Erken müdahale ve sistemik yönlendirme hizmetleri

23.10.2017
3.586
Erken müdahale ve sistemik yönlendirme hizmetleri

 

ERKEN MÜDAHALE VE SİSTEMİK YÖNLENDİRME HİZMETLERİ

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında şiddet ve intihar vakaları gün geçtikçe artmaktadır. Tüm öğrenciler e güçlü bir öğrenme ortamı sağlamak için erken müdahale ve sistemik yönlendirme hizmetlerinin geliştirilmesi çok önemlidir. Ayrıca her öğrenciyi yakından tanıyabilmek, ona uygun müdahale ve yönlendirme planı hazırlamak kısmında da çok kıymetlidir.

Bu yazıda ekstra sosyal ve duygusal desteğe ihtiyacı olan çocuklara yardımcı olmak amacıyla okul psikolojik danışmanları, öğretmenler, idareciler ve ve veliler için kapsamlı bir strateji geliştirmeleri konusunda genel bir yol haritası çizilecektir.

SINIF PERFORMANSI Her Zaman

 

Ara Sıra

 

Asla
1.      Bir ya da birden fazla derste başarının azalması
2.      Ders notlarının gözle görülür bir şekilde düşülmesi
3.      Bireysel anlamda yönlendirilmeye ihtiyaç duyması
4.      İhtiyaç duyduğunda yardım isteyememesi
5.      Yalnız çalışmayı tercih etmesi
6.      Tüm ödevini tamamlayamaması
7.      Sınıf içi sorumlulukları yerine getirememesi
8.      Ödevlerin eksik olması
9.      Kısa dikkat aralığı, dikkatin çok hızlı dağılması
10.  Kısa-süreli hafızada ciddi sorun yaşanması
11.  Ders çalışmaya başlayamaması
12.  Çabuk pes etmesi
13.  Sınıfta başarılı olma konusunda isteksizlik
14.  Becerisi olmasına rağmen uygulamada sorun yaşaması
SOSYAL BECERİLER Her Zaman Ara Sıra Asla
1.      Tek başına kalmayı tercih etme
2.      Yetersiz akran ilişkileri
3.      Yalnızlık hissetmesi
4.      Arkadaş edinmede güçlük yaşaması
5.      Diğer öğrencileri rahatsız etmesi
6.      Olumsuz lider özelliği sergilemesi
7.      İnatçı tavırlar sergilemesi
8.      Öğretmenle nedensiz tartışması
9.      Diğer öğrencilere vurması
10.  Diğer öğrencileri tehdit etmesi
11.  Diğer öğrencilerle dalga geçmesi
12.  Yapısal eleştiriye dahi tahammül edememesi
13.  Yetersiz öz-güveninin olması
14.  Otoriteye saygısızlık yapması
15.  Sürekli dikkat odağı olmak istemesi
16.  Arkadaşlarının sürekli onunla dalga geçmesi
17.  Çoğunlukla mutsuz/üzgün olması
18.  Yapısal olmayan ortamlarda kontrolünü kaybetmesi
19.  Sürekli arkadaş değiştirmesi
20.  Toplum ortasında cinsel içerikli davranışlarda bulunması
21.  Arkadaşlık ilişkisi kurmada zorluk yaşaması
22.  Madde kullanımı hakkında rahatlıkla konuşması
SORUNLU DAVRANIŞLAR Her Zaman Ara Sıra Asla
1.      Asilik, kural ihlalinin olması
2.      Suçlama, reddetme, sorumluluk kabul etmeme
3.      Kavga etme eğilimin olması
4.      Kopya çekmeyi alışkanlık haline getirmesi
5.      Ani öfke patlaması
6.      Dürtü kontrolünün olmaması
7.      Rahatsız edici dil kullanması
8.      Uygunsuz zamanlarda gürültücü olması
9.      Nedensiz ağlaması
10.  Hiperaktif tavırlar
11.  Dengesiz davranışlar
12.  Davranış patternlerindeki genel değişimler
FİZİKSEL BELİRTİLER Her Zaman Ara Sıra Asla
1.      Aşırı kilo vermesi
2.      Aşırı kilo alması
3.      Tütün/içki kullanımına dair belirtiler
4.      Ortama uygun giyinmemesi
5.      Sürekli diken üstündeymiş gibi durması
6.      Sözel ifade becerisinde zayıflamanın olması
7.      Sürekli uyku halinin olması
8.      Görme duyusunda sorun yaşaması
9.      İşitme duyusunda sorun yaşaması
10.  Sıklıkla fiziksel yaralanmalar yaşaması
11.  Hijyenine dikkat etmemesi
12.  Giyim tarzında ciddi değişiklik
13.  Sınıf ortamında uyku hali
14.  Duygusuz bakışlar, kan oturmuş gözler
15.  Dengesiz yürüyüş
16.  Kas koordinasyonunda, el-göz uyumunda sorun yaşaması
ARKA PLAN BİLGİSİ Her Zaman Ara Sıra Asla
1.      Devamsızlık sorunu
2.      Annesi-babasının çalışma saatlerinin 08.00-17.00 dışında olması
3.      Toplumsal hizmetlerle iç içe olması
4.      Mevcut ailede kronik rahatsızlıkların olması
5.      Ailede ani ölüm yaşanması
6.      Boşanma ya da ayrılma
7.      İşsizlik
8.      Madde kullanım geçmişi
9.      Suça eğilim
10.  Ebeveyni dışında birinin yanında yaşıyor olması
11.  Bilinen bir sağlık problemi olması
12.  İlaç kullanması
13.  Daha önce danışmanlık hizmeti alması
14.  Şu an danışmanlık hizmeti alıyor olması
15.  Daha önce destek alması konusunda tanımlanmış olması
16.  Evde madde kullanım geçmişinin olması
17.  Aile üyelerinin birinin tutuklu/hükümlü olması

Eğitimciler ve ebeveynler olarak yukarıdaki maddelerden bir kısmını öğrencilerde gözlemlersek mutlaka okul psikolojik danışmanı ile iletişime geçerek öğrenciye uygun bir eylem planı hazırlanmasını sağlamamız gerekir.

Her okulda “Müdahale ve Yönlendirme Takımı”nın oluşturulması öğrencilerin akademik başarısının arttırılması, sosyal ve duygusal gelişiminin desteklenmesi konusunda kısa ve uzun vadeli hedefler konulmasını sağlayacaktır.

Türkçe Çeviri : Bingül UZEL

 

YAZAR BİLGİSİ
Rehberlik Servisi