TAM BİR İYİLİK HALİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

03.04.2017
5.663
TAM BİR İYİLİK HALİ NASIL GERÇEKLEŞİR?


TAM BİR İYİLİK HALİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

İnsanın dünyaya geldiği andan itibaren varoluş mücadelesi başlar. Potansiyelinde bulundurduğu özelliklerinin dengesini koruması gerekir. Organizmanın iç dengesini kendi çabasıyla korumasına homeostasis denir. Bir başka deyişle, yetersiz ya da aşırı uyarılma durumlarında organizmanın çevreye uyum gücünü kendi çabasıyla korumasıdır. Yaşayan bir  organizmanın dengede olduğu bir durum ise sağlık olarak tanımlanabilir.

Sürekli bir değişim ve buna ayak uydurmaya çalışan kişi sağlığını korumaya çalışarak hayatta kalma mücadelesini gerçekleştirir.  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı şöyle tanımlamıştır: “Sağlık sadece sakatlık ve hastalığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal parça eşya taşıma yönden tam iyilik halidir.” Bireyin tüm alanlarda tam bir iyilik haline sahip olması denge durumunu devam ettirebilmesiyle alakalıdır. Herhangi bir boyutta yaşanan dengesizlik diğer boyutlarında olumsuz etkilenmesine sebebiyet verir. Bunun için bireylerin sadece fiziksel açıdan iyi hale sahip olmaları onların sağlıklı oldukları sonucunu çıkarmaz.

İyilik haliyle ilgili literatür araştırması yapılırsa, genel olarak iyilik hali kavramının “Bireyin bedensel, zihinsel ve ruhsal bütün boyutlarda işlerliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı bir yasam biçimi” olarak tanımlandığı görülmektedir. Bireyin kendi iyilik hali düzeyini belirlemede, aktif rol oynadığı ve bunun bir yasam biçimi olduğu görülmektedir. İyilik halinin kendi kendine gerçekleşen bir durum olmadığı açıktır. Bilinçli bir şekilde davranarak bunu sağlayabileceği anlaşılmaktadır.

En genel hatlarıyla birey fiziksel açıdan iyilik haline sahip olabilmek için yeterli ve dengeli beslenmeli, hastalıklara karşı önleyici tedbirler almalı, spor yapmalı, uykusunu düzenlemeli ve temiz olmalıdır. Ruhsal açıdan iyilik haline sahip olabilmek için olumlu benlik algısı geliştirmekle birlikte kişisel farkındalığını arttırmalı, duyguları kontrol edebilmeli, kendisini ve çevresini gerçekçi olarak değerlendirebilmelidir. Yaşam durumlarına ve çatışmalara gerçekçi, olumlu ve geliştirici olarak bakabilmelidir. Sosyal iyilik haline sahip olabilmek için ise hem cins ve karşı cinsle sağlıklı ilişkiler kurabilmelidir. Sosyal olarak iyi olan birey, iletişimde olduğu herkes için destek vermeye ve onlardan destek almaya hazır olan ve yaşam kalitesini zenginleştiren ilişkileri artırabilen bireydir.

Sonuç olarak bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyilik haline sahip olması onun sağlıklı olduğunu gösterir. Ancak herhangi bir boyuttaki iyilik halinin bozulması sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bunun için bireyin bedenine önem verdiği kadar ruhuna ve sosyal ilişkilerine de önem vermesi gerekir. Bunlara ek olarak fiziksel açıdan dengesizlik yaşadığı durumlarda tedavi olmak amacıyla doktora gittiği gibi ruhsal ve sosyal açıdan dengesizlik yaşadığı durumlarda da destek almak amacıyla psikolojik danışman ve psikologlara başvurmasının bireyi olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.

 


Hatice KUTLU
Psikolojik Danışman
haticekutlupdr@gmail.com

 

 


Kaynakça
Doğan,T. Psikolojik belirtilerin yordayıcısı olarak sosyal destek ve iyilik hali. (2008).Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(30), 30-44.
Keskgin, C. ve Topuzoğlu, A. (2016). Sağlığın tanımı; başaçıkma. Journal Of İstanbul Kültür University. 3, 47-49.
Korkut-Owen F. ve Owen, D.W. (2012).İyilik hali yıldızı modeli, uygulanması ve değerlendirilmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (9), (24-33).
http://www.saglikvakti.com/saglik-nedir/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sağlık


 

ETİKETLER:
YAZAR BİLGİSİ
Rehberlik Servisi
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.