Danışma-Görüşme de kullanılacak kalıplar

13.11.2018
31.742
Danışma-Görüşme de kullanılacak kalıplar


DANIŞMADA-GÖRÜŞMELERDE KULLANILACAK KALIPLAR

1.DERS ÇALIŞMA:

 • Eğitim hayatı boyunca ders çalışma alışkanlığı kazanmamıştır.
 • Ders motivasyonu ve serbest zamanlarda yapılan etkinlikleri planlama konusunda önerilerde bulunuldu.
 • Verimli ders çalışma yöntemleri hakkında bilgi verildi
 • Haftalık ders çalışma programı yapılarak öğrencini daha planlı ve programlı ders çalışması sağlanmıştır
 • Öğrencinin okula ve derslere karşı olumlu tutum sağlamasını konusunda motive edildi.
 • Başarısızlığa neden olan sebeplerin giderilmesi üzerine çözüm yolları bulundu.
 • Öğrenciye derslerdeki başarısızlıklarının nedenleri sorularak farkındalığı arttırıldı.
 • Derslerde yaşadığı başarısızlıklar sonucu kendisini başarısız görmekte kendine güveni azalmaktadır.
 • Derslerde aktif olmadığı-ilgisiz olduğu gözlemlenen bireyin başarısızlığının sebeplerinin neler olduğu üzerine yoğunlaşıldı.
 • Psikolojik durumu ders başarısını olumsuz etkilem
 • Devamsızlığı Fazla Zaman Zaman Derslerden Kaçmaktadır.
 • Ödevlerini yapmadıkları için dersten kaçmış olan bireylerle yapılan görüşmede sorumluluklarımızın yerine getirme konusunda rehberlik edildi.
 • dönem ders başarısının yükseltilmesi konusunda öğrenci motive dildi.

2.AİLE İLE İLGİLİ SORUNLAR:

 • Ailesiyle zaman zaman sorunlar yaşadığını belirtmiştir.
 • Öğrencinin velisi ile görüşülmesine karar verildi. Veli ile görüşüldü.
 • Ciddi ailevi problemler yaşamaktadır. Bunun sonucu okulda ve derslerinde başarısızlık yaşamaktadır.
 • Anne –babanın kendisi üzerinde fazla baskısı olduğu gözlemlenmiştir.
 • Veli ile yapılan görüşme sonucu öğrencinin derslere ilgisiz olduğu zamanın büyük kısmını bilgisayar başında geçirdiği belirtilmiş olup velinin de öğrenciyi baskı altına almak istemesi, üzerine çok düşmesi sonucu sorunlar yaşandığı düşünülmektedir.
 • Ailede yaşanan huzursuzluk öğrencinin psikolojisini olumsuz etkilediği görülmektedir.
 • Anne baba boşanma süreci bireyin psikolojisini olumsuz etkilemiştir.
 • Anne baba boşanmıştır.
 • Ailede yaşanan huzursuzluk ve şiddet ortamının öğrencinin psikolojisini olumsuz etkilediği görülmektedir.
 • Öğrencinin babasının ruhsal ve davranışsal yapısının evdeki huzursuzluğa yol açtığını belirtti.
 • Baba tarafından aile bireylerine şiddet uygulanmaktadır.
 • Öğrencinin aile içi şiddet gördüğü tespit edildi
 • Babanın kendisine yeteri kadar zaman ayıramadığını babası ile iletişimde ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtmiştir.
 • Anne babanın iletişimde de sorunları olması bireyi babaya karşı olumsuz duygulara yönlendirmiştir.
 • Anneye düşkün annenin ve kendisinin yaşamını sürekli sorgulamaktadır.
 • Anne babanın geçimsizlikleri öğrenci psikolojisine olumsuz olarak yansımaktadır.
 • Annenin bireye karşı uyguladığı sözel ve fiziksel şiddet sınıf rehber öğretmeni tarafından tespit edilerek rehberlik servisine yönlendirilmiştir.
 • Bir önceki görüşmeye göre olumlu değişiklikler yaşandığı veli ve sınıf rehber öğretmeni tarafından belirtilmiştir.

3.ARKADAŞ İLİŞKİLERİ:

 • Bireye arkadaşlık ilişkileri ve iletişim becerileri konusunda rehberlik edildi.
 • Öğrenciye arkadaşlık ilişkilerinde empati yapmanın önemi ve faydası hakkında bilgi verildi.
 • Arkadaşlarına olumlu davranışlar gösterdiğinde hak ettiği sevgi ve ilgiyi göreceği vurgulandı.
 • Uyum sorunu gösteren öğrencinin uyum sorununu atlatması konusunda rehberlik edildi.
 • Okula yeni gelen öğrencinin uyum sorunları yaşadığı düşünülmektedir.
 • SINIF İÇİ Uyum sorunu gösteren öğrencinin uyum sorununu atlatması konusunda rehberlik edildi.
 • Arkadaş olarak seçtiği kişinin kendisine zarar verdiği, bu konuda doğru karar vermemesi halinde karşılaşabileceği olumsuz durumlar anlatılmıştır.
 • Olumsuz arkadaş çevresi sebebiyle derslerinde başarısız olduğunu düşünülmektedir.
 • Sınıf içi arkadaşlık ilişkilerinde saldırgan davranışlar göstermektedir.
 • Öğrenci ile görüşme sonucunda okulda kendisini tehdit eden kişiler olduğu tespit edildi.
 • Sınıf arkadaşları arasında yaşanan çatışma kavgaya dönüşmüştür.
 • Arkadaş ortamında da yakın iki arkadaşlarının arasında kalmıştır.
 • Bireyin karşı cinse olan ilgisi ve arkadaşlıkları sınavlarda başarısını olumsuz etkilemiştir.

4.YAPILAN REHBERLİK-SONUÇ CÜMLELERİ:

 • Yoğun psikolojik problemleri bulunmamaktadır.
 • Yoğun psikolojik problemler yaşamadığı düşünülen bireyle danışma süreci tek görüşmeyle sonlandırılmıştır.
 • Yaşayacağı ciddi sorunlarda rehberlik servisinden yardım alabileceği vurgulandı.
 • Öğrencinin velisi ile görüşülmesine karar verildi. Veli ile görüşüldü.
 • Öğrenciye sorunlarının çözümünde rehberlik edildi.
 • Çözüm yolları arandı uygun çözüm yollarının uygulanması için öğrenciden söz alındı.
 • Öğrenci psikolojik danışma sürecine alınmıştır.
 • Bireye ihtiyaç duyduğunda rehberlik servisine başvurabileceği vurgulandı.
 • Öğrencinin psikolojik durumu velisiyle paylaşıldı.
 • Öğrencinin sorunları, davranışları ve psikolojik sağlığı göz önüne alındığında riskli öğrenci grubundadır.
 • Bu öğrencinin rehberlik servisi ve sınıf rehber öğretmeni tarafından okul içerisinde özel ilgi ve takibi yapılması kanaatindeyim.
 • Rehberlik servisi tarafından takibi yapılmaktadır.
 • Veli ile görüşülmesine karar verildi.
 • Okul tarafından yapılacak yardımlarda öğrencinin yardım alması sağlanacaktır.
 • Bireyin durumu okul idaresine bildirdi.
 • Çatışma çözme becerileri konusunda rehberlik edildi
 • İnternet bağımlılığı hakkında rehberlik edildi.
 • Okul içi ve ders içerisindeki davranışları konusunda rehberlik edildi.
 • Düzenli olarak rehberlik servisine kendi isteği ile gelmekte sorunlarını ve yaşadıklarını paylaşma ihtiyacı duymaktadır.
 • Psikiyatri servisi tarafından destek görecektir.

5.KİŞİLİK ANALİZİ:

 • Öğrenci genel görünüm itibariyle:…………………………….
 • Genel görünüm itibariyle sessiz içine kapanık kendini ifade edemeyen bir bireydir.
 • Öğrenci genel görünüm itibariyle: kendine aşırı güvenli, yaptığı hataları kabullenmeyen, yalan söylemeye meyilli, iletişime-önerilere kapalı kişileri önemsemeyen bir tavır içerisindedir.
 • Genel olarak yaşının olgunluğunda olmayan davranışlar sergilemektedir.
 • Çevresi ile sorunlar yaşayan kavgacı bir kişilik yapısına sahiptir.
 • Genel sorunlu kişiliği ailedeki iletişim bozukluğundan kaynaklanmaktadır.
 • Bireyin sorunlu kişiliğinin ergenliğe girişle beraber giderek arttığı belirtildi.
 • Okul içi okul dışı sürekli sorun yaşayan sorun yaşatan bireyin anti sosyal kişilik bozukluğu belirtileri göstermektedir.
 • Öğrencinin hayattan ve okulda olmaktan mutlu olmadığını gözlemlenmiştir.
 • Hayata ve okula karşı olumlu bakış açısı geliştirme konusunda rehberlik edildi.
 • Ufak şeylerden mutlu olabilmenin önemi vurgulandı.
 • Utangaç ve sıkılgan bir yapıda olan bireye kendisinin diğer öğrencilerden farksız olduğu vurgulandı.(özgüven)
 • Sorumluluklarını yerine getirmede sorunlar yaşamaktadır.
 • Öğrencide sorumluluk duygusu ve özgüven problemleri bulunmaktadır.
 • Özgüven eksikliği yaşadığı düşünülen bireye kendi içindeki potansiyelleri konusunda cesaretlendirme yapıldı. Özgüveni arttırma konusunda motive edildi.
 • Kontrolsüz- agresif davranışlar göstermektedir.
 • Öğrenci kendine zarar vermeyi düşünüyor.
 • Bireye öfke kontrolü konusunda rehberlik edilmiştir.
 • Bireyi saldırganlığa iten diğer bir neden ise çevredir. Bireylerin içinde yaşadıkları çevre, onların duygusal ve davranışsal gelişimine etki etmekte, özellikle sosyo-ekonomik çevre çocuğun davranış sorunu olan saldırganlık eğilimleri göstermesine sebep olabilmektedir.
 • Okul çağı çocuklarının en önemli özelliklerinden olan lider olma, gruba kabul edilme ve toplum içinde saygınlık görme hissini tatmin etmek için saldırgan davranışlara ve şiddet eylemlerine başvurdukları da bilinmektedir.
 • Ayrıca kendini diğer çocuklardan fiziksel-sosyal-kültürel veya ekonomik açıdan farklı ve yetersiz hisseden çocukların da kendini gerçekleştirmek ve kanıtlamak için saldırgan eylemlerle sorun çözme yöntemini kullandıkları görülmektedir.
 • Sorunlarını kimseyle paylaşamadığını belirtmiştir.
 • Bireyin resim çalışmasında öz kıyım içeren ifadelere rastlanmıştır.
 • Benmerkezci bir kişilik yapısı olan bireyin kardeşlerine yaklaşım problemleri var
 • Bireyin aşırı koruyu anne baba tutumu içerisinde yetiştirilmesi bireyde ben merkezci bir kişilik oluşmasına sebep olmuştur.
 • Asosyal bir kişilik yapısı gözlemlenmiştir.
 • Ev ziyareti yapılan bireyin sosyo ekonomik sıkıntılarının yanı sıra ailenin eğitim düzeyi oldukça düşüktür.
 • Uyku düzensizliği ve yeterli beslenememe sorunları yaşamaktadır.
 1. SOSYO EKONOMİK DURUMU:
 • Maddi durumunun iyi olmadığı tespit edilmiştir.
 • Sosyo ekonomik nedenlere dayalı sorunları sebebiyle rehberlik servisine gelen bireyle yapılan görüşmede öğrencinin ders başarısı ve devamsızlığı analiz edildi.
 1. OLUMSUZ DAVRANIŞ GÖSTEREN BİREYLER:
 • Derslerde sürekli konuşması sebebiyle ders huzurunu bozmaktadır.
 • Öğrenci öğretmen ilişkileri konusunda rehberlik edilmiştir.
 • Okul ve sınıf kuralları konusunda rehberlik edildi.
 • Bireyin ergenlik dönemi itibariyle bulunduğu ortamda ilgi çekme isteği bu davranışlarına sebep olmaktadır.
 • Birey kişilik özellikleri itibariyle yaptığı olumsuz davranışlardan rahatsızlık duymamaktadır.
 • Sınıfta kız arkadaşlarına yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiası üzerine görüşüldü.
 • Ergenlik dönemi özellikleri hakkında rehberlik edilmiş olup kişisel sınırlar hakkında öğrenci uyarılmıştır.
 • Özürlü-özürsüz devamsızlık hakkında bilgi verildi
 • KÜFÜR :çocuklar ve gençler arsında sık rastlanan bir davranış biçimi ve uyum bozukluğudur.
 • Küfür çocuğun arkadaşlarını etkilemek ve yaşıtlarıyla ilişki kurmak ve geliştirmek için kullandığı bir araçtır.
 • Çocuklar çoğu zaman gruba uyum sağlamak,dikkat çekmek veya kızgınlığını belli etmek için de küfreder.
 • Küfürlü konuştuğu için cezalandırılma (diğer zamanlarda onu görmeme) çocuğun olumsuz davranışını istemeden pekiştirebilir. Çünkü; çocuk davranışının etkili olduğunu düşünür ve bu gücü elinden bırakmak istemez.
 • Bu tür çocuklar sevgi, korku, sinirlilik vb. durumlarda başka türlü kendilerini ifade etmeyi bilmiyor da (örnek görmemişse ) olabilir.
 • Okul zorbalığı, bir öğrencinin/öğrencilerin başka bir grup öğrenciyi kasıtlı olarak inciten, tehdit eden veya korkutan saldırganca davranış veya davranışlardır.
 • Erkek arkadaşlar arası  şakalaşmalar üzerine görüşülmüştür.
 • Gençlere ergenlik döneminde yasadıkları bedensel ve ruhsal değişikliklerin nedenlerini açıklanmıştır.
 • Cinsiyet, Cinsellik, Cinsel Yönelimler, Cinsel Kimlik Hakkında Bilgili Olma, konularında rehberlik edilmiştir.

SANAL ORTAM

 • Sanal ortamda arkadaşları ile saygısız konuşmalar yapmaktadır.
 • Bireylerin olumsuz davranışları-küfürlü konuşmaları sebebiyle ödevlendirmeler yapıldı.
 • Facebook adresleri ve şifreleri alınarak aylık takibi yapılacak sosyal ağlarda adaba aykırı yazışmaları paylaşımları incelenecek.
 • Bireylere sanal ortamda nasıl davranmaları konusunda rehberlik edildi.
 • İnternet ve bilgisayar kullanımıyla karşılaşılan olumsuz durumlardan korumak ve bu durumların kendilerini koruyacak bilgiler verilmiştir.
 1. GİRİŞ CÜMLELERİ:
 • Problem tarama envanterinin değerlendirilmesi sonucu rehberlik servisine çağırılmıştır.
 • Başarısızlık nedenleri envanterinin değerlendirilmesi sonucu rehberlik servisine çağırılmıştır.
 • Öğrenci ile yapılan görüşmede öğrencinin ders başarısı ve devamsızlığı analiz edildi.
 • Risk analizlerinde tespit edilen öğrencinin sınıf rehber öğretmeni ile görüşüldü.
 • Okul idaresi tarafından ek 10 doldurulan öğrenci rehberlik servisine yönlendirilmiştir.
 1. ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ KALIPLAR (öğrenci-veli kalıpları)
 • Öğrenci ile yapılan görüşmede bireyin sınıf seviyesinin altında başarı gösterdiği belirtilen bireyin gelişimi izlenecektir.
 • Birey Özel eğitim alan bir öğrencidir.(KAYNAŞTIRMA)
 • Öğrenci ile yapılan görüşmede bireyin sınıf seviyesinin altında başarı gösterdiği genel durumu itibariyle RAM a sevk edilmesine karar verilerek öğrenci velisi okula davet edildi.
 • Öğrencinin durumu sınıf rehber öğretmeni ile görüşülerek gerekli görülürse öğrenci RAM a sevk edilecektir.
 • Öğrenci ile yapılan görüşmede bireyin sınıf seviyesinin altında başarı gösterdiği belirlenmiştir.
 • Ortopedik yetersizliği olan bireyin zihinsel gelişimi normal olup derslere ilgisi azdır.
 • Veli çocuk psikiyatrisine yönlendirilmiştir.
 • Hafif düzeyde zihinsel engelli olduğu düşünülmektedir.
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu sebebiyle ilaç kullanmaktadır. Öğrenci ile görüşüldü. Veliye D.E.H.B hakkında bilgi verildi.
 • Ailenin sosyo-ekonomik düzeyinin düşük olması, ailenin eğitime verdiği önem göz önüne alındığında öğrencinin sınıf düzeyinin gerisinde olması anlaşılmaktadır.
 • Bireyin sınıf seviyesinin altında başarı gösterdiği ve RAM A sevk edilmesi konusunda bilgi verilmiştir. KOCASİNAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİNE SEVK EDİLMİŞTİR. Eğitsel değerlendirme form işlemleri yapılmıştır.
 • Öğrencinin bireysel gelişim formunun doldurulması işlemleri görüşüldü.
 • ….sınıfta D.E.H.B. ve hafif düzeyde zihinsel engeli (kaynaştırma öğrencisi) sebebiyle özel eğitim gören bireyin durumu görüşüldü.
 • Veliye ve sınıf rehber öğretmenine yapılması gerekenler hakkında önerilerde bulunuldu ve rehberlik edildi.
 • Bireysel eğitim planı doğrultusunda yapılan çalışmalar incelendi.
 • Eğitsel değerlendirme sonucu öğrencinin SINIR ZEKÂ ya sahip olduğu RAM tarafından tespit edilmiştir.
 1. ERGENLİK DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ:
 • Ergenlik dönemi özellikleri ve karşı cins arkadaşlıkta olması gereken sınırlar konusunda rehberlik edildi.
 • Ergenlik döneminin duygusal ve fiziksel değişimleri hakkında rehberlik edildi.
 • Ergenlik döneminin aşırı hassas ve duygusal ruh hali bulunmaktadır.
 • Ergenlik döneminin ruhsal özellikleri görülmektedir.
 1. SINAV KAYGISI:
 • Öğrencinin zaman zaman sınav kaygısı yaşadığı belirlenmiştir.
 • Sınav kaygısı ile başa çıkma yolları hakkında rehberlik edildi.
 • Ailenin baskısı sınav kaygısını tetiklemektedir.
 • Sınav kaygısını yenmek için şu noktalara dikkat etmek gerekir.
 • Dinlenme anında , bedensel rahatlamamızı sağlayan fiziksel egzersizler yapmak çok yararlı olacaktır. (Derin nefes alıp verme , spor yapma vb.)
 • Eğitimciler ve anne-babalar, öğrenciyi güdülemek için kaygı düzeyini yükseltebilirler. Buna dikkat etmek gerekmektedir.
 • Başarının amacı, mutlu ve güvenli bir insan olmaktır. Bu da çeşitli yollarla olur. Mutlu ve güvenli yaşam da yalnızca sınav sonucuna bağlanamaz. Bundan başka bir çok yaşama seçeneği bulunduğunu unutmamalıyız.
 • Sınavı bir kişilik sorunu haline getirmemek gerekir. Sınavda yalnızca kişiliğiniz değil, sizin belirli bir yanınız ölçülmektedir. Sınavı kaybetseniz de siz yine insan olarak değerlisiniz.
 • Kısacası sınavı bir ölüm – kalım sorunu yapmadan düşünürseniz daha başarılı olursunuz.
 1. KARŞI CİNS ARKADAŞ İLİŞKİLERİ:
 • Öğrencinin karşı cinse olan ilgisi ve karşı cinsle arkadaşlıkları sebebiyle görüşülmüştür.
 • Karşı cinsten bir arkadaşlık ilişkisi olduğunu belirtti.
 • Ergenlik dönemi özellikleri ve karşı cins arkadaşlıkta olması gereken sınırlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda rehberlik edildi.
 • Karşı cinsten bir arkadaşlık ilişkisi olduğunu belirtti. Bu ilişkide yaşanan sorunlar sebebiyle intihara teşebbüs etmiştir.
 1. MESLEK VE GELECEK KONUSUNDA REHBERLİK:
 • Bireyle yapılan görüşmede gelecekteki hedefleri konusunda rehberlik edildi.
 • Çeşitli meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarına, her meslek hakkında olumlu tutum geliştirmelerine, mesleklerin birbirleri ile ilişkilerini kavramalarına, kendi ilgi ve yeteneklerini, sınırlı ve güçlü yönlerini tanıyarak en uygun alana yönelmelerine ve uygun mesleği seçmelerine yardımcı olmak amaçlanmıştır. Birey kendi özellikleri ile mesleğin özelliklerini eşleştirerek kararlarını oluşturabilir. Üzerinde durulacak temel nokta, bireyin kendini olmak istediği gibi değil, olduğu gibi objektif olarak tanıması, ilgi duyduğu meslekleri de olumlu-olumsuz yönleri ile tanımasıdır.
 • Öncelikli olarak eğitsel rehberlik kapsamında ortaöğretim kurumları hakkında bilgi verilerek yakın amaçların gerçekleştirilmesi konusunda rehberlik edildi.
 • Askeri liselere başvuru koşulları hakkında bilgi verildi.…………………………… başvuru koşulları hakkında bilgi verildi.
 • Ortaöğretim Kurumları Hakkında Bilgi Verildi.
 • Meslekler Hakkında Bilgi Verildi.

14.PROBLEM TARAMA ANKETİ CÜMLELERİ

 • Okulda olmaktan memnun(mutlu)değilim maddesini işaretlemiştir.
 • Artık yaşamaktan hoşlanmıyorum maddesini işaretlemesi sebebiyle görüşülmüştür.
 • Okul yaşantımda ben de başkalarına şiddet uyguladım.
 •  Bazı arkadaşlarımın benimle alay etmelerine üzülüyorum
 • Kendime hiç güvenim yok.
 • Kimsenin beni anlamadığını, beni sevmediğini düşünüyorum.  Problem tarama envanterinin değerlendirilmesinde bu maddeleri işaretlemiştir.

KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI, kişinin kendini ciddi bir şekilde yaralayacak biçimde kesmesi ya da vücudunun belirli bölümlerine zarar vermesi olarak tanımlanır.

 • Kendini kesme davranışı bir intihar davranışı olarak görülmemelidir.
 • Kendini kesme davranışında ölüm isteği olmadığı için intihar davranışından ayrılır.
 • Kendini kesme davranışında bulunan çocuklar bazı çıkarlar elde etmek için kendilerine zarar verirler. Çocuğun ailesi ya da arkadaşları tarafından reddedilmesi, korkması, utanması, kendini yalnız hissetmesi ve panik olması kendini kesmeyi artıran etmenlerdir.
 • Öfke ya da incinme gibi olumsuz duygular kendini kesmede önemli derecede rol oynar.
 • Sınıf içerisinde karşı cinsle bir arkadaşlık ilişkisinin bitmesi üzerine kendisine zarar vermeye çalışan bireyle yapılan görüşmede bireye ergenlik dönemi duygusal yapısı ve karşı cins arkadaşlık ilişkileri konusunda rehberlik edildi.

Karşı cins arkadaşlık ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda rehberlik edildi.

 

 

YAZAR BİLGİSİ
Rehberlik Servisi
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.