21. Yüzyil Öğrenci Karnesi

22.01.2018
4.062
21. Yüzyil Öğrenci Karnesi


21.Yüzyil Öğrenci Karnesi

Hayat, Kariyer ve Başarı için Gerekli Tutum ve Davranışlar

Her karne döneminde milyonlarca öğrenci üstün başarısılarından dolayı, takdir veya teşekkür belgelerini alıyorlar ve velilerimiz sosyal medyadan çarşaf çarşaf takdirleri paylaşıyorlar.

Maden milyonlarca takdir veya teşekkür alan öğrencilerimiz var ilim ve bilimde dünyanın neden en önde gelen ülkeleri ile yarışamıyoruz.

Çocuklarımızın ve öğrencilerimizin binbir güçlüle aldıkları başarı belgeleri onları hayata ve kariyere ne kadar hazırlayabiliyor.

Ebeveynler Eğitimciler ve iş gücü uzmanları, sıklıkla çocuklarımızın 21. yüzyılın geliştirilmiş becerilerine ihtiyaç duyduklarını söylüyorlar.
21. Yüzyılın kariyer ve hayat becerileri olmadan, çocuklarımız ve öğrencilerimiz küresel ekonomiye başarıyla katılamayacaklar. Üniversite ve iş için yeterince hazırlanmazlar.

Hem Boğaziçi’nde hemde New York’ta okulda çok başarılı olan ama hayatlarında ve kariyerlerinde basarılı olamayan birçok öğrenci ile karşılaştım. Veli ve öğrencilerimizin şunu çok iyi anlaması gerekiyor karne başarısı her zaman hayat ve kariyer başarısına eşit değildir.

Anaokulunda okuyan oğlumun karnesini alınca çok heyecanlandım çünkü, oğlumun karnesinde

21.Yüzyil yeteneklerini ne ölçüde karşıladığını açıklayan kapsamlı bir rapor hazırlanış.

21.Yüzyilda diğer ülkeleri ile yarışmak istiyorsak, artık karnelerin çocuklarımızın ders başarısı yanında, 21. yüzyıl kariyer ve yetenek hazırlığınıda değerlendirilmesi gerekiyor. Yoksa okullarda başarılı olan ama hayatlarında ve kariyerlerinde aynı başarıyı gösteremeyen milyonlarca gencimiz olacak.

Peki, tam olarak, 21. yüzyıl becerileri nedir? Sadece bilgisayar ve teknoloji becerileri hakkında mı konuşuyoruz? Peki çocuklarımızın karnelerinde hangi becerilerin değerlendirilmesi lazım, ABD Ulusal Psikolojik Danışmalık Derneğinin genel olarak önerdiği tutum ve becerileri bu makalede paylaşıyoruz.

Değerli anne ve babalar, çocuğunuzun okul karnesini bir yana koyup sizlerden çocuğunuzu 4 ana dal üzerinden gerçekçi bir şekilde değerlendirmenizi istiyoruz.

  1. Akıl ve Düşünce Yapısı
  2. Öğrenme Stratejileri
  3. Öz Yönetim Becerileri
  4. Sosyal Becerileri
A. 21. Yüzyil Öğrenci Akıl ve Düşünce Yapısı  Özel Not
1. Her alanda (Zihinsel, Bireysel, Sosyal, Duygusal, Karakter ve Fiziksel) olarak kendini geliştiren
2. Başarılı olma konusunda kendine güvenen
3. Okul ortamına ve  çevresine aidiyet duygusu besleyen
4. Kısa ve uzun süreli kariyer başarısı için orta öğretim ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anlayan
5. Yüksek kalitede sonuçlar ve sonuçlar elde etmek için yeteneklerini en iyi şekilde kullanma inancı olan
6. İşe ve öğrenmeye karşı olumlu tutum
7. Sorumlu ve Problem Çözücü
B. 21. Yüzyil Öğrenme Stratejileri  Özel Not
1. Bilinçli kararlar verebilmek için eleştirel düşünme becerileri gösteren
2. Yaratıcılık sergileyen
3. Zaman yönetimi, örgütsel ve çalışma becerilerini kullanan
4. Öğrenmeye kendine güdüleyen ve kendine yön veren
5. Uzun ve kısa vadeli hedefleri gerçekleştirmek için azim gösteren
6. Yaptığı işlerde yüksek kalite standartlarını belirleyen
7. Uzun ve kısa vadeli akademik, mesleki ve sosyal / duygusal hedefleri olan
8. Zorlayıcı dersleri isteyerek alan ve onlara aktif olarak katılan
9. Akıllı kararlar vermek için kanıt toplayın ve birden fazla bakış açısı düşününebilen
10. Sosyal, kültürel, sanat, ve spor  gibi ders dışı faaliyetlere katılan
11. Bilgi Teknolojisi Okur Yazarlığı Yüksek
12. Sözlü ve Yazılı İletişim Becerileri Yüksek
C. 21. Yüzyil Öğrenci Öz Yönetim Becerileri  Özel Not
1. Sorumluluk alma kabiliyetini gösteren
2. Öz disiplin ve kendini kontrol etmeyi bilen
3. Bağımsız çalışabilme becerisini gösteren
4. Uzun vadeli ödüller için anında memnuniyeti erteleme becerisini gösteren
5. Etik karar alma ve sosyal sorumluluk gösteren
6. Öğrenme engellerini aşma becerisini olan
7. Bir problemle yüzleştiğinde etkili baş etme becerileri gösterebilen
8. Okul, ev ve toplum faaliyetlerini dengeleme becerisini gösteren
9. Kişisel sağlık ve güvenlik becerileri sergileyen
10. Değişen durumlara, ortama ve sorumluluklara uyum yeteneğini göstermek
D. 21. Yüzyil Öğrenci Sosyal Becerileri ve Değer Yargıları  Özel Not
1. Etkili sözlü ve yazılı iletişim becerileri ve dinleme becerilerini kullanabilecn
2. Diğer öğrencilerle olumlu ve destekleyici ilişkiler kurabilen
3. Başarıyı destekleyen arkadaş ve yetişkinlerle ilişkiler kurar
4. Empati gösteren
5. Medya ve teknoloji becerileri uygulayabilen
6. Etkin işbirliği ve işbirliği becerilerini kullanabilen
7. Farklı ekiplerde etkili bir şekilde çalışabilmek için liderlik ve takım çalışması becerilerini kullanabilen
8. Gerektiğinde sosyal adelet becerileri ve kendini ifade etme becerisi gösteren
9. Durum ve çevreye uygun olgunluk ve davranış sergileyebilen
10. Küresel ve Farklı Kültürel Değerlerin Farkında
11. Açık Fikirli, Soruşturan ve Kritik Düşününen
12. Prensip Sahibi ve Özdeşleştirebilen

YAZAR BİLGİSİ
Olcay Yavuz, Ed.D. Associate Professor, Educational Leadership & Policy Studies Internship Coordinator, 6th Year Professional Diploma with 092 Certification Southern Connecticut State University
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.