20. Rehberlik Sempozyumu

16.03.2018
2.018
20. Rehberlik Sempozyumu

 

Türkiye Özel Okullar Derneği Rehberlik Sempozyumu 20. yılında “Hepimizin Sınavı – Sınavların Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri” temasıyla katılımcılarıyla buluşuyor. Sainte Pulchérie Fransız Lisesi, 7 Nisan 2018 Cumartesi günü gerçekleşecek olan sempozyuma ev sahipliği yapacak ilk Fransız Lisesi olmanın gururunu taşıyor.

Sainte Pulchérie Lisesi, bu sene 7 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek 20. Rehberlik Sempozyumu’na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyar. Sempozyumun konusu sınavlar ve öğrenciler üzerindeki etkileri olacak. 1998 yılından bu yana Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen sempozyum, bu sene Sainte Pulchérie işbirliğiyle gerçekleşiyor.

1998 yılında doğanlar -eğer yükseköğretim giriş sınavlarına girmeyi tercih etmişler ve bir bölümde eğitim almaya hak kazanmışlar ise- bugün üniversite amfilerinde ders dinliyorlar. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, kurslar, özel dersler, atölye çalışmaları vs. derken, 20 yılın yaklaşık %75’ini eğitim kurumlarında geçirdiler. Ve bu eğitim kurumlarında yazılı, sözlü, uygulamalı, deneme, merkezi, seçme, yerleştirme gibi adları olan sayısız sınava girdiler…

20 yıl içerisinde her alanda olduğu gibi eğitim-öğretim alanında da büyük değişim ve gelişim yaşandı. Okulların sayıları ve çeşitliliği arttı, modern pedagojik metotlar öğretim yöntemleri arasına girdi, ölçme-değerlendirme yöntemleri gelişti, teknolojinin kullanımı arttı, ruh sağlığını referans alan uzman ve birimler hızla çoğaldı. Sınavlar, -sık sık isim ve süreleri değişse de- bu süre zarfında yaşamlarında mihenk taşları oldu.

Bir kağıdın üzerine basılmış sorulardan daha fazlası oldu hep sınavlar… Hazırlanmasından yüklenen anlamlara, sonuçlarının kişiye, ailesine ve topluma yansımalarından açtığı ya da kapattığı iddia edilen kapılara kadar, bir ölçme-değerlendirme aracından çok daha fazlasıydı. Sadece girenler için değil, girmeyenler için de… Zira Türk Dil Kurumu’na göre sınavın 2 anlamı vardı. Birincisi: “öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test”. Yani, bilgi seviyelerinin ölçülmesi için hazırlanan “öğrencilerin sınavı”ydı… 2.anlamı ise, “direnme, dayanışma, güç gerektiren, sonuçta bir deneyim kazandıran zor durum”. Bu da başta biz eğitimciler olmakla birlikte hepimizin sınavı

Neden Hepimizin Sınavı?

Sainte Pulchérie Fransız Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi olarak sempozyumun temasını belirlemeye çalışırken, Türkiye’de lise ve üniversite giriş sistemlerinde değişiklik yapılacağının duyurulmasından ilham aldık. Ve sınavların ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin -başta okul ortamında olmak üzere- öğrencileri ve sınavın diğer paydaşlarını nasıl etkilediğini düşünmeye başladık. Görüşme kayıtlarımızı inceledik; öğrencilerimiz sınava ilişkin bize neler getiriyorlar diye… Program ve yöntemlerimizi inceledik; biz onlara bu alanda neler sunabiliyoruz diye… Görsel ve yazılı medyayı takip ettik; sınav toplum tarafından nasıl irdeleniyor diye…

Sempozyum için harıl harıl çalıştığımız bir gün, bir öğrencimiz geldi ve onu rehberlik sevisinde ağırlarken o sırada üzerinde çalışmakta olduğumuz konudan da bahsettik ; “ev sahipliğini yapacağımız sempozyum için sınav ve ruh sağlığı arasında bağlantı kurabilecek bir slogan arayıp bulamadığımız günlerden birini daha tamamlamak üzereyiz” dedik. Birden “hepimizin sınavı olsa ya!” dedi; öyle de oldu…

7 Nisan 2018 Cumartesi günü gerçekleşecek olan sempozyum, temasını katılımcıları ile konferans, panel, eş zamanlı atölye ve sunumlar aracılığı ile ele almayı hedefliyor. 
Okulların Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servislerinde ve alanda görev yapan ruh sağlığı uzmanlarını, idareci, öğretmen ve eğitim çalışanlarını, velileri ve konuyla ilgilenen herkesi sempozyuma bekliyoruz.

SEMPOZYUM PROGRAMI

08:30-09:00 Kayıt

09:00-09:30 Açılış Konuşmaları

09:30-10:30 Konferans “Neyi Sınıyoruz?” : Bilişsel Varoluş Penceresinden bir Bakış 
Prof. Dr. A. Kadir ÖZER, Psikoterapist, Uluslararası Final Üniversitesi Öğretim Üyesi

10:30-10:45 Ara

10:45-12:00 Konferans Bir Kültürel Atom Olarak Sınav Atomları – “Anlamak ve Değiştirmek” 
Uzman Psikolojik Danışman Deniz ALTINAY, Eğitmen Psikodrama Grup Psikoterapisti, İstanbul Psikodrama Enstitüsü Başkanı

12:00-13:00 Yemek arası

13:00-14:15 Eş zamanlı atölyeler

1. Sınav Sürecinde Öğrenci ve Aileleri Destekleyici Uygulamalar 
Yrd. Doç. Dr. Elif AKDAĞ GÖÇEK, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Sınav kaygısından dolayı okul hayatında sorunlar yaşayan öğrencilerle yapılabilecek farkındalık çalışmaları ve destekleyici uygulamalar, ayrıca ailelere yönelik yardım önerileri ele alınacaktır. Önemli: Atölye nefes egzersizleri vb. uygulamalı çalışmalarla desteklenecektir. Katılımcıların dikkate alması rica olunur.
Maksimum Katılımcı Sayısı : 25 (Ruh sağlığı uzmanlarına yöneliktir)

2. Psikodramada Sınav Kaygısı Uygulamaları 
Esra BİLİK, Uzman Psikolog-Klinik Sinir Bilimleri Uzmanı, IPI Eğitmen Psikodramatisti

Psikodramatik metodlarla sınav kaygısının kaynağı ve başa çıkma yöntemleri ile ilgili farkındalık kazandırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Atölye uygulamalı psikodrama çalışmaları ile desteklenecektir. 
Maksimum katılımcı sayısı : 30 (Ruh sağlığı uzmanlarına yöneliktir)

3. Sınav ve Güven Duygusu İlişkisi 
Uzm.Dr.Betül SEZGİN, Psikoterapist-Hipnoterapist, Hipnoz Derneği Başkanı ve Psikoterapi Enstitüsü Üyesi

Sınava hazırlanırken ve sınav esnasında yaşanan kaygının kontrolünde, güven duygusunun geliştirilmesinin önemi ve kullanılacak yöntemler paylaşılacaktır.
Maksimum katılımcı sayısı : 50

4. Hayat Sınavında “Kurban” ya da “Kahraman” Olmak 
Uzm. Psikolojik Danışman Ümit AKÇAKAYA, Bütüncül Psikoterapist

Yaşam, her birimiz için farklı sınavlarla dolu bir yolculuk ve bu yolculukta bizden beklenen iç dünyamızı yakından tanıyıp, bilinmeyenlerimizi bilinir hale getirerek benliğimizi dönüştürmek ve olgunlaştırmak. Hemen her kültürde bulunan mitler, masallar, efsaneler bu yolculuğunun aşamalarını ve ayrıntılarını sembolik bir dille biz insanlara anlatmaktalar, bize düşen ise bu sembolik dili çözümleyip verilmek istenilen gizil mesajları anlamak ve hayatımıza uygulamak. Bu bağlamda, -Hayat Sınavında “Kurban” ya da “Kahraman” Olmak- konulu atölye çalışmasında, aşağıdaki başlıklarla ilgili paylaşımlarda bulunulacaktır.
- Carl Gustav Jung Kuramı ve Arketipler
- Joseph Campbell ve Kahramanın Sonsuz Yolculuğu Olgusu
- Mitlerin, Masalların, Efsanelerin ve Olayların Gizil ve Sembolik Anlamları
- Kendini Tanımak, Değiştirmek ve Dönüştürmek
Maksimum katılımcı sayısı : 75

5. “İsteklerim ve Yaptıklarım” Çalışma Stillerinin Sınav Motivasyonuna Etkisi 
Psikolojik Danışman Soley SEZGİN AKTEN, Gelişimsel Transaksiyonel Analiz Uzmanı

Çalışma stillerinin, ilişkileri, motivasyon kaynaklarını, kaygıları, kişinin bir şeyi yapma halini nasıl etkilediğinin irdelenmesi, iş ve aile ilişkilerinde, öğrenme ortamlarında farklı çalışma stillerine ve motivasyon kaynaklarına sahip olanlarla olumlu ilişkilerin ve birlikteliklerin nasıl yaratılabileceği ile ilgili örnekler uygulamalı çalışmalarla desteklenerek ele alınacaktır.
Maksimum katılımcı sayısı : 50

14:15-14:30 Ara

14:30-15:45 Panel “Hepimizin Sınavı ; Paydaşlardan Yansıyanlar”
Moderatör: Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Nilüfer NARLI, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı
Av.Jülide Işıl BAĞATUR, Arabulucu Avukat
Veli
Öğrenci

Öğrenci, veli, sosyolog ve hukukçu bakış açılarıyla sınavın yansımaları ele alınacaktır.

15:45-16:00 Ara

16:00-17:00 Konferans “Hayatın Sınav Kavşağında Ergen ve Ergenliğe Varış Süreci”
Uzm. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ, Psikiyatrist, Psikoterapist, Psikoterapi Enstitüsü Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı

17:00-17:05 Kapanış

7 Nisan 2018 tarihinde Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nde gerçekleşecek olan 20.Rehberlik Sempozyumu dinleyici başvuru kayıtlarınızı 12 Şubat-31 Mart 2018 tarihleri arasında aşağıda belirtilen adımları takip ederek yapabilirsiniz.

Ücret: Özel Okullar Derneği üye okulları katılımcıları 70 TL, üye olmayan diğer katılımcılar için 90 TL’dir.

http://www.sp.k12.tr/turkce/okul-hayati/rehberlik-ve-psikolojik-danismanlik/20-rehberlik-sempozyumu/http://www.rehberliksempozyumu.com/

YAZAR BİLGİSİ
Rehberlik Servisi
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.