Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi

Rehberlik Servisi
4.658 Görüntüleme - Aralık 12, 2016
Sponsor Bağlantılar
Örnek Resim

ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ EĞİTİMLERİ

EĞİTİMİN AMACI:
PSİKOMETRİK UYGULAMALARLA ÇOCUK DEĞERLENDİRME PAKETİ kapsamında çocuk değerlendirme testlerini, ölçeklerini, envanterlerini uygulamada ve değerlendirmede yeterlilik ve yetkinlik kazanmak.

EĞİTİMİN TANITIMI:
PSİKOMETRİK UYGULAMALARLA ÇOCUK DEĞERLENDİRME PAKETİ içerisinde çocuk değerlendirmede sık kullanılan birçok test eğitimi bulunmaktadır. Kurs süreleri göze alınarak (DENVER, WISC-R, S. BINET gibi) eğitimlerden bazıları tek başına verilirken, bazıları da birleştirilerek (dikkat, gelişim, çizim, dil, performans testleri gibi) gruplandırılmıştır. Zaman ve insan kaynaklarının optimum kullanılması amacıyla benzer kategoride değerlendirilebilecek testlerin bir ayara getirilmesiyle alt paketler ve modüller oluşturulmuştur.

Toplam
61 adet değerlendirme aracı
48 saat
12 farklı test modülü
6 gün
3 hafta sonu
3 paket
11 uzman eğitmen

ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ 1. PAKET
Çocuk Değerlendirme Testleri Giriş Modülü
Projektif Çocuk Testleri Modülü
Projektif Çocuk Çizim Testleri 1
Projektif Çocuk Çizim Testleri 2

ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ 2. PAKET
Çocuk Değerlendirme Testleri Modülü
Aile ve Çocuk Değerlendirme Testleri Modülü
Çocuk İlgi Yetenek Testleri Modülü
Çocuk Rehberlik Testleri Modülü

ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ 3. PAKET
Çocuk Performans Testleri Modülü
Çocuk Dikkat Testleri Modülü
Çocuk Gelişim Testleri Modülü
Çocuk Dil Testleri Modülü

Çocuk Testleri Uygulayıcı adayları isterlerse eğitim programının tamamına, isterlerse seçtikleri hafta sonlarına ve/veya modüllere hatta testlere katılabilirler.

Önceki eğitimlerimize ait fotoğraflara, katılımcı yorumlarına ulaşmak ve diğer eğitimlerimizi incelemek için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

TEST TANITIMLARI:
İLK GÖRÜŞME-ANAMNEZ ALMA, ÇOCUK-ERGEN GÖRÜŞMELERİNDE ÖRNEK ÇALIŞMALAR
ROTTER CÜMLE TAMAMLAMA
BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
LOUISSA DUSS PSİKAANALİTİK HİKAYELER TESTİ
ÇOCUK ÇİZİMLERİNE GİRİŞ
BİR İNSAN ÇİZ TESTİ
BİR AİLE ÇİZ TESTİ
HAYVAN AİLESİ ÇİZ TESTİ
BİR EV ÇİZ TESTİ
BİR AĞAÇ ÇİZ TESTİ
ÇOCUKLAR İÇİN DİKKAT EKSİKLİĞİ ÖLÇEĞİ
ÇOCUK DENETİM ODAĞI ÖLÇEĞİ
ÇOCUKLAR İÇİN ANKSİYETE ÖLÇEĞİ
ÇOCUKLAR İÇİN DEPRESYON ÖLÇEĞİ
ÇOCUKLAR İÇİN HİPERAKTİVİTE ÖLÇEĞİ
ÇOCUKLARIN DUYGULARINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
ÇOCUKLUK DÖNEMİ ENVANTERİ
RATHUS ATILGANLIK ENVANTERİ
SOSYAL UYUM ÖLÇEĞİ
ACHENBACH ÇOCUK DEĞERLENDİRME FORMU
ACHENBACH EBEVEYN DEĞERLENDİRME FORMU
AİLE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMU ÖLÇEĞİ
AİLE SORUNLARI SKALASI
ALGILANAN AİLE DESTEĞİ ÖLÇEĞİ
ANA BABA TUTUM ENVANTERİ
CONNERS EBEVEYN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
İLİŞKİ-BAĞLANMA ÖLÇEĞİ
BENLİK TASARIMI ENVANTERİ
ÇOKLU ZEKA ENVANTERİ
EDWARDS KİŞİSEL TERCİH ENVANTERİ
HOLLAND MESLEKİ YÖNELİM TESTİ
KDE KENDİNİ DEĞERLENDİRME ENVANTERİ
KUDER İLGİ ENVANTERİ
MESLEKİ EĞİLİM BELİRLEME ENVANTERİ
MESLEKİ OLGUNLUK ÖLÇEĞİ
MESLEKİ YÖNELİM BELİRLEME ENVANTERİ
AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ
BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ
CONNERS SINIF ÖĞRETMENİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
ÇALIŞMA DAVRANIŞINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KİMDİR BU
KİME GÖRE BEN NEYİM
OTOBİYOGRAFİ
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BELİRTİ TARAMA ENVANTERİ
ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ
SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ
SOSYOMETRİ
D2 DİKKAT TESTİ
BURDON DİKKAT TESTİ
FRANKFURTER DİKKAT TESTİ
KELİME SÖYLEYİŞ TESTİ
Ψ CATELL 2-A ZEKA TESTİ:
7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.
Ψ CATELL 3-A ZEKA TESTİ:
Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.
Ψ GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ:
2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.
Ψ GOODENOUGH HARRIS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ:
Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir.
Ψ PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ:
2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.
Ψ METROPOLITAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ:
5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir.
Ψ FROSTIG GELİŞİMSEL-GÖRSEL ALGI TESTİ:
Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklar başta olmak üzere uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını da ölçen bir okul olgunluk testidir.
Ψ BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ:
8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.
Ψ AGTE ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ:
0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.
Ψ PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ:
Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.
Ψ BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ:
Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır.

EĞİTİMCİLER:
Proje Koordinatörü Uzm. Psk. Dan. Ömer Akgül
Uzm. Pedagog Zeynep Temizer Atalar
Uzm. Psk. Özen İlhan Oldaç
Uzm. Psk. Dan. Abdurrahman Kendirci
Çocuk Psikoloğu Büşra Börekçi
Aile ve Çift Terapisti Uzmanı Psk. Enise Akgül
PDR Uzmanı Serkan Gürgenci
Psikolojik Danışman Ebru Demirköz
Uzm. Psk. Aziz Zorlu
PDR Uzmanı Fazıl Tatar
Uzm. Psk. Dan. Haşim Babayiğit
Uzm. Psk. Aygül Kakırman

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE:
Uygulayıcı Sertifikası (Ruh Sağlığı Derneği Onaylı)
Her bir katılımcı en az 1 uygulamasını ve raporunu sunacaktır. Uygulamalar gönderildikten sonra başarılı bulunan uygulama sahibi katılımcıların belgeleri verilecektir.

EĞİTİM ÜCRETLERİ:
Paket ücretleri:
1. PAKET: 590 TL
2. PAKET: 590 TL
3. PAKET: 826 TL

Paket dışı ücretlendirme: Seçme yapıldığı takdirde test başına eğitim ücreti 100 TL+KDV’dir. Modül seçildiğinde ise modül içindeki test sayısınca test başına 100 TL+KDV ücretlendirilir.

Fiyatlara test materyalleri dahildir.

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Sponsor Bağlantılar