Üç Aşamalı Müdahaleye Yanıt PDR Modeli

08.05.2018
15.537
Üç Aşamalı Müdahaleye Yanıt PDR Modeli

 

Üç Aşamalı Müdahaleye Yanıt PDR Modeli

Bu yazının amacı okuyucuları müdahaleye yanıt modeli hakkında bilgilendirmektir. Amerika Birleşik Devletleri’nde çok sık kullanılan bu yöntemde amaç öğrenme ve davranış sorunları yaşayan çocukların erken dönemde fark edilmesi ve desteklenmesidir.

Devlet okul sisteminin her öğrencinin yüksek beklentilerine ulaşabilmesi için öğrenme sürecinden kaynaklanan tüm ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. Eğitimde fırsat eşitliğinin olması ve her öğrencinin eğitime ulaşabilmesi okul sisteminin sorumluluğundadır.

Öğrencilerimizin başarı puanlarından tüm okullar eşit derecede sorumludur. Hedeflenen yeterliliklerin uzağında kalan öğrencileri desteklemek için ise müdahaleye yanıt modeli gibi modellerin kullanılması gerekmektedir.

Müdahaleye yanıt modeli, çocukları bireysel olarak sınıf ortamında öğretmenlerden ve velilerden geri bildirim alarak değerlendirmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda yüksek kaliteli öğretim ve müdahale teknikleri içerdiğinden öğrencilerin gelişimlerini yakından takip ederek eğitim planlarında güncellemeler de yapmaktadır.

Davranış değiştirme ya da akademik başarıyı arttırma amacıyla kullanılan müdahaleye yanıt modeli üç aşamalı olarak tasarlanmış olup aşamaları şu şekildedir:

  1. Aşama: Yüksek Kalitede Sınıf Öğretimi, Tarama ve Grup Müdahaleleri:

aşamada tüm öğrencilerin aynı şekilde yüksek kalitede eğitim almaları sağlanır ve bu şekilde öğrencilerin öğrenememesinin yetersiz eğitim almalarından kaynaklanmadığından emin olunur. Tüm öğrenciler öğrenme hedeflerine göre değerlendirilerek ekstra destek alması gereken öğrenciler belirlenir.

Risk grubunda yer alan öğrenciler ulusal taramalarla ya da eyalet çapında yapılan sınavlarla belirlenir ve okullarında ders saatleri içerisinde destekleyici eğitim almaları sağlanır. Bu süreç çoğunlukla 8 haftayı geçmez. Bu süreç içerisinde öğrencilerin ilerlemesi düzenli bir şekilde ölçülür. Bu sürecin sonunda kayda değer gelişim gösteren öğrenciler normal ders programlarını takip etmeye başlar. Gelişim göstermeyen öğrenciler için ikinci aşamaya geçilir.

  1. Aşama: Hedefli Müdahaleler:

aşamada kayda değer gelişim gösteremeyen öğrencilerin gelişim eğrilerine ve performanslarına göre yoğunlaştırılmış öğretim planlaması yapılır. Eğitim programının yoğunluğu grubun büyüklüğüne, müdahalenin süresine ve sıklığına göre değişir. Bu tarz müdahaleler doğrudan genel müfredata olabileceği gibi küçük gruplara uygulama şeklinde de yapılabilir. Anaokulundan ilkokul 3. Sınıfa dek olacak müdahaleler çoğunlukla okuma ve matematik alanındadır. 2. Aşamadaki müdahalenin süresinin bir eğitim yılını geçmemesi beklenir. Hala çok yavaş gelişim gösteren öğrenciler varsa daha yoğun müdahale tekniklerinin olduğu üçüncü aşamaya geçilir.

  1. Aşama: Yoğun Müdahale ve Kapsamlı Değerlendirme:

Bu aşamada, öğrencilerin yetersizlik alanlarının hedef alındığı bireyselleştirilmiş ve yoğun eğitim programları uygulanır. İlk iki aşamada istenen seviyeye gelemeyen öğrenciler kapsamlı bir değerlendirme sürecine alınır ve özel eğitim yasası ışığında özel eğitim hizmetlerine yönlendirilmesi düşünülür. Bu süreçte üç aşamada da toplanılan bilgiler değerlendirme sürecinde kullanılır.

Unutulmamalıdır ki müdahaleye yanıt modelinin herhangi bir aşamasında özel eğitim yasası uyarınca veli öğrencinin özel eğitim alanında değerlendirilmesinin alınmasını ve incelemesinin yapılmasını isteyebilir. Müdahaleye yanıt modeli özel eğitim için gereken resmi değerlendirme sürecinin reddedilmesi ya da geciktirilmesi amacıyla kullanılamaz.

Müdahaleye yanıt modelinde her okul  problem çözme, işlevsel değerlendirme, standart protokol ve hibrid yaklaşımlarda farklı uygulamalar yapmaktadır. Müdahaleye yanıt modelinde birçok uygulama formatı olsa da en iyi müdahaleye yanıt modeli, öğrencilere uygun özelleştirilmiş eğitim modelidir.  Her okulda her müdahaleye yanıt modelinde öğrencilerin okul kaynaklarının hepsinden en etkin bir şekilde yararlanabilmesi adına değerlendirmeler düzenli yapılmalıdır.

Türkçe Çeviri ; Bingül UZEL

YAZAR BİLGİSİ
Olcay Yavuz, Ed.D. Associate Professor, Educational Leadership & Policy Studies Internship Coordinator, 6th Year Professional Diploma with 092 Certification Southern Connecticut State University
YORUMLAR
  1. hande1616 dedi ki:

    Bu yöntemle birlikte herkes matematik ve okuma becerilerini üst düzeyde bilmesi gerekiyor algısı yaratılabilir.Risk yönü bu bence