Test ve Envanterler

25.11.2016
142.624
Test ve Envanterler

Eğitim alanında psikolojik test ve envanterlerin kullanımı

Eğitim alanında, psikolojik testler çok uzun yıllardır kullanılıyor. Hatta ilk psikolojik test de bu amaçla geliştiriliyor. 1900 yıllarda Catell’in çalışmalarını takiben, 1904 yılında Fransız devletinin isteği üzerine, Alfred Binet tarafından çocukların zihinsel yeteneklerine göre uygun okullara yönlendirilmesi amacı ile zihinsel yetenekleri ölçen bir test geliştiriliyor. 1904 yılında geliştirilen test, 1905 ve 1916 yıllarındaki revizyonları ile bugünkü adıyla Standford Binet olarak halen kullanılıyor. Psikolojik testler alanındaki öncü sayılabilecek bu ilk gelişmelerin ardından, psikolojik testlere artan ilgi büyüyor, pek çok test geliştirilmeye başlanıyor ve bu testler bütün dünyada eğitim alanında kullanılıyor.

Genel olarak, psikolojik testler, gerek eğitimde gerekse diğer alanlarda, terapi, danışmanlık ve eğitim programlarının planlamasında ön değerlendirmeye yardımcı araçlar olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, psikolojik testlerin yanı sıra gözlem ve bireysel görüşmelerin önemi büyüktür. Bununla birlikte kısa sürede, kişi ile ilgili geniş bir yelpazede detaylı bilgi veren psikolojik testler, gerek eğitimcilerin gerekse psikologların, psikiyatrların, psikolojik danışmanların, çocukların ve gençlerin akademik başarılarının, bilişsel işlevlerinin, duygusal sorunlarının, yeteneklerinin ve ilgilerinin değerlendirilmesinde sıkça başvurdukları bir yöntemdir.

Eğitim alanında pek çok ölçme ve değerlendirme aracı kullanılabiliyor; bilişsel testler, başarı ve yetenek testleri, ilgi ve tutum testleri ve kişilik testleri gibi. Bu noktada önemli olan öğrencinin hangi nedenle psikolojik teste yönlendirildiğinin net bir şekilde ortaya konması ve bu ihtiyaca yönelik testlerin seçilmesidir. Yapılan testler neticesinde, sonuçların objektif bir şekilde değerlendirilmesi, velilerin ve öğrencilerin bu konuda bilgilendirilerek, uygun yol haritasının çizilmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, eğitimde kullanılan psikolojik testleri kabaca ikiye ayırmak mümkün.

İlk grup testler, daha çok çocuğun ya da gencin okul başarısını olumsuz yönde etkileyen bilişsel ve duygusal sorunların değerlendirilmesine yöneliktir. Duygusal faktörler, özellikle de ergenlik döneminde okul başarını gölgeleyen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Dikkat, konsantrasyon, hafıza gibi bilişsel işlerlerdeki bir takım sorunlar ya da öğrenme güçlüğü de öğrencinin akademik başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Yine, adeta sınav cenneti olan ülkemizde, sınav kaygısı ve sınav performansını olumsuz yönde etkileyen diğer faktörlerin değerlendirilmesinde ve uygun terapötik/danışmanlık sürecinin planlanmasında psikolojik testlerin önemi büyüktür.

İkinci gruptaki testler ise, daha çok öğrencinin yeteneklerinin, ilgi alanlarının, yetkinliklerinin belirlenmesi, mesleki yönlendirme ve kariyer planlamasında kullanılan testlerdir. Bu testlerdeki ana hedef, çocuğun yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda, uygun bir mesleki yönlendirmenin yapılabilmesidir.

Bugün yukarıda sözü geçen amaçlar için geliştirilmiş pek çok test-envanter vardır ve bu noktada yapılacak seçim de uzmanlık gerektiren bir alan olarak görülmektedir. Bilişsel işlevlerin, duygusal ve davranışsal problemlerin değerlendirilmesine yönelik testler, başarı ve yetenek testleri, sınav kaygısı gibi öğrencinin başarısını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin belirlenmesinde kullanılan testler, ilgi ve tutum testleri, okul başarısının değerlendirmesinde olduğu kadar mesleki yönlendirmede de, eğitim alanında sıklıkla kullanılmaktadır.

Burada en çok dikkat edilmesi gereken husus uygun testin seçilmesidir. Ayrıca uygulayıcının gerekli test konusunda bilgi ve birikiminin olması ve kullanılan testin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmış olmasıdır. Bu noktada, kapsamlı ve güvenilir bilgiyi veren test ve envanterler daha çok tercih edilmektedir. Örneğin, IPAT (Institute of Personality and Ability Testing Inc.) tarafından geliştirilen 16PF Kişilik Envanteri’nin, ergenler için geliştirilmiş  versiyonu olan 16PF KİM Kişilik ve Mesleki Yönlendirme Envanteri, 11-22 yaş arasındaki öğrencilere kapsamlı ve bütüncül bir değerlendirme yapma ve bu yönü ile eğitim alanındaki çeşitli ihtiyaçlara yönelik farklı amaçlarla kullanılmaktadır. DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nün Türkiye kullanım haklarına sahip olduğu bu envanter, ilk kariyer seçimi, eğitim hayatına uyum sağlama, kişisel ve sosyal alanda yaşanan zorluklar veya gelişim sürecinde karşılaşılan sorunlar gibi kişiliğin önemli rol oynadığı alanlarda dünyada çeşitli eğitim kurumlarının kariyer danışmanlığı ve rehberlik hizmetlerinde kullandığı etkili bir ölçüm aracıdır. Yine, 16PF KİM yetenekli ve risk altındaki gençlerin belirlenmesi amacıyla da okullarda ve diğer eğitim kurumlarında sıklıkla tercih edilmektedir.

Psikolojik testler, çoğunlukla ihtiyaç doğrultusunda uygulanır. Bu noktada anne ve babalar çocuklarının gerek sınıf öğretmenleriyle, gerekse rehber öğretmenleriyle sürekli iletişim ve işbirliği içersinde olmalı ve çocuklarını iyi gözlemlemelidirler. Şüphesiz çocuklar ve ergenler söz konusu olduğunda,  okul başarısındaki düşüşler, çocuğun veya gencin anne-babası ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerindeki bozulmalar vs. gibi durumlar söz konusu olduğunda profesyonelden yardım alınmalı ve bu yönde bir değerlendirme yapılmalıdır.

Son yıllarda sıklıkla gündeme gelen mesleki yönlendirme ve kariyer planlama alanında da ailelerin çocuklarının öğretmenleri ile iş birliği içerisinde, gerekli profesyonel yardımı almalarını öneriyoruz. Mesleki yönlendirmede kullanılan psikolojik testler, yukarıda da ifade ettiğim gibi daha çok çocuğun veya gencin ilgi ve yeteneklerinin ve hatta risk faktörlerinin belirlenmesine yönelik oluyor.


TEST VE ENVANTERLER

İndirmek istediğiniz Envantere Basınız

=============================
AGTE
=============================
AİLE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
=============================
AİLE ENVANTERİ
=============================
ARKADAŞLIK TESTİ
=============================
BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ
=============================
BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ
=============================
BEİER CÜMLE TAMAMLAMA
=============================
BENDER GESTALT
=============================
BENLİK SAYGISI ÖLÇEĞİ
=============================
BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ
=============================
BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ
=============================
BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME
=============================
BURDON DİKKAT TESTİ
=============================
CALGARY DEPRESYON ÖLÇEĞİ
=============================
CAT
=============================
CATTELL
=============================
ÇALIŞMA DAVRANIŞI DEĞ. ÖLÇEĞİ
=============================
ÇOKLU ZEKA ENVANTERİ
=============================
DENVER
=============================
DEPRESYON ANKSIYETE STRES SKA
=============================
DERS İÇİ PERFORMANS DEĞ. ÖLÇEĞİ
=============================
EBEVEYN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
=============================
FROSTİG
=============================
GESSEL
=============================
GOOD-ENOUGH
=============================
GÖZLEM LİSTESİ
=============================
HACETTEPE KİŞİLİK ENVANTERİ
=============================
HAFIZA TESTİ
=============================
HAMİLTON
=============================
HOLLAND MESLEKİ TERCİH ENVAN.
=============================
KENT – EGY
=============================
KİMDİR BU?
=============================
KİME GÖRE BEN NEYİM ?
=============================
KISA SEMPTOM ENVANTERİ
=============================
KİŞİLİK MESLEK ENVANTERİ
=============================
KONUŞMA DUYMA KONTROL LİSTESİ
=============================
LİDERLİK ANKETİ
=============================
LİEBOWİTZ SOSYAL FOBİ ÖLÇEĞİ
=============================
LİKERT ÖLÇEĞİ
=============================
MAJOR DEPRESYON ÖLÇEĞİ
=============================
MESLEKİ OLGUNLUK ÖLÇEĞİ
=============================
METROPOLİTAN
=============================
MİNNESOTA
=============================
MMPI ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENV.
=============================
OKULA BAŞLAMA OLGUNLUĞU
=============================
OTOBİYOGRAFİ
=============================
OYUN DANS MÜZİK MOTİVASYON 
=============================
ÖĞRENCİ GÖRÜŞME – TANIMA
=============================
ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ
=============================
ÖZ DUYARLILIK ÖLÇEĞİ
=============================
PEABODY
=============================
PORTEUS
=============================
PROBLEM TARAMA ENVANTERİ
=============================
RATHUS ATILGANLIK ENVANTERİ
=============================
RENKLERLE KARAKTER TESTİ
=============================
ROTTER İÇ DIŞ KONTROL ÖLÇEĞİ
=============================
SAĞ-SOL BEYİN ÜSTÜNLÜĞÜ TESTİ
=============================
SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ
=============================
SNELLEN
=============================
SOMATOFORM DİSSOSİYASYON ÖLÇ.
=============================
SORUN TARAMA LİSTESİ
=============================
SOSYAL UYUM ENVANTERİ
=============================
SOSYO-EKONOMIK DURUM ÖLÇEĞİ
=============================
SOSYOMETRİ
=============================
STANFORD
=============================
STRES DÜZEYİ ÖLÇEĞİ
=============================
TEMATİK ALGI TESTİ
=============================
YETKİ DEVRİ ANKETİ
=============================
ZEKA ALANI İLE ÖĞRENME TÜRLERİ
=============================

Not:  UYGULAYICI GEREKLİLİĞİ OLANLARDAN  UYGULANMASI TAVSİYE EDİLMEZ.
Not : Testler internet ortamından Google üstünden eklenmiştir
Ticari ve Kar amacı bulunmamaktadır. Amaç meslektaş yardımlaşmasıdır.
YAZAR BİLGİSİ
Rehberlik Servisi
YORUMLAR
 1. hava ertugral dedi ki:

  testlere ulaşılmıyor.

  1. Testler Google Drive Linkleri üstünden paylaşıma açıktır. Google hesabı açıp öyle indirmeyi deneyebilirsiniz. Herhangi bir yasak ya da engel bulunmamaktadır.

 2. sibel heray dedi ki:

  meraba cat ve tat testlerinin resimli kartları yok sanırım yoksa ben mi bulamadım

  1. Merhaba Sibel Heray ; Sorunuz üstüne testlerin içine baktık malesedf içinde resimli kartlar bulunmamaktadır.. Bulduğumuz takdirde içine ekleyeceğiz.

 3. sibel heray dedi ki:

  Üye oldum

 4. Btl04 dedi ki:

  meraba..bana kuder ilgi envanter cvp anahtaru ve profili lazim da…gonderebilir misiniz acaba

  1. Merhaba malesef elimizde Kudern yok

 5. pdram dedi ki:

  Merhabalar,
  Acaba elinizde Kohs Küpleri Zeka Ölçeği yönergesi var mı?
  Teşekkür ederim.

 6. ylmylmz dedi ki:

  Merhaba buradaki envanterlerin değerlendirilmesi nasıl yapılıyor bilgilendirebilir misiniz?,

 7. Merhaba değerlendirmeleri için ayrı ayrı yazı yazmadık, genelde eğitimini almadan uygulanmasını önermiyoruz.

 8. Malesef elimizde KOHS küpleri testi yok

 9. MÜSLÜM KONGÜL dedi ki:

  devamsızlık nedenleri ile ilgili testler varmı hocam

  1. O şekilde bir test duymadım hiç olanlar şimdilik bunlar hocam 😉

 10. sercanakants dedi ki:

  Benlik Saygısı Ölçeği için değerlendirme nasıl yapılıyor? Verilen cevaplar nasıl işleniyor? Şimdiden teşekkürler

 11. Merve Vural dedi ki:

  Testleri açmaya çalıştığımda dökümana ulaşılamadı diye bir uyarı veriyor. Neden bu şekilde bir uyarı veriyor?

  1. Merhaba; Malesef sitemizde bulunan linkelerde google drive güvenlik sorunu yaşanmaktadır. Paylaşımlar google drive üstünden yapılmakta olduğundan google’ın yeni güvenlik yaması ile beraber tüm dosyalara kısıtlama gelmiş tekrar tek tek paylaşılması gerekmektedir. Zamanla yavaş yavaş bu sorunu düzeltebileceğiz.

 12. Test Linkleri Güncellenmiştir.

 13. Uğur Koçkat dedi ki:

  Benlik saygısı ölçeğini uyguladıktan sonra hesaplamayı nasıl yapabiliriz?