PDR Ilk Yardım Dökümanları


Yeni Mezun Olup Aramıza Katılan Rehber Öğretmenlerimiz İçin Mesleğin Elzem Noktalarını Söylemeye Çalıştık.

Sponsor Bağlantılar

1- İlk iş rehberlik servisinin kurulması eğer kurulu bir servis varsa kendi desimal dosya sistemini oluşturmanız.

Desimal Sistemi İndir

Desimal Klasöt Sırtlık İndir

2- Sonra ki iş ,etkili bir çerçeve planıdır. Sene içerisinde uygulayabileceğimiz anket seminer ve diğer çalışmaların planlamasını içine aldığı bir çerçeve programı.

Yıllık Çerçeve Planı İndir

Ana Okulu

İlk Okul 

Orta Okul

Lise

3- Anket Örnekleri: Otobiyografi, Kimdir bu, Sosyometri, Başarısızlık nedenleri, Akademik benlik kavramı ölçeği, Holland Mesleki eğilim belirleme, Hacettepe kişilik envanteri gibi uygulayabileceğimiz anketlerden bir kaçı, üniversitede aldığımız eğitimler bu anketleri uygulamamız konusunda yetersiz kalabiliyor, bu yüzden üniversite bittikten sonra hem kendimizi geliştirme adına hem daha verimli hizmet adına muhakkak bir test eğitimi alınmalı diye düşünüyorum. Anket sonuçlarına göre bireysel ya da grupla psikolojik danışma ya da rehberlik uygulanabilir.

Otobiyografi İndir

Kimdir Bu ? İndir

Sosyometri İndir

Başarısızlık Nedenleri Anketi İndir

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği indir

Holland Mesleki Eğilim belirleme indir

Hacettepe Kişilik Envanteri İndir

4- Seminerler:Sınav sistemleri ( teog, ygs, lys, özel yetenek gerektiren sınavlar, polis akademisi harp okulları vb ) Verimli ders çalışma, zamanı etkili kullanma, test çözme stratejileri, öfke kontrolü vs. sunular hazırlanarak seviyeye ve ihtiyaca göre sınıflara verilebilir.

Örnek Sunu TEOG indir

Örnek Sunu Verimli ders Çalışma İndir

Örnek Sunu Sınav Kaygısı İndir

5- Meslek Tanıtımı (Bunu seminer yoluyla yapabileceğiniz gibi kariyer günleri düzenleyerek daha etkili hale getirebilirsiniz.)

Meslek Tanıtımı Örnek İndir

6- Bir Üst Eğitim Kurumlarının Tanıtımı: Daha etkili olması için okul tanıtım gezileri düzenleyebilirsiniz. (Okulun kademesine göre yakındaki üniversite ya da fen lisesi vs.)

7- Oryantasyon: Oryantasyonun bir bölümü slaytlarla gerçekleştirebilirsiniz ,Okul kuralları, ders geçme, disiplin yönetmeliği hakkında bilgi verme vb.

8- Ders Seçimi: Ders alan seçimi konusunda hem seminer çalışması hem bireysel görüşme yoluyla çalışma yapabilirsiniz.

9- Okul Rehberlik Panosunun Oluşturulması: Her ay okul yönetimi tarafından tahsis edilmiş, panoya çeşitli sitelerden indirebileceğimiz, okul rehberlik çerçeve planında yer alan konulardan oluşan dokümanları asmak ve yenisi gelince, eskilerin dosyaya istiflenmesi.

Pano Örnek İndir

10- Çeşitli Eğitimler Alınarak Okul İçinde Yapılabilecek Farklı Çalışmalar: Drama, 0-18 yaş aile eğitimi ( ayrıca aileler ile de öğrenci sorunlarına yönelik artı sınav sistemleri ile ilgili çalışmalar yapmak etkili olabilir) madde bağımlılığı, Oyun terapisi, sınav kaygısı, psiko eğitim, akran arabuluculuğu vs.

11- Öğretmenlere Müşavirlik Hizmetleri: Sınıf içi rehberlik etkinliklerinin takibi.

12- Disiplin Raporları: Lisede çalışan arkadaşlar disipline gönderilen öğrencilerin aileleri ile mutlaka görüşme alınız.

13- Katılacağınız Kurullar: Rehberlik yürütme kurulu ( okul müdürlüğü başkanlığında) Bep hazırlama komisyonu ( müdür yardımcısı başkanlığında) öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu ( ilk/ ortaokullarda) ( mdr yrd başkanlığında, liselerde karşılığı disiplin kurulu olmasına rağmen okul psikolojik danışmanı bu kurulda görev almaz.

14- Hazırlamamız Gereken Plan Program ve Yardımcı Olacağımız Plan Programlar: Okul pdr çerçeve planı ( normalde rehberlik yürütme kurulu ile hazırlanır, ancak yıllardır alışılagelmiş bir durum olarak tek başımıza hazırlıyoruz) Sınıf rehberlik planları( sınıf rehber öğretmeninin görevi olmasına rağmen bunu da bizler yaparız) Okul şiddet eylem planı ( bizimle ilgili bölümlerde yardımcı olmamız gerekir) Krize müdahale eylem planı (bizimle ilgili bölümlerde yardımcı olmamız gerekir) Psikososyal eylem planı(bizimle ilgili bölümlerde yardımcı olmamız gerekir) Mesleki ve Teknik Eylem Raporu ( meslek liselerinde çalışanlar için) Okullarda güvenli ortamın oluşturulması eylen planı( bizimle ilgili bölüm)

Sınıf Rehberlik Planları

– 1. -2. 3. 4. Sınıflar Sınıf Rehberlik Planları

– 5. – 6. -7. – 8. Sınıflar Sınıf Rehberlik Planları

9. Sınıflar  Sınıf Rehberlik Planları
10. Sınıflar Sınıf Rehberlik Planları
11. Sınıflar Sınıf Rehberlik Planları
12. Sınıflar Sınıf Rehberlik Planları

15- Aylık Bültenler: Öğrencilerle yaptığınız çalışmaların daha etkili olması için aylık bültenler çıkarabilirsiniz örneğin YGS yi işlediniz o ay onla ilgili 4 sayfalık bir bülten çıkarabilirsiniz. (Forumda örnekleri yer almaktadır.)

16- Öğretmenlerle Yapılabilecek Çalışmalar: Ergeni tanıma ve ergenle iletişim, sınav sistemleri okul türü ve sorunlarına dönük çalışmalar yapabilirsiniz.

17- Hazırlanacak ve Toplanacak Raporlar: Sınıf rehberlik etkinlikleri raporu( her ayın sonunda sınıf rehber öğretmeninden alınıp dosyalanacak. Siz dönemlik ya da sadece sene sonunda almak üzere rapor alabilirsiniz. Bu durum tamamen size kalmış.) Yıl sonu rehberlik faaliyetleri raporu( 2015 yılı itibari ile okul mebbis şifresi ile internet üzerinden sisteme girilecek, eğer idareniz şifreyi vermezse sizin sorumluluğunuzda olan bir durum yok ) şiddeti önleme eylem planı sene sonu raporu, psikososyal Müdahale Hizmetleri Okul Eylem Planı, Yıl Sonu Çalışma Raporu ve yukarıda bahsettim hazırlanması gereken raporlar bölümünde her alan raporların bizimle ilgili bölümlerin doldurulması.Çocuk Koruma Kanununa göre danışmanlık tedbiri kararı alınan öğrencilerin plan ve raporlarının hazırlanıp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesi,Mesleki ve Teknik Eylem Raporu’nun 3 ayda bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesi,( meslek liselerinde çalışan arkadaşlar için)

Psikososyal Müdehale Hizmetleri Eylem Planı İndir

Şiddet Eylem Planı İndir

Krize Müdehale Eylem Planı İndir

Rehberlik Servisi Grubu