye atmaları, kötü huylu narsistin başarısız olduklarında ya da yakalandıklarında umutsuzluğa kapıldıklarında yaptığı ikincil zarardır.
 10. Yalanlar artarken, kendilerine daha fazla değer vermek için başkalarının değerini düşürme ihtiyacı da artacaktır. Herkese ve herkese en acımasız ve kinci yollarla saldıracaklar. Bu, öfkelerinin ortaya çıktığını gördüğümüz zamandır. Sadece öfke değil , dizginsiz öfke. Vicdanı şok edecek şeyler söyleyecekler ve herkesin söylediklerini, tıpkı kolaylaştırıcılarının yaptığı gibi yutmasını bekliyorlar. Narsist sınırlandırılmamış öfke ve nefreti açığa çıkardıkça en saygın kişiler saldırıya uğrayacak, alay edilecek, alay edilecek ve bir insan çiğneme oyuncağına dönüşecektir . Dipsiz bir antipati kazanına dalacaklar ve bir atardamar atışı gibi, bu zehirli demeti metronomik düzenlilikle her yere yayacaklar.
 11. Suçluluk ya da vicdanı olmayan kötü huylu narsist , yalnızca saygı ile ilgilenir ve alenen utanmamakla ilgilenir. Her türlü kamusal utanç , onları daha fazla öfkeye, daha fazla öfkeye, daha fazla saldırıya, daha fazla etik olmayan rahatlığa ve benzeri görülmemiş bir kabalığa neden olacaktır.
 12. Narsist aşağı çekilecekse, aynı zamanda kinci bir şekilde acı çekmelerini sağlamak için çevrelerindeki herkesi aşağı çekmeye çalışacaklardır. Narsistin başkalarını (eş, arkadaşlar, iş ortakları, iş arkadaşları, genel halk) nasıl kötülediği, kırbaçladığı veya yok ettiği, kötü huylu narsistin marazi yaratıcılığına ve ahlaksızlığına, sahip oldukları uygulanabilir araçlara ve elbette ne kadar korkunç veya durumu umutsuz. İnternet ve sosyal medya kesinlikle kullanışlıdır, çünkü hayatlar tek bir tweet ile mahvolabilir. Ama kiralık silahlar, tüfekler, zehirler ve hatta suikastçılar da var. Ve bir ülkeye komuta ederlerse, güvenlik organlarını veya orduyu kendi adına çalıştırabilirler.
 13. Bazı durumlarda, son yaklaşırken, başkalarının acısı kötü huylu narsist için çok önemlidir. Kötü niyetli bir şekilde geri ödeyerek , kulağa bu kadar hasta gelince kendilerini yüceltme yolları budur.daha fazla acı çeken toplum. Saldırdıklarında, hiçbir endişe ya da empati göstermeyeceklerdir çünkü hiçbiri yoktur. Başkaları eylemlerinden dolayı acı çekiyorsa, narsist umursamaz. Vicdan eksikliği ya da herhangi bir tür ya da vicdan azabı, tıpkı Robert Hare’nin psikopatı gibiherkes endişeli , endişeli, stresli , fiziksel veya psikolojik olarak travmatize olurken geceleri çok iyi uyurlar , bu arada gergin ve haklı olarak daha fazla kötü niyetin ne olacağını düşünür.
 14. Başarısızlık, tutuklama, iddianame veya işten çıkarılma ile karşı karşıya kaldıklarında, şikayetlerini sonsuza kadar dile getireceklerdir. Narsistler doğal  yara toplayıcılarıdır  ve bu nedenle, sırf bu olay için sosyal yanılgıları ve algılanan yanlışları toplar ve beslerler. Acımasızca ve gereksiz yere zulüm gördüklerini iddia ederek mağduriyet içinde yuvarlanacaklar. Elbette, savunucularının, takipçilerinin veya yardakçılarının büyük iddialarını itaatkar bir şekilde yinelemelerini beklerler.
 15. Peki sonunda ne olacak? Tahmin etmesi zor. Her durum farklıdır. Bazıları kasıtlı olarak veya hapsedilme sayesinde bir süreliğine tekmeleyecek, sallanacak ve ortadan kaybolacak – her şeyi tekrar yapana kadar zamanlarını bekliyorlar. Diğerleri, fırsat ortaya çıktığında onları mağdur etmek için yeniden bir araya gelir, planlar, planlar ve şüphelenmeyenlerin hayatlarına başka bir muzaffer giriş hazırlar. Diğerleri maalesef bir ayrılık, boşanma ile karşı karşıya kaldıklarında, bir işten kovulduklarında, suçlarından dolayı ihraç edildiklerinde veya görevden alındıklarında zarar vermeye çalışacaklar. Diğerleri, sorumlu gördükleri kişilerin peşine düşecek, takip edecek veya hayatı dayanılmaz kılacaktır. Geçmişleri bize çoğu zaman ne yapabilecekleri konusunda fikir verebilir, ancak kimse kesinlikle emin olamaz – insanlar son derece karmaşıktır ve birçok kişide olduğu gibi kişilik bozukluğundan muzdariptir., en küçük tanınmayan ancak katalitik tetikleyicilere duyarlı.Ve elbette, siyasette, iktidar kullanılabildiğinde çok fazla zarar verilebilir  ancak en kötüsü, kötü niyetli bir narsisist liderin veya ciddi karakter kusurlu bir liderin, işleri yalnızca kendilerinin düzeltebileceğini, yalnızca kendilerinin şekillendirebileceğini iddia etmeleridir. gelecek, cevapları sadece onların bildiğini ve sadece onların gelecek için büyük bir vizyona sahip olduklarını ve bu yüzden de zorunlu olarak bizi kurtarmak için devam etmeleri gerektiğini.

  Bunu duyduğunuzda, sizi duraklatmalı.

  En çok endişelenmemiz gereken zamandır.

  Hızlıca oradan uzaklaşmanız tavsiye edilir.. 🙂

ETİKETLER: ,
YAZAR BİLGİSİ
İstanbul Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olmuş, 2011 Yılına kadar Rehabilitasyon merkezlerinde çalışıp eğitim koordinatörlüğü ve idarecilik yapmıştır. 2011 Yılında Başakşehir Rehberlik araştırma merkezine atanmış burada 2 sene görev yapmıştır. Daha sonra Bir İlkokula tayin olmuş görevine devam etmektedir. Wisc-R, Stanford Binet, Leither, Metropolitan testi, Gelişim Testleri, Oyun Terapisi, Aile ve Çift Terapisi eğitimleri vardır, Görev yaptığı ilçede Yaratıcı Drama, Eğitimde Drama, Yaşam Becerileri, Öfke Yönetimi ve Özel eğitim hizmetleri konusunda öğretmenlere hizmet içi eğitimler vermektedir. Ek olarak özel eğitim küçük adımlar programı uygulayıcısıdır. Evli ve bir kız babasıdır.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.