TEOG Nedir ?

Sponsor Bağlantılar

 


TEOG SINAVI NEDİR?

TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretimden Geçiş) sınav ile öğrenci alan liselere giriş için uygulanan seçme ve yerleştirme sistemidir. 8. Sınıflara yöneliktir. TEOG’un nasıl bir sınav olduğuna hepimiz bakalım isterseniz.

Sınavın Uygulanacağı Dersler

6 temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek.

 

TEOG Sınavlarında Şu Dersler Yer Alıyor;

v Türkçe

v Matematik

v Fen ve Teknoloji

v Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

v T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

v Yabancı Dil

 

Derslere Göre Sınavlar Nasıl Gerçekleşir?

 • TEOG, MEB akademik takvimine göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılır (Sınav tarihine kadar işlenmiş olan konulardan sorular çıkar.)
 • TEOG sınavları, her dönem 2 yazılısı olan derslerden birincisi, 3 yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılır.
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İnkılâp Tarihi derslerinin 1. sınavı diğer derslerin ise 2.sınavı merkezi sınav olacaktır.
 • Ortak sınavlar iki okul gününe yayılarak yapılır, o günlerde okullar tatil edilerek, ders yapılmaz.
 • Sorular çoktan seçmelidir. (4 seçenekli)
 • Yanlış cevaplar, doğruları götürmez. Yani 3 yanlış bir doğruyu götürü gibi bir durum söz konusu değildir.
 • Sınavlarda A, B, C ve D diye dört kitapçık türü kullanılır.
 • Sorular sınavların yapılacağı tarihe kadar işlenen öğretim programlarının belirlenen kazanımları esas alınarak hazırlanır.
 • Ortak sınavlarda (I. ve II. TEOG) öğrencilerden ücret alınmaz.
 • Öğrenciler kendi okullarında başka okullardan görevli olarak gelen öğretmenlerin gözetiminde sınava girer.
 • Geçerli bir mazeret sebebiyle öğrenci, ortak sınavlara katılamazsa, mazeret sınavına girebilir.

ORTAK SINAVLAR

 • Öğrenciler en geç saat 30’da okulda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • Sınavlar arası dinlenme ve hazırlık 30 dakikadır.
 • Sınavların günleri, saatleri ve soru sayıları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde düzenlenmiştir.
Sınav Günü Saati Ders Soru Sayıları Sınav

Süresi

23 Kasım 09:00 Türkçe 20 40 Dk
10:10 Matematik 20 40 Dk
11:20 Din 20 40 Dk
24

Kasım

09:00 Fen ve Teknoloji 20 40 Dk
10:10 İnkilap Tarihi 20 40 Dk
11:20 Yabancı Dil 20 40 Dk
26

Nisan

09:00 Türkçe 20 40 Dk
10:10 Matematik 20 40 Dk
11:20 Din 20 40 Dk
27 Nisan 09:00 Fen ve Teknoloji 20 40 Dk
10:10 İnkilap Tarihi 20 40 Dk
11:20 Yabancı Dil 20 40 Dk

 

 • Öğrenciler Sınav Giriş Belgesi ile sınava gelemezler.
 • Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında otururlar.
 • Her bir ders için yapılacak sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmez.
 • Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınıflarından çıkmayacak, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra sınavını tamamlayan öğrenci sınıftan çıkabilecektir. Sınav süresinin tamamlanmasına 5 dakika kala, öğrenciler sınıftan çıkarılmayacaktır.
 • Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat haricinde, sözlük, hesap makinesi, cep telefonu, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.
 • Öğrenciler cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyeceklerdir. Cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yapılacaktır.
 • Öğrencilerimizin yanlarında kalem, silgi ve kalemtıraş bulundurulmaları yeterli olacaktır.

Ortak Sınav Hangi Konuları Kapsayacak?

 • Öğrenciler, birinci dönem girecekleri ortak sınavda sınav tarihine kadar işlemiş oldukları konulardan, ikinci dönem girecekleri ortak sınavda ise eğitim öğretim yılı başından itibaren işlemiş oldukları konulardan sorumlu olacaklardır.

TEOG SINAVLARINDA DERSLERİN AĞIRLIKLARINI BELİRLEYEN STANDART PUAN KATSAYILARI

Dersler Ağırlık katsayısı
Türkçe 4
Matematik 4
Fen ve Teknoloji 4
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 2
Yabancı Dil 2
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2

 


Sınav Tarihleri;

     Birinci Dönem                                                  

 • 23-24 Kasım 2016
 • 10-11 Aralık 2016 (Mazeret Sınavı)

İkinci Dönem

 • 26-27 Nisan 2017
 • 20-21 Mayıs 2017(Mazeret Sınavı)

Liselere Yerleştirmede Esas Alınacak Puan Nasıl Hesaplanır

TEOG Ağırlandırılmış Ortak Sınav Puanı

 • TEOG (ortak sınavlar) alınan puanın 700 üzerinden değerlendirilir. Öğrenci bütün soruları doğru cevapladığı takdirde en fazla 700 tam puan

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı

 • Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanları ile 8’inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır.

YEP (Yerleştirme Esas Puanı)

Önce 8.sınıf öğrencisinin 2 ortak sınav puanı toplanır ve ikiye bölünür. (ağırlıklandırılmış puan) Böylece öğrencinin ağırlıklandırılmış puanı elde edilir. Örnek bir hesaplama yapalım. X adlı öğrenci I.TEOG’dan 620,  II. TEOG’dan 600 puan almış olsun. İki TEOG puanı toplanır ve ikiye bölünür. (620+600)/2= 610 TEOG puanı elde edilmiş olur. Daha sonra ilgili öğrencinin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile Elde edilen TEOG toplam puanı ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır. 

2017 YEP ÖRNEK HESAPLAMA

 • 6, 7 ve 8. sınıfların toplam yılsonu başarı puanı (YBP) max. 300 puan (100+100+100= 300) üzerinden (%30)
 • Ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanır (%70)
 • Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan (OYP) ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanır. Bütün soruları doğru cevaplamış ve 6. 7. Ve 8. Sınıf yılsonu puanları 100 olan bir öğrenci en fazla 500 tam puan
  Yerleştirmeye Esas Puanı Etkileme Oranı
6, 7, 8.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı %30
TEOG Puanı %70


2017 YEP ÖRNEK HESAPLAMA

6.Sınıf YBP: 85,000
7.Sınıf YBP: 90,000
8.Sınıf YBP: 95,000

8.Sınıf TEOG: 610,000 olan bir öğrencinin

       85+90+95+610=880

     YEP: 880/2 = 440,000 olur.

MAZARET SINAVI UYARISI!

 • Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda, mazeret sınavı yapılır.
 • Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılır.
 • Birinci Dönem Mazeret Sınavları:

10-11 Aralık 2016

 • İkinci Dönem Mazeret Sınavları:

20-21 Mayıs 2017’de yapılacak

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

1.Dönem sınav sonuçları Ocak ayında açıklanır.

2.Dönem sınav sonuçları Haziran ayında açıklanır.

Tercih Süreci

 • Öğrenciler en fazla 25 tercih yapabiliyor.
 • Tercih dönemi temmuz 2017 tarihinde içerisinde olacak.

Liselere Yerleştirme

Liselere yerleştirme sonuçları ağustos 2017 tarihinde açıklanacak.

Not: 8. Sınıf öğrencileri parasız ve yatılılık sınavına (PYBS) katılmayacak. Ortaöğretime yerleştirme esas puanı esas alınacaktır.

Mustafa TENTİK
Psikolojik Danışman
mtendik@hotmail.com

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Sponsor Bağlantılar

Üye OlŞifremi Unuttum