Danışanlarımızın duygularını daha iyi nasıl anlarız?

08.03.2017
1.057
Danışanlarımızın duygularını daha iyi nasıl anlarız?

DANIŞANIMIZIN DUYGULARINI DAHA İYİ NASIL ANLARIZ?

Paul Ekman (d. 15 Şubat 1934), insan duyguları ve bunların yüz ifadeleri (mimikler) üstündeki etkileriyle ilgili yaptığı çalışmalarıyla öncü olan bir psikologdur. İlk çalışmalarına 1976 yılında intihar vakalarını inceleyerek başlamıştır. Klinikte intihar öncesine dair görüntüleri bulunan hastalar yüzlerinde güçlü bir şekilde negatif duygular taşıdıklarını fark etmiştir. Çalışmalar sırasında kültürler arası araştırmalarını temellendirilebilmesi için dış kirlenmeye çok az maruz kalmış izole bir kültüre sahip olan Papua Yeni Gine yerlilerinden referans alınmıştır.  Bu çalışmanın sonucunda tüm insan halklarında, her bireyde aynı olan temel yüz ifadelerini, mikro ifadeleri keşfetmiştir.

Mikro ifadeler, hissettiğimiz duygulara bağlı olarak yüz kaslarının hızlı hareketidir. Her duygu için yüzümüzdeki kaslar farklı bir şekil alırlar. 40 milisaniye ile 500 milisaniye arasında bir hızla, hissettiğimiz duygular yüzümüzde kendini gösterir. Bu duygular 7 temel başlıkta toplanmıştır. Mutluluk, Öfke, Küçümseme, Tiksinme, Şaşkınlık, Üzüntü, Korku. Duygularımızın bu şekilde yansıtılması doğuştan gelen bir özelliğimizdir, varoluşumuzun gerçekliği olup evrenseldir. Beden dili gibi değildir onun çok daha ötesindedir. Kültürel faktörlerden etkilenmez, herkeste aynıdır. Bunun için de yaşadığımız duygularımızın doğru tespit edilmesi mümkündür.

Duygularımızı bilinçli bir şekilde saklamaya çalışsak veya bilinçsiz bir şekilde bastırsak bile mikro ifadeler meydana gelir. Yaşanılan duygunun ne anlama geldiğini ise eğitim alarak öğrenebiliriz. Bu sayede danışanımızı daha iyi anlayabilir yaşadığı duyguları fark ederek doğru tespitte bulanabiliriz ve uygun müdahale hizmetlerini kullanabiliriz. Daha kaliteli ve işlevsel bir psikolojik danışma gerçekleştirebiliriz. Bununla birlikte danışanın anlattıkları ile yaşadığı duygular arasındaki tutarsızlığı mikro ifadeler sayesinde fark ederek danışana bu konuda yardımcı olabiliriz.

 


Hatice KUTLU
Psikolojik Danışman
haticekutlupdr@gmail.com

YAZAR BİLGİSİ
Rehberlik Servisi