Değerler eğitimi program içeriği

04.01.2018
3.439
Değerler eğitimi program içeriği

 

Kinci, Bencil Nesil OUT

Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Nesil İN

Bu makalenin amacı, kinci, bencil,hissiyatsız ve hurafelere inanan bir nesil yetiştirmek yerine, okullarımızı ve toplumumuzun,değerler eğitimi ve karakter gelişimi etrafında birleşerekfikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir nesil yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Bir şeyiaçıkçaortaya koymakta fayda var!

Hepimiz direk veya dolaylı olarak bir karakter eğiticisiyiz.

İster bir psikolojik danışman,öğretmen, yönetici, anne veya baba olalım, bizimle iletişim kuran çocuklarımızın, öğrencilerimizin karakterini şekillendirmelerine yardım ediyoruz.

Konuşma biçimimiz, modellediğimiz davranışlar, hoşumuza giden tutumlar, teşvik ettiğimiz veya karşı çıktığımız eylemler, ilettiğimiz beklentiler, yaşam tarzımız, değerlerimiz ve inançlarımız çocuklarımızın ve öğrencilerimizin hayatlarında önemli bir yer etmektedir.

Evet, iyi veya kötü bir şekilde çocuklarımız televizyondan, internetten, okuldan, ve mahalleden zorunlu karakter eğitimi alıyorlar. Asıl soru şu, bizler okul ve aile olarak sistematik bir şekilde okul ve evlerimizde kapsamlı bir değerler eğitimi programı sunabiliyoruz.Ve aslında 21. yüzyılda başarılı olabilmeleri için çocuklarımıza ve öğrencilerimize ne tür değerleri öğretiyoruz veya öğretmeliyiz.

Karakter eğitimi, tüm çocuk eğitimi, sorumluluk öğrenme, sosyal-duygusal öğrenme ve bireysel eğitim gibi geniş bir yelpazedeki eğitim yaklaşımlarını içerir ve tamamlar. Herkes, gençlerimizin sorumlu, üretken ve ülkemize katkıda bulunan vatandaşlar haline gelmesini arzu ediyor.

Bunun için bu makalemizde sizlere okul ve evlerimizde uygulayabileceğimiz 10 maddelik örnek kapsamlı bir değerler eğitimi programı modeli sunacağız.

Evet bu 10 değerler eğitimi maddelerini sizler için özetledik.

 1. Doğruluk: Doğruluk demek dürüst olmak, yalan söylememek, çalmamak, dolandırmamak veya herhangi bir şekilde kandırmak istememek demektir. Doğruyu söyleyen çoçuklar yetiştirdiğimiz zaman, ülkemize büyük hizmetler verebilecek bir nesil ve karakter gücü oluşturmuş oluruz. Kısaca çocuklarımıza ve öğrencilerimize her zamandoğru olmayı, çalmamayı, aldatmamayı ve aldanmamayı öğretmeliyiz.
 2. Güvenilirlik – Dürüst ve ahlaklı olmayı, yapacağımız işi yapacağız diyorsak en doğdu şekilde yapmayı ve çocuklarımıza ve öğrencilerimize her zaman güvenilir olmayı öğretmeliyiz.
 3. Cesaret:Genel olarak iki cesit cesaret tipi vardır; Ahlaki Cesaret ve Fiziksel Cesaret. Ahlaki cesaret, muhalefet, utanç, skandal, haksızlık, zulm veya kişisel kaybın karşısında haklı davranma kabiliyeti iken fiziksel cesaret ise fiziksel acı, sıkıntı, ölüm veya ölüm tehdidi karşısında cesarettir. çocuklarımıza ve öğrencilerimize her kosulda doğru şeyleri yapmalarını cesaret etmeliyiz.
 4. Saygı ve Hoşgörü: çocuklarımıza ve öğrencilerimize dil, din, ırk, makam, memleket, ve cinsiyet, ayrımı yapmadan herkese saygıyla muamele etmeyi; Farklılıkları kabul etmeyi, Başkalarının duygularını düşünmeyi, Kimseyi tehdit etmemeyi, vurmamayı veya zarar vermemeyi, Öfke, hakaret ve anlaşmazlıklar karşısında barış içinde davranmayıöğretmeliyiz.
 5. Sorumluluk: Her zamançocuklarımıza ve öğrencilerimizeellerinden gelenin en iyisini yapmayi. Tüm işlerinde disiplinli davranmayi veyapmalari gerekeni zamanında yapmalarini öğretmeliyiz. Sözlerinde, eylemlerinde ve tutumlarında başkalarına iyi örnek olmayı. aşılamalıyız.
 6. Planlama ve Azim: Harekete geçmeden önce çocuklarımıza ve öğrencilerimize düşünmeyi ve planlayı, işlerini bıkmadan, üşenmeden ve ertelemeden yapmalarınıöğretmeliyiz.En başta başaramasalar bile denemeye devam etmelerini, kendilerini kontrol etmelerini, duygularını, düşüncelerini, enerjilerini ve zamanlarini etkili kullanmayıgöstermeliyiz.
 7. Adalet: Her zaman kurallara uyarak bütün insanlara adil davranmayı. Paylaşmayı ve bencil olmadan açık fikirli bir şekilde başkalarını dinlemeyi ve tüm kararlarinda adil olmayıöğretmeliyiz.Başkalarının sırtından geçinmemeyi, kin tutmamayi ve başkalarını affetmeyidemodellemeliyiz.
 8. Yardımseverlik: İhtiyacı olan insanlara yardım etmeyive merhametli olmayi aşılamalıyız.
 9. Vatandaşlık: Herzamanailelerinin, arkadaşlarının ve ülkereninin yanında olmayı. Evlerini, okullarını ve cevrelerini daha iyi hale getirmek için çalışmalarını. Devletinizin her zaman yasalarına ve kurallarına uymayı. Çevrelerini korumalarını ve toplumu ilgilendiren meselelere katılmalarını tesvik etmeliyiz. Gönüllü olarak gerektiğinde insanlara ve ülkelerine yardim etmek bilincini aşılamalıyız.
 10. Liderlik: Geleceğe ilham veren bir vizyon yaratan ve insanları bu vizyonla motive etmeye uğraşan nesil yetiştirmeliyiz. Etkili ekipler kurarak ve liderlik yaparak onların her zaman daha güzel günler için insanlara ilham vermeye uğraşmalıyız.

Sözün özü

Öğrencilerimiz okula çok fazla zaman ayırdığından, okullarımız tüm öğrencilerin desteğini almalarını ve tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için kritik öneme sahiptir. Karakter eğitimini benimseyen okullarda gelecege daha hazır ve basarılıögrenciler yetistirebiliriz.

Okullarda etkili olabilmek için, karakter eğitimi herkesi (idareci, psikolojik danışman,öğretmen,okul personeli, ebeveynleri, öğrencileri ve topluluk üyelerini) içermeli ve her okul gününün bir parçası olmalıdır. Okulun yanı sıra müfredatta da yer almalıdır.

Dinci, kinci, bencil ve hissiyatsız bir nesil yetiştirmek yerine, okul toplulukları karakter gelişimi ve değerler eğitimi etrafında birleştiklerinde okullar fikri hür vicdanı hür irfanı hür bir neslin yetiştirebilirler.

YAZAR BİLGİSİ
Olcay Yavuz, Ed.D. Associate Professor, Educational Leadership & Policy Studies Internship Coordinator, 6th Year Professional Diploma with 092 Certification Southern Connecticut State University
YORUMLAR
 1. PDR_85 dedi ki:

  Değerler eğitimi konulu bir yazıda bile ‘in’ , ‘out’ gibi dilimizi yozlaştıran kelimelerin kullanılmasını doğru bulmuyorum.