Öğrenme stilleri iletişim ilişkisi

02.11.2020
8.977
Öğrenme stilleri iletişim ilişkisi

ÖĞRENME SİTİLLERİ İLETİŞİM İLİŞKİSİ

İnsanların birbirinden farklı algılama ve iletişim biçimleri vardır. Her insan farklı dinamiklere ve ifade biçimlerine sahiptir.Birbirinden farklı algıyla olayları algıladığını bu nedenle birbirlerinden daha iyi ya da kötü olmadığını bilmeliyiz. Bu farkındalığı edindiğimizde etrafımızdaki insanların tepkilerini daha rahat ve objektif bir gözle değerlendirebiliriz.

Olaylara bakış ve algılayış biçimimiz zihin haritalarımızla oluşmaktadır. Zihin haritalarımız öğrenme sitillerimizle bağlantılı oluşur. Basit öğrenme sitilleri anketi ile bir öğrencinin öğrenme sitili fark edilir ve eğitsel faaliyetlerinde öğrenmeyi kalıcı ve üretici hale getirmek için bu yönü kendine tanıtıldığında verimin arttığını gözlemleriz. Birey öğrenmeyi gerçekleştirdiğinde başarmanın hazzı ile kendine güven duygusunda gelişme yaşar. Peki, öğrenme sitilimiz sadece eğitimle ilişkilendirilip orada bırakılacak kadar dar bir kapsam mıdır? Tabi ki hayır.

Bireyin öğrenme sitili bize pek çok konuda ona ulaşmada ve insanlar arası iletişimini güçlendirmede kullanılabilecek çok kıymetli ipuçlarını verir. Yaptığımız aile danışmalarında çocuğu ya da eşler arası yaşadıkları iletişim çatışmasında farklı öğrenme sitilleri ile iletişim kurmaya çalıştıklarını fark ettirip iletişimde sorunların çözüldüğünü görmekteyiz.

Peki, bu nasıl gerçekleşmekte? Beyin zihin haritasını oluştururken mesajları işitsel, dokunsal ve görsel alır, filtreler ve düşünceye çevirir. Tepkiyi bu düşünceler ile verir. Kullandığı filtreler, yargılar, çapalar, kıyaslamalar, olumsuz anları silme, değerler, deneyimlerdir. Geçmiş yaşantılar ve deneyimlerle mesajları alış biçimi tepkilerini anlamlı hale sokar. İşitsel mesajları algılayan birey için söylenen sözler, ses tonu, vurgular filtre edilirken, dokunsal bireyde hissettiği sıcaklık, şefkat göstergesi dokunuşlar, şiddet göstergeci dokunmalar, önem kazanmaktadır. Görsel mesajları alan bireylerde gördüğü mimikler, beden hareketleri, bedenin duruş şekli, estetik duruş, sevginin gösteriliş şekli gibi göstergeler zihin haritasına geçmek üzere filtrelenmeye geçer.

İletişim çatışması yaşayan bir çifti örnek verelim. Sevgisini gösterdiğini söyleyen ve asla göstermiyor diyen bir çiftte işitsel partner güzel sözler, hatalı olunduğunda özür dileme cümlesi duymadığından dem vururken, görsel partner, bunları söylemem ne gerek var o kadar gösteriyorum, sana çiçek aldım, sevdiğin bir hediyeyi aldım, güzel bir mekânda yemeğe çıkardım diyerek durumu açıklar. Burada bireylere öğrenme ve iletişim sitillerinin farklı olduğunu ama bekledikleri davranışın aynı ama farklı şekillerde birbirlerine sundukları fark ettirildiğinde ilişkilerinin bundan sonraki sürecinde doğru ve anlaşılabilir olarak kabulüne karar vermeleri daha gerçekçi olmaktadır.

Ebeveyn çocuk ilişkisi, öğretmen öğrenci ilişkisi, arkadaşlık ilişkilerinizde yaşadığınız çatışmaları tekrar bu mesaj alma ve harmanlama sürecini göz önüne alarak değerlendirmeniz daha sağlıklı iletişim kurmanızda faydalı olacaktır.

Neyzen’den küçük bir hikâye ile söze son verelim.

Neyzen sokakta çökmüş yere yalın ayak. Bir çocuk yaklaşmış yanına.

-Boyayalım mı?

Neyzen acımış.

-İskarpinim yok, yüzümü boya, demiş. Cebindeki üç kuruşu da çocuğa vermiş.

Ahmet Rasim geçiyormuş oradan. Neyzen’i görünce,

-Ne o Othello’yu mu oynadın? Diye sormuş.

Neyzen’in cevabı düşündürücüdür.

-Merhamet, bazen insanın yüzünü kara çıkartır üstat!

YAZAR BİLGİSİ
Uzman Psikolojik Danışman Sevcan Duğan ;Lisans eğitimini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi  PDR, Yüksek Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi PDR Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. Meslek hayatına 1995 yılında Okul Psikolojik Danışmanı olarak başlamıştır. Çalışmaları kapsamında ; Kalder Kalite Ödülü, Türk Loydu Kurum İçi Kalite İç Denetçi , 360 saatlik NNLP eğitimleri ile uluslararası NNLP PRACTITION  MASTER, Yaratıcı Drama ,  Bahçeşehir  Ünv .Nevin Dölek'ten "Çözüm Odaklı Kısa Danışmanlık Yaklaşımı",Nilüfer Voltan Acar'dan "Geştalt Terapisi,Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Osman Sabuncuoğlu'ndan "Çocuk ve Ergen Psikopatolojisine Giriş", YÖRET "Psikolojik Danışmanlıkta Etik ve Süpervizyon/Gözetim",Patricia Bargg dan "Virginia Satir Aile Terapisi Modelinin Okul Ortamında Uygulanması"YÖRET "Sanatla Eğitim Bütünleşiyor:Psikolojik Danışmanlara Yeni Bir Bakış-Beden Perküsyonu/KEKEÇA" çalıştayı,Prf Dr Mehmet Sungur-Kognitif Davranış Terapileri Derneğinden "Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi" eğitimi, Kent State Üniversitesi "Psikolojik Danışmanlıkta Yeni Yaklaşımlar",Risk Altındaki Çocukların Tanılanması ve Yönlendirilmesi” , “Pandemi ve Sonrasında Okul Fobisi ve Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eğitimi","İyileşmek Mümkün" eğitimi gibi pek çok eğitim almıştır ve almaya devam etmektedir. TYT 6-8 ve TYT 9-11 Yetenek Testleri  uygulayıcısı, DISC Kişilik Envanteri Kurumsal Uzmanı, Çocuk Oyun Terapisi ve Filial Terapi uygulayıcısıdır. Erasmus çalışmaları ile Almanya ve İspanya da eğitim inceleme ve uygulama çalışmalarına katılmıştır.2022-23 Yılında Prf. Dr. Ali Eryılmaz tarafından verilen Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimini tamamlamış ve Almanya Pozitif Psikoterapi Enstitüsünden Pozitif Psikoterapi Danışmanı Lisansını almıştır.Yetişkin Pozitif Psikoterapi Danışmanı olarak danışan görmektedir. Uzun yıllardan beri  Rehberlikservisi.net  Yönetim Ekibi ile birlikte  ülkemizde PDR Hizmetlerinin kaliteli ve verimli uygulanmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.
YORUMLAR
  1. Uzm. Psk. Dan. Sevil ÖZTAN dedi ki:

    İkili ilişkiler açısından düşünmemistim öğrenme stillerini.Yeni bir bakış oldu.