Okul rehberlik servisi çalışmaları

20.04.2017
12.398
Okul rehberlik servisi çalışmaları

 

OKUL REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI

 Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre rehberlik programının hazırlanması:

 Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki amaçlı bireysel görüşmelerin yapılması:

 Herhangi bir konuda yoğun ihtiyaç gösteren ya da sorun yaşayan veya sorun yaşaması muhtemel risk gruplarındaki öğrencilere yönelik her türlü bireysel ya da grupla danışma

 Okula uyum problemi yaşayan öğrenci ve velileri ile bireysel görüşmeler yapılması.  Okuldaki risk faktörlerinin tespiti (riskli, parçalanmış aile çocuklar vb öğrencilerin belirlenmesi )

 P.T.E ve OTOBİYOGRAFİ sonucu sınıflardaki sorun tespit edilen öğrencilerle, aile ile ve okulda bulunan diğer birim ve kişilerle görüşmeler yapılması

 Disiplin problemi çıkartan öğrenci ile görüşerek nedenlerinin anlaşılmasını sağlamak varsa çözüm üretmeye çalışmak.

 Öğrencilerin ders başarı durumları ve devam durumlarının araştırılması, nedenlerinin belirlenmesi ve iyileştirme çalışmalarının yapılması

 Öğrencilere yönelik eğitsel-mesleki rehberlik:

 Öğrencilere çeşitli alanlarda seminer verilmesi ◦ Okul rehberlik servisinin öğrencilere tanıtılması, amaçları ve işleyişi hakkında bilgilendirme çalışmaları ◦ Verimli ders çalışma yolları semineri ◦ TEOG- Sınav kaygısı-Test çözme teknikleri semineri-sınav kaygısı ◦ Ergenlik dönemi-Madde kullanımının önlenmesi semineri ◦ Güvenli internet kullanımı semineri ◦ Mesleki Rehberlik-Meslek Tanıtımı- Orta Öğretim Kurumlarının Tanıtımı

 Planlı ve etkili çalışma konularında problem yaşayan öğrencilerle bireysel görüşme yapılması

 Öğrencilere bireysel ders çalışma programının hazırlanmasına yardımcı olmak.

 Öğrencilerimizin çeşitli meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarına, kendi ilgi ve yeteneklerini, sınırlı ve güçlü yönlerini tanıyarak en uygun alana yönelmelerine ve uygun mesleği seçmelerine yardımcı olunmaktadır.

 Öğrencilere yönelik testlerin uygulanması:

 Problem Tarama Envanteri-Devamsızlık -Başarısızlık Nedenleri Envanteri

 Sınav Kaygısı Envanteri -Otobiyografi Envanteri-Akademik Benlik Kavramı Ölçeği Ve İhtiyaca Yönelik Test Ve Envanterler

 Snellen Göz tarama çalışmaları

 Ortaöğretim kurumlarına gezi düzenlenmesi

SINIF VE SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİNE MÜŞAVİRLİK HİZMETİ:

 Rehberlik etkinliklerin değerlendirilmesi, sorunlu öğrencilerin takibi ve işbirliği, rehberlik programların değerlendirilmesi vb.

 Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Programının sınıf öğretmenleri ile görüşülmesi ve tanıtılması

 Öğretmen eğitim seminerleri: RYK-Sınıf rehber öğretmenleri Toplantıları, Sınav sistemleri hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesi

 Öğretmen bilgilendirme dokümanları

 Sınıf Öğretmenleri ile görüşmeler

 Branş Öğretmenleri ile görüşmeler

 Okul Yönetimi ile görüşmeler

VELİ GÖRÜŞMELERİ- VELİ TOPLANTILARI-EV ZİYARETLERİ VELİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

 Okul başarısında ailenin rolü

 Çocuk eğitimde anne baba tutumları

 Sınav sistemleri hakkında velilerin bilgilendirilmesi

 Madde kullanımının önlenmesi ile ilgili aile gerekli bilgilerin verilmesi

 Veli bilgilendirme dokümanları DİĞER HİZMETLER

 Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, sınıf öğretmeni ile bireyselleştirilmiş eğitim planının hazırlanması konusunda müşavirlik yapılması

 Rehberlik panosunun ihtiyaçlara göre hazırlanması ve her ay düzenlenmesi

 Başarılı ve problemli öğrencilere ev ziyaretlerinin yapılması

 İhtiyaçlara göre yapılacak diğer çalışmalar… PDR servisinden istenen rehberlik ile ilgili raporları hazırlamak.

PROJELER: • Ders Çalışma Alışkanlığı Kazandırma Programı • Davranış Takibi Programı • TEOG Öğrencileri Takip Programı • Lise Tanıtım Gezileri • Akran Arabuluculuğu • Akran Dayanışması

 

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.