Sıkça Sorulan Sorular

Okul türlerine bakılmaksızın tüm okullarda PDR hizmetleri eğitim- öğretime hazırlık çalışmaları ile başlamaktadır.

Bu kapsamda;

1 Rehberlik öğretmeni, rehberlik ve psikolojik danışma servisinin ihtiyaçlarını (kırtasiye, donanım vb.) belirler ve okul yönetimine bildirir.

2 Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu kurulur ve toplantılar yapılır. Eğitim öğretim yılı başında yapılan öğretmenler kurulu toplantısında üyeleri belirlenen komisyona okul müdürü ya da görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlık eder. Komisyon ders yılının birinci ve ikinci döneminin başladığı ilk ay ile ders yılının tamamlandığı son ay içerisinde olmak üzere yılda en az üç defa toplanır.

3 Okulun ihtiyaçları doğrultusunda yıllık çalışma programı hazırlanarak, görüş alınmak üzere Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonuna sunulur ve son şekli verilir.

4 Hazırlanan yıllık çalışma programını okulun bağlı olduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezine (RAM) gönderilmek üzere Eylül ayı sonuna kadar okul yönetimine sunar.

5 Okula yeni başlayan ve nakil gelen öğrenci ile velilerine yönelik rehberlik ve psikolojik danışma servisinin tanıtımı yapılır.

6 Sınıf/şube öğretmenleri tarafından doldurulan Sınıf Haritası Belirleme Formunu teslim alır.

7 2002/11 sayılı Psikososyal Müdahale Hizmetleri Genelgesi ile ilgili mevzuat doğrultusunda Okul Psiko-sosyal Müdahale Ekibi kurulur, ekip üyeleri ile birlikte okul psikososyal müdahale planı hazırlanır ve bu plan eğitim öğretim yılı boyunca uygulanır.

8 Okul yönetimi koordinasyonunda krize müdahale eylem planı hazırlanır ve ihtiyaç halinde uygulanır.

9 Okul yönetimi koordinasyonunda 2006/26 sayılı şiddetin azaltılması ve önlenmesi genelgesi ile ilgili mevzuat doğrultusunda şiddet önleme okul eylem planı hazırlanır.

10 2014/20 Sayılı Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılık ile Mücadele Genelgesi ile ilgili mevzuat kapsamında hazırlanan eylem planına yönelik çalışmalarını okul yönetimi ile birlikte planlar.

Eğitim-öğretim yılı sonunda tüm okullarda yürütülecek
PDR hizmetleri aşağıda sunulmuştur;

1 Liselerde mayıs ayının ikinci haftasından başlayıp
ders yılı sonuna kadar öğrencilerin ders seçimi sürecinde
görüş bildirilir. Bu doğrultuda öğrenci ve velilerle
görüşmeler yapılır.

2 Sınıf/şube öğretmenlerinden eğitim öğretim yılı
sonu sınıf çalışma raporlarını (EK-2) teslim alarak
dosyalar.

3 Sınıf/şube öğretmenlerinden rehberlik çalışma dosyasını
teslim alır ve bir sonraki eğitim-öğretim yılı
başlangıcında yeni belirlenen sınıf/şube öğretmenlerine
teslim eder.

4 Okul yılsonu rehberlik çalışma raporunu (EK-3) hazırlar
ve haziran ayı sonuna kadar bağlı olduğu
RAM’a gönderilmek üzere okul yönetimine teslim
eder.

5 Öğretmenler kurulunda yıl boyunca yapılan PDR çalışmaları
sunulur ve gerekli istatistiki bilgiler paylaşılır. 6. Bir sonraki eğitim öğretim yılı çalışmalarının planlanması
için okul yöneticileri ile öğretmenlerden görüş
ve öneriler alır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNDE
TUTULMASI GEREKEN DOSYALAR

1.Plan- Program Dosyası
• Yıllık Çalışma Programı
• Sınıf Rehberlik Planları ve Etkinlik Dosyası

2 Yıl Sonu Raporları Dosyası
• Okul Rehberlik Faaliyet Raporu Dosyası
• Sınıf Yıl Sonu Faaliyet Raporu Dosyası

3 Eylem Planları (Krize Müdahale, Şiddetin Önlenmesi
Psikososyal Müdahale Eylem Planı vb.) Dosyası

4 Gelen – Giden Evrak Dosyası

5 Komisyon Tutanakları Dosyası
• Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme
Komisyonu Tutanakları
• Okul Psikososyal Müdahale Ekibi Tutanakları
• Servisin hizmetleri ile ilgili diğer komisyon tutanakları

6 Görüşme Dosyası
• Öğrenci Görüşmeleri
• Veli görüşmeleri

7 Faaliyet Dosyası
• Seminer, konferans
• Gezi,
• Toplantı,
• Aile ve öğretmen eğitimi vb.

8 Sınıf Dosyası: her sınıf için ayrı ayrı hazırlanacak olup
dosya içerisinde;
• Ölçek ve envanter değerlendirme sonuçları,
• Görme taraması sonuçları,

9 Sınıf Haritası Belirleme Formu

10 Kaynaştırma Öğrenci Dosyası: Her bir kaynaştırma
öğrencisi için ayrı dosya oluşturulacak olup, dosya
içerisinde;
• Özürlü sağlık kurulu raporu,
• Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Kararı,
• BEP
• Destek eğitim odası çalışma planı,
• Farklı kurumlardan gelen rapor ve yapılan çalışma dokümanları

11 Üstün Yetenekli Öğrenci Dosyası: Her bir üstün yetenekli
tanısı almış öğrenci için ayrı dosya oluşturulacak
olup, dosya içerisinde;
• Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Kararı
• ZEP
• Farklı kurumlardan gelen rapor ve yapılan çalışma
dokümanları

12 Mevzuat dosyası
• Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
• Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
• 2002/11 sayılı MEB, Psikososyal Müdahale Hizmetleri
Genelgesi
• Hizmet verilen okul türüne göre okulöncesi, temel
eğitim ve ortaöğretim yönetmelikleri,
• 2014/20 Uyuşturucu ve Madde Kullanımı İle Mücadele
Genelgesi

MEB’den Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kılavuzu.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ‘Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kılavuzu’ hazırladı. Kılavuz, rehberlik öğretmenlerinin görevleri, rehberlik ve psikolojik danışma servisinin uygulama esasları, sık karşılaşılan konulara ilişkin bilgi ve uygulamayı kolaylaştıracak işlemler gibi birçok konuyu içeriyor.
Kılavuzda eğitim-öğretim yılı başı ve sonunda yapılacak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) hizmetleri; eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik alanlarında yürütülecek çalışmalar; psikososyal müdahale hizmetleri kapsamında risk gruplarına yönelik yapılacaklar alanları yer alıyor.
Rehberlik öğretmenlerinin görev aldığı komisyon ve komisyondaki görevleri, servisin dosyalama sistemi, özlük hakları, hizmet içi eğitimlere katılım, kullanılan formlar ve yararlanılabilecek mevzuat bilgilerinin yer verildiği kılavuzla birlikte, okulların rehberlik öğretmenleri ihtiyaçları doğrultusunda farklı formlar da geliştirip kullanabilecek.
Krize müdahale eylem planı
Okula yeni başlayan öğrenci ile velilerine yönelik rehberlik ve psikolojik danışma servisinin tanıtımı, okul yönetimi koordinasyonunda krize müdahale eylem planı hazırlanması ve ihtiyaç halinde uygulanması, kariyer planlama kapsamında öğrencilere iş arama ve iş başvurusu yapabilme becerilerini kazandırma çalışmaları; farklı kurum ve kişilerle işbirliği yaparak öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik seminer, söyleşi, konferans, gezi vb. çalışmaları düzenleme konuları da kılavuz kapsamında yer alan başlıklardan birkaçı. Kılavuz; cinsel istismara uğrayan; ihmal edilen; şiddete maruz kalan ve şiddet uygulayan öğrenciler ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler, madde bağımlılığı olduğu düşünülen öğrencilerle yapılması gerekenler konusunda bilgi veriyor.MEB’Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kılavuzu.

SINIF REHBERLİK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN
BAŞLICA BELGELER

1. Yıllık Rehberlik Çalışma Planı

2. Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi Yönetmeliği

3. Sınıf Listesi

4. Sınıf Haftalık Ders Programı Örneği

5. Öğrenci Tanıma Fişleri (Her Yıl Güncellenecek Ve E Okula Girişi Yapılacak)

6. Oturma Planı Örneği

7. Sınıf İçinde Yapılan Başkan, Sınıf Temsilcisi, Onur Kurulu Vb. Seçimlerin Kayıt Tutanakları

8. Aylık Devamsızlık Çizelgeleri

9. Dönem Ortası-1.Dönem Sonu-2.Dönem Ortası Öğrenci Başarı Analizleri (Derslerden Alınan Notlar)

10. Deneme Sınavlarından Alınan Sonuçlar Ve Analizleri

11. Veli Görüşme Notları & Veli Toplantı Tutanakları

12. Öğrenci Görüşme Notları

13. Öğrencilerin Okul Ve Sınıf İçindeki Gözlem Notları (Şube Öğretmenler Kurulu Evrakları)

14. Rehberlik Servisince Yıl İçinde Verilen Bilgilendirme Evrakları

15. Rehberlik Servisi & Sınıf Rehber Öğretmeni Tarafından Uygulanan Ve Değerlendirilen Bireyi Tanıma Teknikleri

16. Eğitici Kulüplere Öğrenci Dağılım Listesi

17. Özel Eğitim Öğrencilerine Ait BEP Dosyaları Ve Bireysel Eğitim Planları

18. Yılsonu Değerlendirme Rapor Örneği

  Gümüşlük kampüs Gümüşlük gençlik merkezi projemizle okulumuzun yanında içinde resim ,müzik, seramik, dans,aşçılık, atölyeleri,robot teknolojis... Devamı

  “Onun iki masalı vardı. biri kendisinindi ve başka bilmezdi. Ötekini de dedesi anlatmıştı ona. Sonra ikisi de yok olup gitti.” Bir... Devamı

Z KUŞAĞI İNSANINI ANLAMAK “Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha son... Devamı

Nitelikli Psikolojik Danışman ve Okul PDR Servisi Alanımızın ne kadar talan ve istismar edildiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Biz Psikolojik Danışman... Devamı

Çocuklarda, her gelişim dönemine özgü davranışlar vardır. Bu dönemsel davranışları değerlendirmek için çocuğun içinde bulunduğu dönemi iyi bilmek öne... Devamı

  Oyun Terapisi Eğitimi Resim Analizi Eğitimi Mersin 8-9-10 Şubat 2019 Sınırlı Kayıt Kontenjanı Devamı

  ÇOCUKLARIMIZI HAYATA NASIL HAZIRLAMALIYIZ? Üniversite yıllarından aklımda kalan iki küçük anım, hikâyem ve gözlemimle başlamak istiyorum yazım... Devamı

OKUL KORKUSU Okul korkusu, okula yeni başlayan çocuklarda görülebilen bir tür tepki çeşididir. Okul korkusu bazı zamanlar aileler için içinden çıkılm... Devamı

  FREEDOM WRİTERS “Özgürlük Yazarları” Film İncelemesi Film adı : Freedom Writers Vizyon Tarihi:  5 Ocak 2007 Yapımı: ABD Tür: Dram Yönetmen ve ... Devamı

ÇOCUKLARI SANAL DÜNYADA(N) KORUMA KLAVUZU Psikolog Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu ve Doç. Dr. Cansel Poyraz Akyol tarafından kaleme alınan ve tasarımıyla ... Devamı

  NURTOPU GİBİ BİR NEFRET DOĞURMA HALİ: KIZLARINDAN NEFRET EDEN ANNELER “Bu kız nasıl benim kızım olabilir, aklım almıyor. Ona dair içimde... Devamı

  THIS IS US DİZİ İNCELEME Dizi adı: This is us Yayın tarihi: 2016 (şu an 3. Sezonda devam ediyor) Tür: dram, aile, komedi Oyuncular: Milo Venti... Devamı

  HANGİ TUTUM DOĞRU? Anne baba tutumları çocukları yetiştirirken kullanılan yöntemler bütünüdür denilebilir. Peki sizce hangi yöntem doğru? Hang... Devamı

Cemile & Eskici ve Oğulları – Orhan KEMAL Hep söylerler: “Çok fazla kitap var ve insan ömrü kısa; doğru seçimler yapmak lazım.” diye. Tüm kitapla... Devamı

SOR ÖĞREN

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Sponsor Bağlantılar