Geleceğin Mesleği Yazısı 2

05.05.2017
3.203
Geleceğin Mesleği Yazısı 2

Günümüzde olduğu gibi gelecekte de pek çok meslek dalına ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir. Öğrencilerin popüler olan, toplumsal statü getiren mesleklerden çok kendi yetenek, ilgi, değer ve beklentilerine göre meslek seçmesi önerilmektedir. En önemlisi de meslek seçerken meslekleri tanımak, gerektirdikleri özellikler hakkında bilgi sahibi olmak ve araştırmalar yapmaktır.

Severek, isteyerek ve başarı ile gerçekleştireceğinizi düşündüğünüz pek çok meslek de bence “Geleceğin Mesleği” olmaya adaydır.

Bu yazıda öncekinden farklı olarak öğrencilerin gözünden kaçabilen ama ilgilerini çekeceğini düşündüğüm bir kaç mesleği paylaşacağım.

Ancak gidin bu meslekleri okuyun demiyorum ona göre 🙂 belki hala meslek seçememiş sindir de bir de bunları düşün diye yazıyoruz.

Elektronik ve haberleşme mühendisliği: Gelecekte elektronik medyanın, evlere yönelik bilgiye erişme ile bilgiyi kullanma ürünlerinin yükselen ürünler olması bekleniyor. Bu nedenle de üniversitelerin ilgili bölüm mezunlarının ulusal ve uluslararası boyutta birçok iş imkanı bulabileceği söyleniyor.

Uluslararası hukuk: Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecine girmesi ve yabancı sermaye girişinin daha da artması bu alanda yetişmiş hukukçulara olan ihtiyacı sürekli kılacağı düşünülüyor.

Uluslararası ilişkiler: Farklı ülkelerle profesyonel platformlarda ilişkilerimizin artmasıyla birlikte bu alandan mezun kişilerin kamu ve özel sektörde iş bulma olanakları artacağı tahmin ediliyor.

Bilgisayar bilimleri mühendisliği: Bilgisayar teknolojisi geliştikçe bilgisayar mühendislerine olan ihtiyaç da süreceği ön görülüyor. Özellikle yazılım mühendisliği, donanım da önemli ancak o alan ayrı bir yatırım gerektiren bir alan ancak yazılım ile bir garaj da (ülkemizde pek yok ama bodrum ya da kömürlükte olabilir) ekibinizi kurarak bir google bir apple bir microsoft olabilirsiniz.

Veri madenciliği ve analistliği: Bankalar, telekom operatörleri, perakendeciler ve ISP’ler gibi yoğun olarak verilerle çalışan firmalar, bu verilerini çıkarıp analiz eden veri madencilerine ve analistlerine ihtiyaç duyuyor ve duymaya da devam edecektir.

Bilgi Mühendisliği: Bilgilerin sistemde bildirimlerinin interaktif şekilde kullanılmasını ve kodlama işlemlerini gerçekleştiren bu kişiler gelecekte de ön planda olacaktır.

Güvenlik hizmetleri: Özellikle bankalarda, perakende sektöründe ve devlet kademelerinde büyük miktarda iş yapan firmalar güvenliği onlar için kritik olduğundan Elektronik Güvenlik Yöneticisi pozisyonuna önem veriyorlar. Bunun haricinde yeni kurulan siteler ve alışveriş merkezlerinde de güvenlik önemli bir pozisyon haline geleceği düşünülüyor.

Genetik bilimleri mühendisliği: Teknoloji geliştikçe yeni yeni sorunlar da ortaya çıkıyor. Canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirip, onlara yeni işlevler kazandırmaya çalışan genetik mühendisleri, yeni hastalıklara tedaviler bularak çalışmalarını sürdürecekler.

Endüstri mühendisliği: Bütünleşik üretim ve hizmet sistemlerinin tasarımını yapan, planlayan, bu sistemleri yöneten ve çevrimini sağlayan, girdilerin en efektif şekilde kullanılması ve süreçlerin performansının yükseltilmesi ve kalitenin artırılması konusunda çalışan bu kişilere bugün olduğu gibi gelecekte de ihtiyaç olacağı düşünülüyor.

Biyoteknoloji uzmanlığı: Gelecekte üçüncü nesil ürünlerin üretilmesi söz konusu olacaktır. İşte bu nokta biyoteknoloji uzmanlarına ihtiyacın artacağı söyleniyor.

Psikoloji: Türkiye’de hızla gelişen bir disiplin olan psikoloji bölümünden mezun olanlar, ilgi alanlarına göre insan kaynakları uzmanlığı, kamuoyu ve pazar araştırma şirketleri ve diğer kurumlarda araştırmacı olarak çalışabilecekleri gibi klinik psikolog gibi görevler de üstlenebiliyorlar. Dolayısıyla bugün olduğu gibi gelecekte de bu meslek popülerliğini sürdürecek gibi görünüyor.

Sağlık yönetimi: Sağlık kuruluşlarındaki modernleşme ve dünya standartlarına uyum gösterme çabaları sağlık yönetimini günümüzde yönetim biliminin çok spesifik bir alt dalı haline getirdi. Özel sağlık sektöründe artan yatırımlar da sağlık yöneticilerine olan ihtiyacın artmasına neden oluyor.

Estetik cerrahi: İnsanların güzellik konusunda gösterdiği hassasiyet sürdükçe bu alanda iş hacmi hep söz konusu olacağı ön görülüyor.

Evde bakım hizmetleri: Evde bakım hizmetleri sektörü geliştikçe bu alanda çalışacak uzmanlara olan ihtiyaç da artacağı tahmin ediliyor.

Fizik tedavi uzmanlığı: Ortalama yaşam beklentisi artarken, yaşam kalitesi de ön plana çıkıyor. Yaşamı daha kaliteli hale getiren branşlardan biri olan fizik tedavi de bu doğrultuda gelecekte de önemli olacaktır.

Diyetisyenlik: Beslenme konusunda bilinçlenmeyle beraber diyetisyenlik Türkiye’de gelişen bir meslek olarak karşımıza çıkıyor.

Danışmanlık: Son yıllarda yaygınlaşan hem bireysel hem de kurumsal danışmanlık alanı gelecekte de iş hacmi yüksek meslekler arasında yer alacağı söylenmektedir.

Gıda ve beslenme mühendisliği: Günümüzde tüketicilerin hijyen standartları yüksek ortamlarda üretilmiş sağlıklı ürünleri talep etmeleri gıda firmalarının gıda mühendis ihtiyacını sürekli kılacaktır.

Finans uzmanı ve yöneticisi: Yabancı yatırımcıların da bu sektöre girmesiyle beraber özellikle bireysel hizmetler alanında uzman ve yönetici pozisyonunda kişilere ihtiyaç olacağı düşünülmektedir.

Yönetim Bilişim Uzmanlığı: Bilişim ve ağ sistemlerinin çalışması sırasında karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi noktasında teknolojideki gelişmelerin izlenmesi, donanım ve yazılımların güncel verilerine ulaşılması konusunda ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği İlişkileri Uzmanlığı: Avrupa Birliği’nin oluşum süreci, üye ülkelerin birlikten beklentileri, birliğin kurumları ve politikaları ile genişleme sürecine hakim alanında, yetişmiş uzmanlar bulunmaktadır.

Uluslararası Finans- Uluslararası Ticaret Uzmanlığı: Uluslararası gelişmeleri izleyen, küresel rekabete açık, büyük düşünen, ülkemizin potansiyelini değerlendirirken uluslararası rekabette ön plana geçilmesini hedefleyen uzmanlara ihtiyaç giderek artmaktadır.

Elektronik Haberleşme Mühendisliği: Dünyadaki uzak mesafe fiber-optik haberleşme sistemleri, uydu televizyon sistemleri, bilgi gönderen teknolojilere bakıldığında bu tesislerin kesintisiz üretim yapmaları, bakımlarının yapılması, yenilenmeleri ve geliştirilmeleri gerektiği düşünülmektedir.

Mekatronik Mühendisliği: Makine, elektrik, elektronik disiplinlerinin birlikte sunulduğu mekatronik alanından mezun uzmanlara da bu süreçte ihtiyaç artmıştır.

Görsel İletişim Tasarımı: Kurum ve kuruluşların zihnindeki imgesini etkili ve kalıcı şekilde oluşturmakla yükümlü, hedef kitleyi saptayan, yeni iletişim kanalları keşfederek yeni anlatım dilleri oluşturan, bunları kurumsal kimliğin tutarlı bütünlüğü içinde etkili bir biçimde kullanan uzman kişilere ihtiyaç giderek artmaktadır.

Tıp: Teknolojik ve bilimsel alanda ilerlemelerin insanların yaşam süresinin artmasına, daha sağlıklı ve nitelikli yaşam koşullarının oluşturulmasına katkı sağlaması gerekir. Tıp alanında ileri teknoloji ürünlerinin kullanımı ve uzman ihtiyacı giderek artmaktadır. Günümüzde ABD (USA)’de bir çok tıp fakültesi öğrenci kabul koşulları arasına “temel mühendislik” eğitimi almış aolmayı şart koşmaya başlamış. Bu alanı ileride sağlık mühendisliği ya da tıp mühendisliği olarak görecekleri anlaşılıyor.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği: Hammadde üretimini, malzemenin sentezlenmesini ve işlenmesini, ürün tasarımını, geliştirilmesini ve üretimini ve ömrünü tamamlamış malzemelerin geri kazanımını kapsayan tüm aşamalarda yer almaktadırlar.

Rüzgar Enerjisi Uzmanlığı: Rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji alanında en bilinen ve popüler olan enerji dalı. Ülkemizde şu anda çok sayıda şirket, rüzgar türbini yapmaya başladı.

Çevre Mühendisliği/Çevre Hukuku Uzmanlığı: Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalıştıkları için, bu alanda eğitim gören mühendislere/uzmanlara atıkların arıtılması, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi, yapılanların denetlenmesi, gürültü kaynaklarının belirlenmesi gibi birçok iş düşüyor.

Organik Tarım Mühendisliği/Uzmanlığı: Organik ürünlerin yarattığı talebe dayalı olarak organik ürün yetiştiriciliği çok popüler. Bu konuda özel eğitim merkezleri olmamakla birlikte ziraat mühendisleri dünyadaki yeni ve gelişen uygulamaları takip ederek bu iş kolunda ilerleyebiliyorlar.

Sosyal Medya Uzmanlığı: Dijitalleşen dünyada oldukça popüler hale gelen sosyal medya kullanımını bütünsel bir strateji ile yönetmeye çalışan firmalar bu alanda kariyer yapmak isteyenlere kapılarını açıyor. Markaların konumlanması ve rakipleriyle rekabet edebilmesi için dinamik, aktif ve verimli bir şekilde sosyal medyayı kullanması gerekliliği ortaya çıktı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı: İş sağlığı ve Güvenliği’nde büyük açık devam ediyor. Ülkemizdeki tüm iş yerlerine kademeli olarak ‘İş Güvenliği Uzmanı’ çalıştırmayı ile ilgili yasalar hazırlandı ve yürürlüğe girdi.

İnternet Gazeteciliği: İnsanlar artık haberler veya öğrenmek istedikleri diğer her şey için interneti kullanıyor. Dijital çağın sürekli gelişmesinden dolayı internet gazeteciliği geleceğin mesleklerinden biri olarak görülüyor.

Mobil Uygulama Geliştiricisi: Mobil cihazların yaygın kullanımı yazılım geliştiricisi olan binlerce kişiye yeni bir ekmek kapısı yarattı ve yaratmaya da devam ediyor. En büyük pazar burada bence. Ki bu yazıyı yazma ihtiyacı da bu tablo nedeniyle oldu. Görüyorsunuz, dünya değişiyor, meslekler değişiyor…

Turizm İşletmeciliği: Turizm otel yöneticileri, işletme yöneticileri, yiyecek-içecek işletme yöneticileri, pazar ve ürün geliştirme yöneticilerine olan ihtiyaç giderek artacaktır. Ayrıca Gastronomi ve Mutfak Sanatları da bu sektörde sayıla bilinir. Ancak ülkemizde bu sektörde aile şirketleri etkin olduğu için okul mezunları günümüzde sektörde kalıcı olmakta zorlana biliyorlar. Ayrıca siyasi durumların ülke turizmine etkisi olumlu ya da olumsuz çok büyük etkisi oluyor. Bu da düzensiz bir iş hayatına neden olabiliyor.

 

Seçeceğiniz mesleği hayatınız boyunca, hakkını vererek ve tüm insanlığa faydalı olacak şekilde yapmanızı diliyorum.

 

YAZAR BİLGİSİ
Psikolojik danışman ve rehber öğretmen 2004 erzurum pdr mezunu 2007 bahçeşehir üniversitesi eğitim yönetimi yüksek lisans çeşitli özel ve kamu kurumlarında (dershane, üniversite, ilkokul, ortaokul, lise, meslek lisesi) rehber öğretmen olarak çalıştım halen sınavlı bir devlet anadolu lisesinde rehber öğretmen olarak görev yapıyorum, rehber öğretmen olarak emekli olmak kariyer hedefim. öğrencilere kariyer belirleme ve sınavlar konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. bir erkek ve bir kız babasıyım  
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.