Okul Ortamında Konsültasyon Hizmetleri

31.05.2017
23.553
Okul Ortamında Konsültasyon Hizmetleri


Okul Ortamında Konsültasyon (Müşavirlik-Danışma) Hizmetleri

Müşavirlik; bir insana yardım hizmeti sağlayan profesyonelin hem danışana hem de danışan sistemine yardımcı olmak amacıyla bir danışana işle ilgili veya bakımla ilgili yardımcı olduğu bir süreçtir. Bu tanımdan yola çıkarak göre okullarda yapılan müşavirlik hizmetleri doğrudan doğruya öğrencilere dönük olmayan, ancak öğrencilere verilen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğini artırmaya yardım eden hizmetler olduğunu anlayabiliriz.

Konsültasyon hizmetleri sayesinde okullarda yapılan PDR hizmetlerinin kalitesi ve etkililiği artmaktadır.  Bu durumu iki şekilde açıklayabiliriz. Birincisi konsültasyon hizmetleri sayesinde idareci, öğretmen ve veliler işbirliği içinde olurlar. Bununla birlikte ortak anlayış geliştirerek sisteme katkıda bulunurlar. İkincisi ise öğrencilerin psikolojik, sosyal ve fiziksel yönden iyilikleri için uygun ortamın sağlanmasında ve geliştirilmesinde idareci, öğretmen ve veliler yardımcı olurlar.

Kapsamlı gelişimsel rehberlik modeline göre de rehberlik faaliyetleri sadece rehberlik servisinin yaptığı etkinliklerle sınırlandırılmamakta ve sınıf rehberlik etkinlikleriyle desteklenmektedir. Sınıfta yapılan rehberlik etkinliklerindeki amaçlara ulaşabilmek için ise sınıf rehber öğretmeninin ve okul rehber öğretmeninin ortak çalışmaları gerekmektedir. Bu durumda müşavirlik hizmetini alan öğretmen sorumluluk almayı kabul etmelidir. Eğer kendisini sorumlu hissetmezse yaptığı uygulamaların sonuçlarından kendisine bir pay çıkarmaz.

Günümüzde sınıf rehberlik hizmetlerinin amaçlarına ulaşmamasının nedenlerinden birisi benim görüşüme göre sınıf rehber öğretmenlerinin kendilerini rehberlik faaliyetleri konusunda sorumlu hissetmemeleri veya hissedememeleridir. Rehberlik faaliyetleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları veya olsalar bile önemsememeleri de bu durumu etkileyen diğer etmenlerdir.

Konsültasyon hizmetleri konusunda rehber ve psikolojik danışmaların üniversitede yeterli eğitim almaması da rehberlik hizmetlerinin işleyişini olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle deneyimsiz psikolojik danışmanlar konsültasyon hizmetlerinde yetersiz oldukları için bir süre sonra çaba göstermekten vazgeçebilirler. Bu durum ise rehberlik hizmetlerinin sadece rehberlik servisi tarafından sağlanmasına neden olabilir. Bunun için üniversitelerde konsültasyon hizmetleriyle ilgili daha kapsamlı ve uygulamaya dönük derslerin olmasının okulda çalışan rehber ve psikolojik danışmanlar açısından faydalı olacağı açıktır.

Son olarak konsültasyon hizmetlerinin amacına ulaşmasında rehber ve psikolojik danışmanın iletişim becerilerini kullanabilmesi de etkilidir. Eğer idareci, meslektaşları ve velilerle sıcak samimi ve olumlu ilişkiler kurarsa bilirkişi olarak görüşlerine daha çok başvurulur ve söyledikleri dikkate alınır.

Hatice KUTLU
Psikolojik Danışman
haticekutlupdr@gmail.com

 

 


Kaynakça
Hackney, H., Cormier, S. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı (T. Ergene, S. Aydemir Sevim Çev.). Ankara: Mentis Yayıncılık. (Orijinal eser 2005 yılında basılmıştır)


 

YAZAR BİLGİSİ
Rehberlik Servisi
YORUMLAR
  1. Buğra Topkara dedi ki:

    Çok yumuşak bir noktaya değinmişsiniz, yazınız için tebrik ederim…

    1. haticekutlu dedi ki:

      Teşekkür ederim. Konsültasyon bence çok önemli bir konu