ABD Kolej giriş oyunu ve geleceğe hazır etkili nesil hazırlamak

12.04.2017
1.157
ABD Kolej giriş oyunu ve geleceğe hazır etkili nesil hazırlamak


ABD KOLEJ GIRIŞ OYUNU VE GELECEĞE HAZIR ETKILI NESIL HAZIRLAMAK

Bu yazının amacı okul liderleri, psikolojik danışmanları, eğitimciler, aileler ve öğrencilerin kapsamlı kolej giriş sistemi hakkındaki altın kuralları anlamasını sağlamaktır.  Aynı zamanda, bu yazıda üniversite ve kolejlerin öğrenci kabul etme sürecinin tamamı hakkında detaylı bilgi vermek de hedeflenmektedir.

Birçok ülkeden farklı olarak, Amerika’daki presitjli kolejler öğrenci seçiminde bütüncül bir gözden geçirme sürecine girmektedir. Bir başka deyişle, giriş sistemi test notlarının ve ders başarılarının basit bir şekilde formülize edilmesine dayalı değildir. Örneğin Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi gibi Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birine girmek için lise son öğrencilerinin iki şeye ihtiyacı vardır; okul başarısının ve üniversite giriş sınavından edindiği puanın yüksek olması. Amerika Birleşik Devletlerinde ise yaklaşık 20 etken göz önüne alınır; okul başarısı, sosyal faaliyetler, entellektüel başarılar, kişisel arka plan vb.

Mesela, Columbia Üniversitesi’ne 40.000 öğrenci başvurur ve sadece 1500’i, yani %5’i kabul alır. Bu nedenle kolej giriş oyunlarının kurallarını bilmek çok önemlidir. Bu yazıda ayrıca birçok elit Amerikan üniversite ve kolejinin notlardan ve ders başarılarından çok daha fazlasını istediğini göreceğiz.

Birçok prestijli üniversite, öğrenci kabul süreçlerinde ders dışı etkenleri de ders başarısı kadar önemsemektedir.

Kolej Giriş Sistemindeki Önemli Faktörler:

 1. Genel Not Ortalaması: Öğrencilerin üniversiteye girişinden itibaren kayıt yaptırdığı tüm derslerden kazandığı toplam kredi puanının, üniversiteye girişinden itibaren kayıt yaptırdığı tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Genel not ortalaması çoğunlukla 0.0 ile 4.0 arasındadır. Bu demektir ki en iyi okullara girebilmek için öğrencilerin 3.85 ve üstü genel not ortalamasına sahip olması gerekir.
 2. Kolej Başvuru Makalesi: Amerika’da, öğrenciler kendileri için anlamlı olduğuna inandığı bir konuda yaratıcı ve düşünce bazında sağlam temelleri olan bir makale yazmakla yükümlüdür. Bu makaleyi yazarken dürüst ve gerçekçi olmalı, kendi biricik özelliklerinin parlamasını sağlamalıdırlar. Celia Imrey’ e göre başarılı bir makalenin ayrıca insani ve mizahi yanı da kuvvetli olmalıdır. Oğlu yakın zamanda en prestijli üniversitelerden birine kabul alan Celia’ya göre oğlunun 40.000 başvuru arasından sıyrılmasını sağlayan şey dağa tırmanma sürecini anlattığı makalesi oldu. Görevlilerin binlerce makale okuduğunu göz önüne alacak olursak kolejllere başvuran öğrencilerin kolej kabul sürecinde sorulan soruya en unutulmaz kişisel anıyı yazarak cevap vermeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle okullar ve aileler kolejleri nasıl ikna edebilecekleri konusunda da öğrencilerini ve çocuklarını yönlendirmeleri gerekmektedir.
 3. Okul Psikolojik Danımanı önerisi: Okul psikolojik danışmanları, çocukların hayallerinde okula kabul almaları konusunda oldukça önemli bir yere sahiptir. Psikolojik danışmanlar öğrencileri sadece ders seçimleri ve sosyal etkinlikler konusunda yönlendirmez aynı zamanda öğrenciler için çok önemli olan “okul psikolojik danışmanının öneri mektubu” nu da yazarlar. Öğrencilerin hedeflerin ve güçlü yanlarından bahsettikleri bu mektupta bahse konu öğrencilerin okul iklimine kişisel güçlü yanlarıyla nasıl katkı sağladıklarını da anlatırlar.
 4. Öğretmen Önerisi: Öğrencilerin bir ya da iki öğretmenden referans mektubu almaları çok önemlidir. Öğretmenler çoğunlukla öğrencilerin sınıf ortamındaki akademik yeterlilikleri ve performansları hakkında güçlü referans mektupları yazarlar.
 5. Sınıf Sırası: Sınıf sırası, öğrencinin sınıf içerisindeki diğer çocuklara göre akademik anlamda nerede olduğu gösteren sıradır. Bu nedenle sınıfın %20’lik diliminde olmak çok önemlidir.
 6. Akademik anlamda yüksek kaliteli lise eğitimi: En iyi Amerikan kolejlerine girebilmek için öğrencilerin sürekli kendilerini test etmeleri, girebildikleri kadar üniversite seviyesindeki derslere veya uluslararası lisans eğitim derslerine girmeleri gerekmektedir. (Advance Placement (AP) ve International Baccalaureate (IB) dersleri). Henüz lise eğitimindeyken üniversiteye hazır olduklarını göstermenin bir diğer yolu da lise derslerine eş zamanlı olarak kolej derslerine girmektir.
 7. Standart test puanları: Amerika Birleşik Devletlerinde iki tane giriş sınavı vardır. Öğrenciler, koleje hazır olduklarını göstermek için SAT ya da CAT ‘ girerler. Bu sınavlar aynı zamanda öğrencilerin yaratıcı yazı, eleştirel düşünme ve matermatik becerileri noktasında koleje hazır olup olmadıklarını değerlendirir.
 8. SAT Konu Testleri (SAT II): Birçok öğrenci aynı zamanda kendi akademik becerilerini geliştirmek amacıyla SAT konu testlerine girmektedir. Örneğin tıp eğitimini düşünen bir öğrenci biyoloji, kimya ve matematik alanında SAT II sınavlarına girer.
 9. Karakter/Kişilik Yeterlilikleri: Yüksek test notlarının olması bir öğrencnin en iyi üniversiteye girmesini sağlamaz. Yüksek notların yanı sıra liderlik, riskleri göze alma becerisi, girişimci zihin yeterliliği, sosyal sorumluluk algısı, eleştirel düşünce, hizmet etmeye yönelik algısı ve kişilerarası yeterlilikleri de önemlidir.
 10. Müfredat dışı etkinlikler: Sanat, spor ve kulüp etkinlikleri kolej başvurusunda oldukça önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerin ilgi alanları ile kolejleri etkilemeleri gerekmektedir. Bir diğer deyişle, öğrencilerin okul dışında yetenek, beceri ve tutkularını geliştirmek için nasıl zaman harcadıklarını kolej kabul sürecinde göstermelidirler.
 11. Özel yetenek veya beceriler: Sanat, spor, matematik, fen, teknoloji ve liderlik alanında özel yetenek veya becerisi olan öğrencilerin en iyi okullara kabul edilme ihtimali daha yüksektir.

Diğer önemli faktörler:

Yukarıda sayılan 11 faktöre ek olarak en iyi kolejlerin öğrenci başvuru dosyalarını değerlendirirken baktığı diğer faktörler de şunlardır:

 1. Başvuru sahibinin ilgisi
 2. Ailesinden birinin bahse konu kolej mezunu olması
 3. 1. Kuşak kolej öğrencisi olması (anne-babasının üniversiteye gitmemiş olması)
 4. Yaşadığı şehir/bölge (her bölgeden belli bir dağılıma göre öğrenci alması)
 5. Mülakat
 6. Milliyeti/Etnik durumu (her milliyetten/etnik kökenden belli bir dağılıma göre öğrenci alması)
 7. Gönüllü çalışmaları
 8. İş deneyimi
 9. Önceki projeleri ve araştırma konuları

Sonuç olarak, okul liderleri, psikolojik danışmanları, eğitimciler, aileler ve öğrencilerin kolej kabul oyununda tek faktörün yüksek notlar olmadığını bilmesi gerekmektedir. Okul liderleri, psikolojik danışmanlar, eğitimciler ve  ailelerin, sadece ders başarısına odaklanmaktansa öğrencilerin kişisel, sosyal, duygusal gelişim süreçlerini ve kariyer gelişimini desteklemeleri çok önemlidir.  Eğitim sistemimiz çocuklarımızın çok yüksek notlara sahip kişiler olmasını değil iyi bir lider, problem çözücü, girişimci, gelişime açık, risk alabilen, iyi bir takım oyuncusu, araştırmacı ve küresel bir vatandaş olmasını da desteklemelidir.

Bu yazıyı okuduktan sonra lütfen çocuklarınıza bir iyilik yapın ve onlara şunu söyleyin;

” SEN SINAV NOTLARINDAN ÇOK DAHA FAZLASISIN…”

 


Dr. Olcay Yavuz

Assistant Professor & Program Coordinator
Educational Leadership & Policy Studies Department
Southern Connecticut State University, America
yavuzolcay@gmail.com

YAZAR BİLGİSİ
Olcay Yavuz, Ed.D. Associate Professor, Educational Leadership & Policy Studies Internship Coordinator, 6th Year Professional Diploma with 092 Certification Southern Connecticut State University