Uzman Öğretmen – Baş Öğretmen – Çalışma Kitapları

Uzman Öğretmen – Baş Öğretmen – Çalışma Kitapları

UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI İLE BAŞÖĞRETMENLİK
EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

İlgili mevzuatı gereği uzman öğretmen unvanı için öğretmenlerin 180 saatlik, başöğretmen unvanı için ise uzman öğretmenlerin 240 saatlik eğitimi tamamlamaları gerekmektedir. Söz konusu eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve adayların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları açısından aşağıda belirtilen açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Adayların eğitimlere, MEBBİS veya e-Devlet şifreleri ile bireysel giriş yapmaları gerekmektedir.
Adayların eğitimlerin tamamını eksiksiz olarak izlemeleri gerekmektedir. İzlenen her videonun solunda bulunan ikon video başlatıldığında turuncu, tamamlandığında ise yeşil renkli olmaktadır. Tüm videolar izlendiğinde (ikon yeşil olduğunda) eğitim tamamlanmış olacaktır. Eğitimin tamamlanmış sayılması için videoların %100 izlenme zorunluluğu vardır. Eğitimin tamamlanmış olup olmadığı ÖBA platformunda eğitimin “Eğitim Detayları” kısmından mutlaka kontrol edilmelidir.
Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı, 18 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 05 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Başöğretmenlik Eğitim Programı, 18 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 19 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Eğitimlerde süre uzatımı kesinlikle olmayacaktır.
Video eğitimlerin yanında video eğitimlerde görev alan akademik kadro tarafından hazırlanan yazılı içerikler ayrıca ÖBA’da paylaşılmıştır. (Eğitim başlatıldığı veya eğitime devam et denildiğinde eğitim görseli altında yer alan “Eğitim Hakkında” kısmında bu dokümanlara ait açıklamalar ve linkler yer almaktadır.) Sadece yazılı içeriğin okunmasıyla “eğitimi tamamlama şartı” yerine gelmemektedir.
Video içerikleri ile yazılı dokümanlar arasında, birinin yazı dili diğerinin konuşma dili olması nedeniyle bazı farklılıkların olması kaçınılmazdır.
Sınav eğitim programı konularından yapılacağından adaylar sınavda, “yazılı doküman içeriğinden” sorumlu olacaktır.
İşitme engelli öğretmenlerimiz için eğitimlere işaret dili eklenmiştir.
Görme engelli öğretmenlerimiz için yazılı dokümanlara erişebilirlik çalışması yapılmıştır.
Şikâyet ve talepleriniz için Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi “444 0 632” (444 0 MEB) ile iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her katılımcı;

 • Farklılaştırılmış öğretimin kuramsal temellerini açıklar.
 • Farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.
 • Farklılaştırılmış öğretimde değerlendirme tekniklerini kullanır.
 • Program geliştirme sürecini açıklar.
 • Program değerlendirmenin amacını açıklar.
 • Program değerlendirme sürecini açıklar.
 • Okul dışı öğrenme ortamlarını açıklar.
 • Etkili geri bildirimin unsurlarını sıralar.
 • Etkili geri bildirim sürecinde web 2.0 araçlarını kullanır.
 • Öğrenme kavramı ve öğrenme temel ilkelerini açıklar.
 • Eğitimde güncel yaklaşımlar ve öğretim ilkelerini açıklar.
 • Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramlarını tanımlar.
 • Bir ölçme aracında bulunması gereken psikometrik nitelikleri sıralar.
 • Test geliştirme ve madde / soru türlerini açıklar.
 • Test ve madde istatistiklerini açıklar.
 • Uluslararası eğitim izleme araştırmalarını inceler.
 • Okul rehberlik ve psikolojik danışma programını açıklar.
 • Eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi aşamalarını sıralar.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonunun görevlerini sıralar.
 • Özel eğitime gereksinim duyan çocukların özelliklerini belirtir.
 • Bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlama becerisi kazanır.
 • Öğretimin bireyselleştirilmesi ve öğretim uyarlamaları sürecini açıklar.
 • Özel yeteneklilerin eğitimlerine yönelik süreci açıklar.
 • Eğitim araştırmaları ve Ar-Ge çalışmalarını açıklar.
 • Kapsayıcı eğitim anlayışını açıklayarak temel kavramları kullanır.
 • Kapsayıcı eğitim yaklaşımının tarihsel gelişimi ve yasal düzenlemeleri açıklar.
 • Kapsayıcı eğitimin bileşenleri, kapsayıcı okulların ve sınıfların özelliklerini açıklar.
 • Çevre eğitiminin önemini açıklar.
 • İklim değişikliği ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Sosyal etkileşim ve iletişim becerisi kazanır.
 • Dijital yetkinlik ile ilgili kavramları açıklar.
 • Dijital okuryazarlık ve öğretmen yeterliklerini açıklar.
 • Dijital yetkinlikleri kazandırmak için okul düzeyinde gereksinimleri sıralar.
 • Güvenli okul ve iletişim konusunda yapılması gerekenleri örneklerle açıklar.
 • Bağımlılık ve teknoloji bağımlılığı kavramlarını tanımlar.
 • Siber zorbalık ve siber mağduriyet kavramlarını tanımlar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
Eğitime Kimler Katılmalı?

 Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik eğitimine katılma şartlarını sağlayan tüm öğretmenler

YAZAR BİLGİSİ
Rehberlik Servisi
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.